مقالات ترجمه شده روانشناسی (صفحه 2)

مداخلات فعال در تغییر رفتار ایمنی در صنعت ساختمان : یک مطالعه مروری سیستماتیک word
هنجارهای جنسیتی و برنامه ریزی خانواده word
Early identification: Language skills and social functioning in deaf and hard of hearing preschool children pdf
شناسایی زودهنگام مهارت های زبانی و عملکرد اجتماعی در کودکان پیش دبستانی ناشنوا و کم شنوا word
Effects of Permeability on Perceived Enclosure and Spaciousness pdf
اثرات نفوذپذیری بر وسعت و محدوده محیطی درک شده word
Hypnosis in the Treatment of Patients with Anxiety Disorders pdf
هیپنوتیزم در درمان بیماران دارای اختلالات اضطراب word
شناخت خلاق و مغز: گسستی میان گروه های پیشانی، جانبی-گیجگاهی، و عقده های پایه word
اثر درمان نقاشی روی پرخاشگری در دانش آموزان کم توان ذهنی آموزش پذير word
Teaching Gifted Children in Regular Classroom in the USA pdf
آموزش کودکان سرآمد در کلاس های عادی آمریکا word
Parents of children with Asperger syndrome or with learning disabilities: Family environment and social support pdf
والدين بچه‌هاي مبتلا به سندرم اسپنگر يا ناتواني‌هاي يادگيري: محيط خانواده و حمايت اجتماعي word
CLOWN THERAPY: THE CREATION OF A CLOWN CHARACTER AS A TREATMENT INTERVENTION pdf
دلقک درمانی: خلق شخصیت یک دلقک به عنوان یک اقدام درمانی word
Automatic Stage Scoring of Single-Channel Sleep EEG by Using Multiscale Entropy and Autoregressive Models pdf
امتیازدهی خودکار مراحل خواب یک کانالی EEG به وسیله‌ی آنتروپی چندبعدی و مدل خود برگشت (Autoregressive) word
Post-traumatic stress symptoms in adolescents exposed to an earthquake: Association with self-efficacy, perceived magnitude, and fear pdf
نشانه های استرس پس اززلزله در نوجوانان در معرض زلزله: ارتباط با خودکارامدی، شدت درک شده، و ترس word
وابستگی به موسیقی برای داشتن احساس بهتر، آگاهی از مسئولیت خود، در قبال قدرت موسیقی word
The family processes, family content and adolescence emotional problems pdf
فرآیندهای خانواده، خانواده و مشکلات عاطفی و احساسی نوجوانی word
Social support and depression of adults with visual impairments pdf
حمایت اجتماعی و افسردگی در بزرگسالان دارای آسیب های بینایی word
Pure-tone auditory thresholds are decreased in depressed people with post-traumatic stress disorder pdf
کاهش آستانه شنوایی صداهای خالص در افراد افسرده مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه word
The validation of an active control intervention for Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR) pdf
اعتبار سنجی مداخله کنترل فعال جهت کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی (MBSR) word
Changes induced by music therapy to physiologic parameters in patients with dental anxiety pdf
تغییرات ناشی از موسیقی درمانی بر پارامترهای فیزیولوژیک بیماران مبتلا به اضطراب دندانپزشکی word
Play therapy for bereaved children: Adapting strategies to community, school, and home settings pdf
Position and Item Difficulty Change in an IRT-Based Common Item Equating Design pdf
تغییر دشواری و موقعیت سوال در طرح معادل سازی سوال با مبنای نظریه پرسش-پاسخ word
Play Therapy With Children Exhibiting Symptoms of Attention Deficit Hyperactivity Disorder pdf
تاثیر بازی درمانی بر کودکان دارای علائم اختلال نقص توجه- بیش‌فعالی word
Applying Piaget’s Theory of Cognitive Development to Mathematics Instruction pdf
بكارگيري نظريه رشد شناختي پياژه براي آموزش رياضيات word
جدایی والدین و درگیری زودهنگام با مواد : نتایج از دوقلوهای وابسته به الکل و حشیش word
Inexpensive techniques to improve education: Applying cognitive psychology to enhance educational practice pdf
تکنیک‌های کم هزینه برای بهبود آموزش: استفاده از روانشناسی شناختی برای افزایش عملکرد آموزشی word
SENSE OF PLACE AS AN ATTITUDE: LAKESHORE OWNERS ATTITUDES TOWARD THEIR PROPERTIES pdf
معنا و مفهوم مکان بعنوان یک گرایش: گرایش خانوارهای ساحلی نسبت به ملک خود word
Practical consensus guidelines for the management of enuresis pdf
راهکارهای تجربی عمومی برای مهار پیشاب word
فرهنگ نوآوری و مدیریت استراتژیک منبع انسانی در بخش دولتی و خصوصی، در چارچوب مالکیت کارمند word

سایر مقالات ترجمه شده روانشناسی

Skip Navigation Links
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید