مقالات ترجمه شده روانشناسی (صفحه 5)

دانلود جدیدترین مقالات ترجمه شده 2022 روانشناسی (و سالهای پیشین )

دانلود مقاله ترجمه شده 2022 روانشناسی و سالهای پیشین در این قسمت از پورتال پویان میسر شده است. اگر در جستجوی مقاله 2022 روانشناسی و یا مقالات قدیمی تر روانشناسی هستید، لیست مقالات ترجمه شده روانشناسی را در ادامه مشاهده نمایید. تعدادی از این مقالات مربوط به کنفرانس های روانشناسی بوده و تعدادی هم مربوط به مجلات ISI روانشناسی هستند.
ابتدا مقاله انگلیسی روانشناسی را به صورت رایگان دانلود و بررسی نمایید. همچنین ترجمه فارسی بخش چکیده برای بررسی کیفیت مقاله ترجمه شده روانشناسی ارائه شده است. در صورت تمایل می توانید ترجمه فارسی را به صورت فوری دانلود نمایید. فایل ترجمه فارسی به صورت Word و تایپ شده است.

A Tutorial Review of Functional Connectivity Analysis Methods and Their Interpretational Pitfalls
بررسی آموزشیِ روش های آنالیز ارتباط کارکردی و اشکالات تفسیریِ آنها
اثرات ایجادشده بر خودکشی دو سال بعد از فاجعه ویرانگر: گزارشی از زمین لرزه هانشین-آواجی
Importance of emotional intelligence in negotiation and mediation
اهمیت هوش هیجانی در مذاکره و میانجیگری
The Motivation System in a Governmental Organization
سيستم انگيزش در يك سازمان دولتي
درجه بندی عملکرد شغلی: اهمیت نسبی توانایی ذهنی، وظیفه شناسی و انطباق پذیری شغلی
Anxiety level and decision-making among Norwegian top-class soccer referees
سطح اضطراب و تصمیم گیری در بین داوران فوتبال سطح بالای نروژ
Infusing creativity into Eastern classrooms: Evaluations from student perspectives
تزریق خلاقیت در کلاس در کشور های شرقی: ارزیابی هایی از دیدگاه دانش آموز
Stress Management and Job Performance in the Industries Sector of Mali
تأثیر مدیریت استرس بر عملکرد شغلی در بخش صنایع مالزی
Novel window on early human neurodevelopment via fetal exosomes in maternal blood
دریچه ای نوین در حوزه رشد عصبی اولیه انسان ها و اگزوسوم های جنین در خون مادر
A pilot randomized controlled trial of the e-couch anxiety and worry program in schools
یک آزمایش مقدماتی تصادفیˏتحت کنترل، از برنامه ی ˏبرخط اضطراب و نگرانیe-couch در مدارس
Big Five personality traits and relationship quality: Self-reported, observational, and physiological evidence
پنج عامل بزرگ صفات شخصیتی و کیفیت رابطه: خود گزارشی، مشاهدات و شواهد و مدارک فیزیولوژیکی
Affluence, poverty, and the family’s future: The case of Trinidad
فقر، رفاه، و آینده خانواده: مورد ترینیداد
How to measure the psychological contract? A critical criteria-based review of measures
چگونه قرارداد روانی را اندازه بگیریم؟ یک بررسی منتقدانه مبتنی بر شاخص اندازه گیری
Impact of sanctions on Iranian airlines: How people in Iran feel about air travel safety?
Genetic and environmental influences on applied creativity: A reared-apart twin study
تاثیرات محیطی و ژنتیک بر خلاقیت کاربردی: مطالعه ای بر روی دوقلوهای جدا از هم پرورش یافته
انتخاب بین پله عادی و پله برقی در مراکز خرید: تاثیر مکان، ارتفاع و تعداد عابر پیاده
To disclose or not to disclose? Status distance and self-disclosure in diverse environments
خودافشایی، آری یا خیر؟! فاصله موقعیت و خود افشایی در محیط های گوناگون
Task and relationship conflict in short-term and long-term groups The critical role of emotion regulation
تعارض وظيفه و رابطه در گروه هاي كوتاه مدت و بلند مدت: نقش بحراني كنترل هيجان
The place of the humanities in today’s knowledge society
جایگاه علوم انسانی در جامعه علمی امروز
تنهایی و نشانه های افسردگی در بین سالمندان: نقش واسطه امید به زندگی ذهنی
An Overview of Positive Interaction between Exercise and Mental Health
بررسی تعامل مثبت میان ورزش و سلامت ذهنی
COVID-19, anxiety, sleep disturbances and suicide
کووید 19، اضطراب، اختلالات خواب و خودکشی

سایر مقالات ترجمه شده روانشناسی

Skip Navigation Links
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید