مقالات ترجمه شده مهندسی پليمر (صفحه 5)

Evaluation of Mechanical Properties of Hybrid Fiber Reinforced Polymer Composites and their Architecture pdf
ارزیابی خواص مکانیکی کامپوزیت های هیبریدی پلیمری تقویت شده با الیاف و ساختار آن ها word
Epoxy Thermosets with Self-Healing Ability pdf
ترموست‌های اپوکسی با قابلیت خودترمیمی word
Thermal stabilisation of poly(vinyl chloride) by organotin compounds pdf
پايدارسازي گرمايي پلي وينيل کلريد با ترکيبات آلي قلع word
Mechanical and Thermal Properties of the Plasticized PVC-ESBO pdf
خواص مکانیکی و حرارتی pvc-EBSO انعطاف پذیر word
The influence of carbon nanotubes on the PVC glass transition temperature pdf
تاثیر نانو لوله های کربنی بر دمای انتقال شیشه ای pvc word
The influence of carbon nanotubes on the PVC glass transition temperature pdf
تاثیر نانو لوله های کربنی بر دمای انتقال شیشه ای pvc word
Recycling and disposal methods for polyurethane foam wastes pdf
روش های بازیابی و دفع ضایعات فوم پلی یورتان word
Extraction of chitin from prawn shells and conversion to low molecular mass chitosan pdf
استخراج چیتین از پوسته میگو و تبدیل آن به چیتوسان با وزن مولکولی پایین word
The influence of arrangement of St in MBS on the properties of PVC/MBS blends pdf
تاثیر نحوۀ قرارگیری St در MBS برروی خواص آمیزه های PVC/MBS word
Structural and Optical Characterization of ZnO thin films by Sol- Gel Method pdf
تعیین خواص نوری و ساختاری فیلم های نازک ZnO با استفاده از روش سل- ژل word
The Potential Use of Polymer-Clay Nanocomposites in Food Packaging pdf
پتانسیل کاربرد نانوکامپوزیت های پلیمر- رُس در بسته بندی مواد غذایی word
Dendrimers - An Auxilliary in Dyeing pdf
دندریمر ها - ماده ی کمکی در رنگرزی word
Modelling and analysis of creep data for plastics at elevated temperatures pdf
مدل سازی و تجزیه و تحلیل داده خزش برای پلاستیک ها در دماهای بالا word
Nanotechnology in Food Industry; Advances in Food processing, Packaging and Food Safety pdf
نانوفناوری در صنایع غذایی؛ پیشرفت ها در فراوری، بسته بندی و ایمنی مواد غذایی word
Organic Based Heat Stabilizers for PVC: A Safer and More Environmentally Friendly Alternatives pdf
پایدار کننده های حرارتیِ آلی برای PVC: جایگزینی بی‌خطر و سازگار با محیط زیست word
Organic Based Heat Stabilizers for PVC: A Safer and More Environmentally Friendly Alternatives pdf
پایدار کننده های حرارتیِ آلی برای PVC: جایگزینی بی‌خطر و سازگار با محیط زیست word
Organic Based Heat Stabilizers for PVC: A Safer and More Environmentally Friendly Alternatives pdf
استابلایزرهای حرارتیِ آلی برای PVC: جایگزینی بی‌خطر و سازگارتر با محیط زیست word
A new technology for treatment of PVC waste pdf
تکنولوژی جدید ضایعات pvc word
A COMPREHENSIVE REVIEW ON BIOPOLYMERS pdf
مروری مقایسه ای بر بیوپلیمرها word
Damping Behavior of the Phenolic Based Composite Friction Materials Containing Thermoplastic Elastomers (TPEs) pdf
رفتار میرایی مواد اصطکاکی کامپوزیتی مبتنی بر فنول حاوی الاستومرهای گرمانرم (TPEs) word
Polymer modified asphalt binders pdf
استفاده از چسپ های اصلاح شده پلیمری در آسفالت جاده ها word
Photostability Study of Ciprofloxacin with Cyclodextrins pdf
بررسی پایداری نوری سیپروفلوکساسین با استفاده از سیکلو دکسترین ها word
Migration of Stearic Acid Additive on Polymer Polyvinyl Chloride pdf
مهاجرت افزودنی استئاریک اسید در پلیمر پلی وینیل کلراید(pvc) word

سایر مقالات ترجمه شده مهندسی پليمر

Skip Navigation Links
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید