مقالات ترجمه شده مهندسی پليمر (صفحه 5)

خصوصیات مکانیکی هیدروژل های کامپوزیتی نانوفیبریل های سلولز و آلژینات word
Biocomposite scaffolds containing chitosan/alginate/nano-silica for bone tissue engineering pdf
داربست های کامپوزیتی زیستی حاوی کیتوسان/آلژینات/نانوسیلیکا برای مهندسی بافت استخوان word
Flame Retardation Modification of Paper-Based PVC Wallcoverings pdf
اصلاحات مربوط به بازدارندگی شعله در دیوارپوش های PVC مبتنی بر کاغذ word
Polyurethane microcapsules for self-healing paint coatings pdf
میکروکپسول های پلی اورتان پوشش های رنگ خود ترمیم شونده word
Thin Solid Films pdf
Dynamic rheological behavior and mechanical properties and of PVC/ASA blends pdf
Evaluation of Mechanical Properties of Hybrid Fiber Reinforced Polymer Composites and their Architecture pdf
ارزیابی خواص مکانیکی کامپوزیت های هیبریدی پلیمری تقویت شده با الیاف و ساختار آن ها word
Epoxy Thermosets with Self-Healing Ability pdf
ترموست‌های اپوکسی با قابلیت خودترمیمی word
EVALUATION OF EARTHQUAKE DAMAGE OF PVC PIPES FOR WATER DISTRIBUTION IN JAPAN pdf
ارزیابی آسیب لوله های pvc ناشی از زلزله ی ژاپن word
The influence of arrangement of St in MBS on the properties of PVC/MBS blends pdf
تاثیر نحوۀ قرارگیری St در MBS برروی خواص آمیزه های PVC/MBS word
Organic Based Heat Stabilizers for PVC: A Safer and More Environmentally Friendly Alternatives pdf
پایدار کننده های حرارتیِ آلی برای PVC: جایگزینی بی‌خطر و سازگار با محیط زیست word
A qualitative analysis of early defects present in PVC-U sewers but not observed in rigid pipes pdf
آنالیز کیفی نقایص اولیه موجود در فاضلاب U-PVC که در سایر لوله های سخت مشاهده نمی شود word
Conversion Of Waste PVC Into Liquid Fuel pdf
تبدیل PVC بازیافتی به سوخت مایع word
Structural and Optical Characterization of ZnO thin films by Sol- Gel Method pdf
تعیین خواص نوری و ساختاری فیلم های نازک ZnO با استفاده از روش سل- ژل word
Sol-Gel Preparation of Nanoscale TiO2/SiO2 Composite for Eliminating of Con Red Azo Dye pdf
تولید نانوکامپوزیت TiO2/SiO2 از طریق روش سُل- ژل برای حذف رنگینة Congo Red Azo word
Thermo-mechanical characterization of banana particulate reinforced PVC composite as piping material pdf
خصوصیات حرارتی مکانیکی کامپوزیت pvc تقویت شده با ذرات موز به عنوان مواد لوله کشی word
Recent development of graphene materials applied in polymer solar cell pdf
توسعه مواد گرافنی در سلول های خورشیدی پلیمری word

سایر مقالات ترجمه شده مهندسی پليمر

Skip Navigation Links
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید