دانلود مقاله ترجمه شده تاثیر نحوۀ قرارگیری St در MBS برروی خواص آمیزه های PVC/MBS


چطور این مقاله شيمی را دانلود کنم؟

فایل انگلیسی این مقاله با شناسه 2009436 رایگان است. ترجمه چکیده این مقاله شيمی در همین صفحه قابل مشاهده است. شما می توانید پس از بررسی این دو مورد نسبت به خرید و دانلود مقاله ترجمه شده اقدام نمایید

قیمت :
880,000 ریال
شناسه محصول :
2009436
سال انتشار:
2006
حجم فایل انگلیسی :
334 Kb
حجم فایل فارسی :
1 مگا بایت
نوع فایل های ضمیمه :
Pdf+Word
کلمه عبور همه فایلها :
www.daneshgahi.com

عنوان فارسي

تاثیر نحوۀ قرارگیری St در MBS برروی خواص آمیزه های PVC/MBS

عنوان انگليسي

The influence of arrangement of St in MBS on the properties of PVC/MBS blends

نویسنده/ناشر/نام مجله

European Polymer Journal

این مقاله چند صفحه است؟

این مقاله ترجمه شده شيمی شامل 8 صفحه انگلیسی به صورت پی دی اف و 17 صفحه متن فارسی به صورت ورد تایپ شده است

چکیده فارسی

چکیده

سه سری از اصلاح کننده های ضربۀ MBS هسته پوسته توسط پیوند زدن (گرافت) استایرن و متیل متاکریلات برروی PB و یا SBR در پلیمریزاسیون امولسیونی تهیه شدند. تمامی اصلاح کننده های MBS طوری طراحی شدند که دارای ترکیب شیمیایی یکسان با نسبت های MMA/Bd/St برابر با 30/42/28 باشند. تحت این ترکیبات سه روش مختلف برای قرار گیری St در MBS در نظر گرفته شد که هریک منجر به ایجاد ساختارهای مختلف از اصلاح کنندۀ MBS می باشند. غلظت MBS درآمیزه های PVC/MBS در مقدار 20% وزنی ثابت نگه داشته شد. تاثیر نحوۀ قرار گیری St در MBS برروی خواص مکانیکی و نوری آمیزه های PVC/MBS مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج بدست آمده از آزمون های notch Izod نشان می دهند که MBS با هموپلیمر PB گرافت شده با St دارای کمترین دمای انتقال شکننده- منعطف (BDT) می باشد.دمای BDT با افزایش میزان St کوپلیمریزه شده با Bd در هسته افزایش می یابد. نتایج TEM نشان می دهد که نحوه قرار گیری St در MBS برروی رفتار تغییرفرم تاثیر گذار می باشد. دو حالت تغییرفرم در آمیزه ها مشاهده می گردد: کاویتاسیون(حفره زایی) و برش تسلیم.  زمانی که تمامی ST برروی رابر PB گرفت داده شوند، کاویتاسیون  و گسست پیوندی تواما مشاهده می گردد که این امر باعث کاهش (رهایش) تنش سه محوری و بهبود تسلیم برشی در ماتریس PVC می گردد. زمانی که تمامی St با Bd در MBS کوپلیمریزه شوند ، هیچ کاویتاسیونی مشاهده نمی گردد و تنها برش تسلیم در ماتریس PVC رخ می دهد.

1-مقدمه

خواص مکانیکی مواد پلیمری نقش تعیین کننده ای در کاربرهایشان دارد. از آنجایی که چقرمگی (انعطاف پذیری) نقش بسیار مهمی را در خواص پلیمر ایفا میکند‍‍ در انتخاب مواد مناسب برای بهبود چقرمگی باید بسیار دقت شود.  بهبود چقرمگی در پلیمر های حساس به notch و یا پلیمرهای شکننده را می توان با پراکنش (توزیع) ذرات  رابر در ماتریس پلیمر بدست آورد. در سطوح اولیه، ذرات رابر بصورت مراکز تمرکز تنش عمل می کنند، که این امر باعث تسریع در برش تسلیم ماتریس ، در محدودۀ گسترده ای از بارگذاری ها، می گردد. در ماتریس ترموپلاستیک های شبه منعطف، ارجحیت تغییر فرم در آنها توسط برش تسلیم می باشد، مکانیزم های اصلی چقرمگی کاویتاسیون ذرات رابر و تسلیم برشی ماتریس فرض شده است.در ابتدا کاویتاسیون رابر رخ می دهد که این امر باعث رهایش تنش هیدرواستاتیک می گردد و بنابراین باعث ارتقا (بهبود) تسلیم برشی در ماتریس منعطف می گردد...

 

PVC :کلمات کلیدی

چکیده انگلیسی

Abstract

Three series of MBS core–shell impact modifiers were prepared by grafting styrene and methyl methacrylate onto PB or SBR seed latex in emulsion polymerization. All the MBS modifiers were designed to have the same total chemical composition, and MMA/Bd/St equals 30/42/28, which is a prerequisite for producing transparent blends with PVC. Under this composition, there were three different ways of arrangement for styrene in MBS, which led to the different structure of MBS modifier. The concentration of MBS in PVC/MBS blends was kept at a constant value of 20 wt.%. The effects of arrangement of St in MBS on the mechanical and optical properties of PVC/MBS blends were studied. The notched Izod impact test results showed that the MBS with a PB homopolymer core grafted with St had a lowest brittle–ductile transition (BDT) temperature and BDT temperature increased with the amount of St copolymerized with Bd in the core of MBS. The transparency of blends also increased with the amount of St copolymerized with Bd in the core. TEM results showed that the arrangement of St in MBS influenced the deformation behavior. Two deformation modes were observed in the blends: cavitation and shear yielding. When all St was grafted onto the PB rubber, both cavitation and debonding were observed, which relieve the triaxial tension and promote the shear yielding of the PVC matrix. When all St was copolymerized with Bd in MBS, no cavitation could be observed and only the shear yielding of the PVC matrix took place.

Keywords: MBS Arrangement Blends Cavitation Shear yielding
این برای گرایش های: کلیه گرایش ها، کاربرد دارد. همچنین این در گرایش های: کلیه گرایش ها، می تواند کاربرد داشته باشد. [ برچسب: ]
 مقاله شيمی با ترجمه
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید