مقالات ترجمه شده مهندسی پليمر گرایش تکنولوژی و علوم رنگ

لیست مقالات ترجمه شده مهندسی پليمر گرایش تکنولوژی و علوم رنگ به شرح زیر است؛ همچنین می توانید از بخش جستجوی پیشرفته اقدام به یافتن مقالات ترجمه شده مهندسی پليمر گرایش تکنولوژی و علوم رنگ نمایید.

Structural colors from TiO2/SiO2 multilayer flakes prepared by solegel process
رنگ های ساختاری از ورقه های چند لایه TiO2/SiO2 آماده شده توسط فرآیند سل ژل
Dendrimers - An Auxilliary in Dyeing
دندریمر ها - ماده ی کمکی در رنگرزی
THE EFFECT OF DENDRIMER ON COTTON DYEABILITY WITH DIRECT DYES
اثر درخت سان ها (دندریمرها) بر خاصیت رنگ پذیری پنبه با رنگ مستقیم

Skip Navigation Links