مقالات ترجمه شده مهندسی پليمر گرایش صنایع پلیمر

لیست مقالات ترجمه شده مهندسی پليمر گرایش صنایع پلیمر به شرح زیر است؛ همچنین می توانید از بخش جستجوی پیشرفته اقدام به یافتن مقالات ترجمه شده مهندسی پليمر گرایش صنایع پلیمر نمایید.

Nanocomposites as Advanced Materials for Aerospace Industry
نانوکامپوزیت ها به عنوان مواد پیشرفته برای صنعت هوا و فضا
پایدارسازی انباشته های چیتوسانی در مقیاس نانو در اسید کربنیک
A sustainable approach: Utilization of waste PVC in asphalting of roads
استفاده از ضایعات pvc در آسفالت جاده ها
Nanoparticle Diffusion in Methycellulose Thermoreversible Association Polymer
نفوذ نانو ذرات در تجمع پلیمر برگشت پذیر گرمایی متیل سلولز
Mechanical and Thermal Properties of the Plasticized PVC-ESBO
خواص مکانیکی و حرارتی pvc-EBSO انعطاف پذیر
Influence of injection parameters on the formation of blush in injection moulding of PVC
تاثیر پارامتر های تزریق در شکل گیری blush در قالب تزریق pvc
Influence of viscosity ratio on the morphology of PVC/PE blends
اثر نسبت گرانروی در مورفولوژی مخلوط PVC/PE
Silica-supported metallocene for ethylene polymerization
متالوسن بر پايه سيليکا در بسپارش اتيلن
Migration of Stearic Acid Additive on Polymer Polyvinyl Chloride
مهاجرت افزودنی استئاریک اسید در پلیمر پلی وینیل کلراید(pvc)
New lubricants offer higher effi ciency in PVC extrusion
روان کننده جدید عملکرد بالایی در اکستروژن pvc ارائه می دهد
A COMPREHENSIVE REVIEW ON BIOPOLYMERS
مروری مقایسه ای بر بیوپلیمرها
Reliability-based assessment of polyethylene pipe creep lifetime
ارزیابی مبتنی بر اعتبارپذیری طول عمر خزش لوله پلی اتیلنی
Thermal stabilisation of poly(vinyl chloride) by organotin compounds
پايدارسازي گرمايي پلي وينيل کلريد با ترکيبات آلي قلع
Lifetime prediction of a blue PE100 water pipe
پیش بینی طول عمر یک لوله آب PE100 آبی رنگ
Static and dynamic behaviour of recycled tyre rubber-filled concrete
رفتار استاتیکی و دینامیکی بتن پر شده با لاستیک چرخ بازیافت شده
Effect of Various Additives on the Physical Properties of Polyvinylchloride Resin
اثر افزودنی های مختلف بر خواص فیزیکی رزین پلی وینیل کلراید
Single polymer composites: a review
کامپوزیت های پلیمری منحصر به فرد
Extraction and characterization of chitin and chitosan from local sources
استخراج و شناسایی چیتین و چیتوسان از منشأ های دریایی در خلیج فارس
اثر تبخیر حلال در تشکیل غشاءهای نامتقارن و متقارن با پلیمر قابل تبلور EVAL
Extraction and characterization of chitin and chitosan from local sources
استخراج و شناخت خواص چیتین و چیتوسان از منابع محلی
Preparation and Properties of PVC/ELNR-30 Blends
آماده سازی و خواص مخلوط pvc/ELNR-30
Molecular Weight and Molecular Weight Distribution From Dynamic Measurements of Polymer Melts
وزن مولکولي و توزيع وزن مولکولي با توجه به اندازه گيري ديناميک مذاب بسپار
Influence of the composition of PMMA nanocomposites on gaseous effluents emitted during combustion
تاثیر ترکیب نانوکامپوزیت های PMMA بر سیال گازی خروجی در طی احتراق
Food packaging based on polymer nanomaterials
بسته بندی غذایی بر پایه نانومواد پلیمری
The Effect of SiO2 Shell on the Suppression of Photocatalytic Activity of TiO2 and ZnO Nanoparticles
اثر پوستة SiO2 بر کاهش فعالیت فتوکاتالیستی نانوذرات TiO2 و ZnO

Skip Navigation Links