مقالات ترجمه شده مهندسی پزشکی (صفحه 3)

Dynamic causal modelling for EEG and MEG pdf
مدل سازیِ علّیِ پویا برای EEG و MEG word
Dressing Sponges Made of Chitosan and Chitosan - Alginate Fibrids pdf
اسفنج های پانسمان ساخته شده از فیبریدهای کیتوسان و کیتوسان – آلژینات word
Fast neural network learning algorithms for medical applications pdf
الگوریتم‌های آموزش سریع شبکه عصبی برای کاربردهای پزشکی word
The Use of Equivalent Model and Numerical Simulation for EMC Analysis in Hospital Environments pdf
استفاده از مدل معادل و شبیه سازی عددی برای تحلیل EMC در محیط های بیمارستانی word
Evaluation of single virus detection through optical biosensor based on microsphere resonator pdf
A Soft Computing Approach to Kidney Diseases Evaluation pdf
یک روش محاسبه نرم برای ارزیابی بیماری‌های کلیوی word
A Novel Love Wave Biosensor for Rapid and Sensitive Detection of Marine Toxins pdf
حسگر زیستی موج لاو جدید برای تشخیص سریع و حساس سموم دریایی word
Evaluation of a Rehabilitative Pedorthic: Plantar Pressure Alterations with Scaphoid Pad Application pdf
ارزیابی پدورتیک های توانبخشی: تغییر در فشار کف پا با کاربرد پد اسکافوئید word
هماهنگی قشری و زیرقشری توجه دیداری فضایی آشکار شده با ثبت EEG-fMRI به صورت همزمان word
خطر تغییر شکل بخش بالایی استخوان ران و تغییر قد پا بعد از عمل تعویض مفصل ران word
State of the art design protocol for custom made footwear for people with diabetes and peripheral neuropathy pdf
پروتکل طراحی پیشرو برای تولید کفش سفارشی در افراد مبتلا به دیابت و نوروپاتی محیطی word
Advances in Low-Dimensional Mathematical Modeling of the Human Cardiovascular System pdf
پیشرفت های صورت گرفته در مدلسازی ریاضیاتی کم بعد سیستم قلبی – عروقی انسان word
Development of Cost-Effective Tele-Monitoring System for Remote Area Patients pdf
ایجاد یک سیستم مقرون به صرفه برای نظارت از راه دور بر بیماران word
A Comprehensive Study on EMG Feature Extraction and Classifiers pdf
بررسی جامع استخراج ویژگی الکترومیوگرافی و دسته‌بندی کننده word
Classification of Movement Preparation between Attended and Distracted Self -Paced Motor Tasks pdf
طبقه‌بندی آماده‌سازی حرکت در میان تکالیف حرکتی خودگام با حواس‌جمعی و با حواس‌پرتی word
Synergy-Based FES for Post-Stroke Rehabilitation of Upper-Limb Motor Functions pdf
BIOACTIVE COATINGS ON 316L STAINLESS STEEL IMPLANTS pdf
پوشش های زیست فعال بر روی ایمپلنت های استینس استیل 316L word

سایر مقالات ترجمه شده مهندسی پزشکی

Skip Navigation Links
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید