مقالات ترجمه شده مهندسی پليمر گرایش کلیه گرایش ها

لیست مقالات ترجمه شده مهندسی پليمر گرایش کلیه گرایش ها به شرح زیر است؛ همچنین می توانید از بخش جستجوی پیشرفته اقدام به یافتن مقالات ترجمه شده مهندسی پليمر گرایش کلیه گرایش ها نمایید.

Self-healing at the nanoscale
خود ترمیمی در مقیاس نانو
Application of superhydrophobic coatings as a corrosion barrier: A review
کاربرد پوشش های ابرآبگریز به عنوان ممانعت کننده خوردگی: مقاله مروری
Modeling of gas transmission properties of polymeric films used for MA packaging of fruits
Thermo-mechanical characterization of banana particulate reinforced PVC composite as piping material
خصوصیات حرارتی مکانیکی کامپوزیت pvc تقویت شده با ذرات موز به عنوان مواد لوله کشی
Advanced carbon aerogels for energy applications
ایروژلهای کربنی پیشرفته برای استفاده در انرژی
Linear and non-linear flow behavior of welan gum solutions
رفتار خطی و غیر خطی محلول‌های صمغ ژلان در زمان جاری شدن
Recent development of graphene materials applied in polymer solar cell
توسعه مواد گرافنی در سلول های خورشیدی پلیمری
A qualitative analysis of early defects present in PVC-U sewers but not observed in rigid pipes
آنالیز کیفی نقایص اولیه موجود در فاضلاب U-PVC که در سایر لوله های سخت مشاهده نمی شود
Modeling of diffusion controlled drug delivery
مدلسازی دارورسانی با پخش کنترل شده
Polyurethane microcapsules for self-healing paint coatings
میکروکپسول های پلی اورتان پوشش های رنگ خود ترمیم شونده
Evaluation of Mechanical Properties of Hybrid Fiber Reinforced Polymer Composites and their Architecture
ارزیابی خواص مکانیکی کامپوزیت های هیبریدی پلیمری تقویت شده با الیاف و ساختار آن ها
طراحی سنتزی الکترولیت های پلی استر به کمک محاسبات آب گریزی
EVALUATION OF EARTHQUAKE DAMAGE OF PVC PIPES FOR WATER DISTRIBUTION IN JAPAN
ارزیابی آسیب لوله های pvc ناشی از زلزله ی ژاپن
خصوصیات مکانیکی هیدروژل های کامپوزیتی نانوفیبریل های سلولز و آلژینات

Skip Navigation Links