دانلود مقاله ترجمه شده قطبيت سلولي و الگودهي بافت در گياهان


چطور این مقاله زیست شناسی را دانلود کنم؟

فایل انگلیسی این مقاله با شناسه 2002510 رایگان است. ترجمه چکیده این مقاله زیست شناسی در همین صفحه قابل مشاهده است. شما می توانید پس از بررسی این دو مورد نسبت به خرید و دانلود مقاله ترجمه شده اقدام نمایید

قیمت :
615,000 ریال
شناسه محصول :
2002510
سال انتشار:
1991
حجم فایل انگلیسی :
1 Mb
حجم فایل فارسی :
91 کیلو بایت
نوع فایل های ضمیمه :
Pdf+Word
کلمه عبور همه فایلها :
www.daneshgahi.com

عنوان فارسي

قطبيت سلولي و الگودهي بافت در گياهان

عنوان انگليسي

Cell polarity and tissue patterning in plants

نویسنده/ناشر/نام مجله

Development Supplement

این مقاله چند صفحه است؟

این مقاله ترجمه شده زیست شناسی شامل 11 صفحه انگلیسی به صورت پی دی اف و 12 صفحه متن فارسی به صورت ورد تایپ شده است

چکیده فارسی

چکیده

قطبيت سلولي ويژگي اتفاقات يا حوادث رشد در طول(امتداد) يك جهت گيري يا يك مسير است. چنين قطبيتي بايد يك مرحله اوليه و ضروري از الگودهي بافت باشد. ويژگي جهت گيري نمي تواند تنها در سطح سيستم ژنتيك رخ دهد و بايد يك هماهنگي از اتفاقات يا حوادث در بسياري از سلول ها را ايجاد كند. يك رابطه بازخوردي مثبت بين قطبيت سلول و انتقال هورمون اكسين وجود دارد: قطبيت، انتقال جهت گيري شده ي اكسين درحالي كه انتقال به خودي خود قطبيت مستمر و جديد را القا مي كند را تعيين مي كند. ازآنجا كه قطبيت سلول، به تدريج افزايش مي يابد، اين بازخورد، منجر به تخليه انتقال و تمايز سلول هاي مربوط در طول رشته هاي تعيين شده از سلول هاي اختصاصي مي شود. كار اخير نشان داد كه جريان تخليه شده ي مشابه مي توانند يك عامل مهم تعيين كننده ي شكل سلول باشند. در مناطق جنيني نخستين، رشد سلول در امتداد جريان اكسين  از ساقه به سمت ريشه متمايل شده است. در مراحل بعدي رشد، سلول ها به جرياني مشابه از طريق رشد در تنگنا(محيط) پاسخ مي دهند، احتمالا ظرفيت بافت ها را براي جريان سيگنال ها تنظيم مي كنند. در نهايت، جريان منقطع نزديك زخم ها منتج به توسعه و رشد كالوس هاي نسبتا بي شكل(نامنظم) مي شود. به نظر مي رسد رشد دائم كالوس نيازمند شركت سلول ها به عنوان منابع  اكسين و ديگر سيگنال ها مي باشد. تصوير كلي نشان مي دهد كه الگوي سلول مي تواند از رقابت بين سلول هايي كه به عنوان منابع و كانال هاي ترجيحي براي سيگنال هاي رشد عمل مي كنند، منتج شود.

1-مقدمه

وقتي به يك سلول قطبي مي گويند كه برخي از فرايندهاي فيزيولوژيك و رشدي آن  خاص باشند يا حداقل در طول يك مسير غالب و ترجيحي برجسته تر شده باشد. متاسفانه مشابها قطبيت نيز براي اشاره به يك عبارت ترجيحي از حوادث(رويدادها) در طول يك محور تخصص يافته، صرف نظر از جهت(مسير)  استفاده شده است. قطبيت يك جزء ضروري و اوليه ي تشكيل الگوي زيستي مي باشد؛ در جنين هاي گياه، اين اولين تمايز قابل تشخيص سلول ها است...

قطبيت سلولي الگودهي بافت در گياهان :کلمات کلیدی

چکیده انگلیسی


Abstract

Cell polarization is the specialization of developmental events along one orientation or one direction. Such polarization must be an early, essential stage of tissue patterning. The specification of orientation could not occur only at the level of the genetic system and it must express a coordination of events in many cells. There is a positive feedback relation between cell polarization and the transport of the known hormone auxin: polarity determines oriented auxin transport while transport itself induces both new and continued polarization. Since cell polarization increases gradually, this feedback leads to the canalization of transport - and of the associated cell differentiation - along defined strands of specialized cells. Recent work has shown that the same canalized flow can also be an important determinant of cell shape. In primordial, embryonic regions cell growth is oriented along the flow of auxin from the shoot towards the root. In later developmental stages the cells respond to the same flow by growing in girth, presumably adjusting the capacity of the tissues to the flow of signals. Finally, disrupted flow near wounds results in the development of relatively unorganized callus. Continued callus development appears to require the participation of the cells, as sources and sinks of auxin and other signals. The overall picture to emerge suggests that cell patterning can result from competition between cells acting as preferred channels, sources and sinks for developmental signals

Keywords: ellular interactions pattern formation
این برای گرایش های: علوم گیاهی، کاربرد دارد. سایر ، را ببینید. همچنین این در گرایش های: ژنتیک، می تواند کاربرد داشته باشد. سایر ، را ببینید. همچنین این در گرایش های: گیاه پزشکی، می تواند کاربرد داشته باشد. سایر ، را ببینید. [ برچسب: ]
 مقاله زیست شناسی با ترجمه
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید