دانلود مقاله ترجمه شده سيستم انگيزش در يك سازمان دولتي


چطور این مقاله مديريت را دانلود کنم؟

فایل انگلیسی این مقاله با شناسه 2006877 رایگان است. ترجمه چکیده این مقاله مديريت در همین صفحه قابل مشاهده است. شما می توانید پس از بررسی این دو مورد نسبت به خرید و دانلود مقاله ترجمه شده اقدام نمایید

قیمت :
765,000 ریال
شناسه محصول :
2006877
سال انتشار:
2016
حجم فایل انگلیسی :
108 Kb
حجم فایل فارسی :
33 کیلو بایت
نوع فایل های ضمیمه :
Pdf+Word
کلمه عبور همه فایلها :
www.daneshgahi.com

عنوان فارسي

سيستم انگيزش در يك سازمان دولتي

عنوان انگليسي

The Motivation System in a Governmental Organization

نویسنده/ناشر/نام مجله

Procedia - Social and Behavioral Sciences

این مقاله چند صفحه است؟

این مقاله ترجمه شده مديريت شامل 7 صفحه انگلیسی به صورت پی دی اف و 16 صفحه متن فارسی به صورت ورد تایپ شده است

چکیده فارسی


چكيده

مديران و محققين مديريت، معتقدند كه بدون تعهد ثابت اعضاي سازمان‌ها،  به نظر مي‌رسد دستيابي به اهداف غیرممکن باشد. انگيزش، به عنوان يك مشخصة رواني انسان تصور مي‌شود كه سطح تعهد سازماني افراد را نشان مي‌دهد. جلب توجه به انگيزش كارمندان، نقشي حياتي در روشي ايفا مي‌كند كه سازمان‌ها براي خدمات خود ارائه مي‌دهند. در اين پژوهش، پس از ارزيابي جامع نظريه‌ها و مدل‌هاي مختلف در خصوص انگيزش، مدل فردريك هرزبرگ استفاده شده است. هدف اين مقاله، بررسي رابطه بين عوامل بهداشتي و انگيزشي و انگيزش در بين متصديان عملياتي ارشد و كارمندان مي‌باشد. جمعيت آماري اين پژوهش، شامل تمام كارمندان سازمان‌هاي دولتي ذكر شده همراه با گروهي حرفه‌اي متشكل از 12 تا 16 نفر مي‌باشد كه به پرسشنامه پاسخ داده‌اند. پس از بررسي روايي صوري و محتوايي پرسشنامه، آلفاي كرونباخ انجام شد تا ضريب پايايي آن بررسي شود كه معادل با 0.87 بود. نتايج پژوهش نشان داد كه عوامل بهداشتي هرزبرگ، نسبت به عوامل انگيزشي، اثر معناداري بر بهبود انگيزش كارمندان و متصديان عملياتي ارشد دارد. بعلاوه، يافته‌ها نشان داد كه اثر عوامل انگيزشي هرزبرگ بر افزايش انگيزش مديران مياني، بيش از عوامل بهداشتي است.

1-مقدمه

چرا برخي از افراد از كار خود راضي نيستند و برخي هستند؟ چرا برخي از مردم در جستجوي استخدام هستند و برخي به كار ميلي ندارند؟ اين‌ها سؤالاتي است كه هر مدير و ناظر مي‌خواهد پاسخ‌هايشان را بداند. وقتي ما در مورد كار صحبت مي‌كنيم، در اصل بايد از خود بپرسيم كه چرا انسان‌ها كار مي‌كنند. هر يك از ما دلايل و انگيزه‌هاي مختلفي براي كار كردن داريم كه در يك وضعيت جريان قرار دارند....

انگيزه انگيزش نيازها رضايت كاري نارضايتي نظريه انگيزش-بهداشت هرزبرگ :کلمات کلیدی

چکیده انگلیسی


Abstract

The managers and management researchers believe that without constant commitment of the members of organizations, achieving the organizational objectives seems to be unattainable. Motivation is considered as a human mental characteristic which indicates the individual's level of organizational commitment. Paying attention to the employees’ motivation plays a vital role in the way the organizations offer their services. In this study, after comprehensive evaluation of various theories and models regarding motivation, the model of Frederick Herzberg has been used. This paper aims to investigate the relationships between hygiene and motivational factors and motivation among chief operating officers and employees. The statistical population of this study includes all the employees of the mentioned government organizations with the occupational group of 12 to 16 who have answered the questionnaire. After investigating the face and content of validity of the questionnaire, the Cronbach's alpha was conducted to investigate its reliability coefficient which was equal to 0.87. The results of the study revealed that Herzberg's hygiene factors have a significant impact on improving employees and chief operating officers’ motivation than motivational factors. Moreover, the findings indicated that the impact of Herzberg's motivational factors on middle managers’ motivation raising is more than hygiene factors

Keywords: Motive Motivation Needs Job Satisfaction Dissatisfaction Herzberg’s Motivation-Hygiene Theory
این برای گرایش های: مدیریت دولتی، کاربرد دارد. سایر ، را ببینید. همچنین این در گرایش های: روانشناسی‌ صنعتی ‌و سازمانی، می تواند کاربرد داشته باشد. سایر ، را ببینید. [ برچسب: ]
 مقاله مديريت با ترجمه
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید