مقالات ترجمه شده زیست شناسی (صفحه 5)

Current trends in chloroplast genome research pdf
روش های کنونی برای تحقیقات در زمینه ژنوم کلروپلاستی word
Bioelectricity Production Using Microbial Fuel Cell–a Review pdf
تولید الکتریسیته زیستی با استفاده از پیل سوخت میکروبی-یک مطالعه مروری word
به کارگیری نانوذرات برای تحویل کارآمد در سیستم CRISPR/Cas9 word
Microvesicles as mediators of tissue regeneration pdf
میکرو‌وزیکول‌ها به عنوان واسطه‌گرهای ترمیم بافت word
Cancer genes and the pathways they control pdf
ژن های سرطانی و مسیرهای کنترل کننده آن ها word
The use of chromosomal microarray for prenatal diagnosis pdf
استفاده از ریزآرایه کروموزومی برای تشخیص پیش زادی word
Karyological studies of 10 Cirsium sect. Epitrachys (Asteraceae) species from Turkey pdf
Deletions of 9p and the Quest for a Conserved Mechanism of Sex Determination pdf
جهش های حذفی 9p و بررسی مکانیسم حفاظت شده تعیین جنسیت word
Heap bioleaching of chalcopyrite: A review pdf
بیولیچینگ توده ای کالکوپیریت: بررسی word
Cell-free DNA Screening for Fetal Aneuploidy pdf
غربالگری DNA آزاد جنین جهت بررسی آنیوپلوئیدی word
نگرش های ساختاری به انتقال الکترون در یک سیتوکروم اکسیداز نوع caa3 word
miR-15a and miR-16-1 in cancer: discovery, function and future perspectives pdf
miR-15a و miR-16-1 در سرطان: کشف، عملکرد و چشم اندازهای آینده word
Liraglutide: A Once-Daily Incretin Mimetic for the Treatment of Type 2 Diabetes Mellitus pdf
لیراگلوتاید: یک اینکرتین تقلیدی با مصرف یکبار در روز برای درمان دیابت نوع 2 word
Present and future challenges of induced pluripotent stem cells pdf
چالش های حال حاضر و آینده ی سلول های بنیادی پرتوان القا شده word
لیراگلوتاید: مرور استفاده از این دارو در بیماران بزرگسال مبتلا به دیابت نوع 2 word
Benefit of Oleuropein Aglycone for Alzheimer’s Disease by Promoting Autophagy pdf
مزایای اولئوروپین آگلیکون برای بیماری آلزایمر با افزایش اتوفاژی word
یک روش ترکیبی برای ارزیابی میکروبی آلودگی نسخه خطی (Palimpsest) ارشمیدس word
Antibacterial activity, inflammatory response, coagulation and cytotoxicity effects of silver nanoparticles pdf
فعالیت ضدباکتریایی، پاسخ التهابی، اثرات انعقادی و سمیت سلولی نانوذرات نقره word
Potential of liraglutide in the treatment of patients with type 2 diabetes pdf
پتانسیل لیراگلوتاید در درمان بیمارانی با دیابت نوع دو word
Value of Organoids from Comparative Epithelia Models pdf
ارزش ارگانوئید های به دست آمده از مدل های اپیتلیال تطبیقی word

سایر مقالات ترجمه شده زیست شناسی

Skip Navigation Links
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید