مقالات ترجمه شده مهندسی پزشکی گرایش بیومکانیک

لیست مقالات ترجمه شده مهندسی پزشکی گرایش بیومکانیک به شرح زیر است؛ همچنین می توانید از بخش جستجوی پیشرفته اقدام به یافتن مقالات ترجمه شده مهندسی پزشکی گرایش بیومکانیک نمایید.

اسکافولد کلاژنی تقویت شده با هیدروکسی آپاتیت با معماری بهبود یافته و خواص مکانیکی
Robotic Approaches for Rehabilitation of Hand Function After Stroke
راهکارهای رباتیک برای توان بخشی عملکرد دست پس از سکته مغزی
THREE-DIMENSIONAL FINITE ELEMENT ANALYSIS FOR DIFFERENT IMPLANT DIAMETERS
آنالیز المان محدود سه بعدی دندان برای قطرهای مختلف ایمپلنت
Photoelastic investigation of mechanical problems in applying acetabulum cups to hip prosthesis
Analysis of the Mechanical Behavior of a Titanium Scaffold With a Repeating Unit-Cell Substructure
تحلیل رفتار مکانیکی یک داربست تیتانیومی با یک ریزساختار تک-سلولی تکراری
استخراج ویژگی های EEG مبتنی بر تجزیه بسته موجک برای رابط مغز-کامپیوتر
Mechanical Validation of Perfect Tibia 3D Model Using Computed Tomography Scan
اعتبار سنجی مکانیکی مدل سه بعدی کامل استخوان درشت نی با استفاده از سی تی اسکن
A neuromechanical modeling of spinal cord injury locomotor system for simulating the rehabilitation effects
Collagen orientation and molecular spacing during creep and stress-relaxation in soft connective tissues
جهت گیری کلاژن و فاصله مولکولی در بافت های پیوندی نرم حین خزش و رهاسازی تنش

Skip Navigation Links