دانلود مقاله ترجمه شده معنا و مفهوم مکان بعنوان یک گرایش: گرایش خانوارهای ساحلی نسبت به ملک خود


چطور این مقاله روانشناسی را دانلود کنم؟

فایل انگلیسی این مقاله با شناسه 2002385 رایگان است. ترجمه چکیده این مقاله روانشناسی در همین صفحه قابل مشاهده است. شما می توانید پس از بررسی این دو مورد نسبت به خرید و دانلود مقاله ترجمه شده اقدام نمایید

قیمت :
1,160,000 ریال
شناسه محصول :
2002385
سال انتشار:
2001
حجم فایل انگلیسی :
639 Kb
حجم فایل فارسی :
62 کیلو بایت
نوع فایل های ضمیمه :
pdf+word
کلمه عبور همه فایلها :
www.daneshgahi.com

عنوان فارسي

معنا و مفهوم مکان بعنوان یک گرایش: گرایش خانوارهای ساحلی نسبت به ملک خود

عنوان انگليسي

SENSE OF PLACE AS AN ATTITUDE: LAKESHORE OWNERS ATTITUDES TOWARD THEIR PROPERTIES

نویسنده/ناشر/نام مجله

Journal of Environmental Psychology

این مقاله چند صفحه است؟

این مقاله ترجمه شده روانشناسی شامل 16 صفحه انگلیسی به صورت پی دی اف و 22 صفحه متن فارسی به صورت ورد تایپ شده است

چکیده فارسی


چکیده

فرصت های موجود برای ارزیابی معنای مکان (احساس نسبت به مکان)(SOP) هنوز برای تعدادی از تفسیرهای مختلف باز هستند و برخی از آنها در تحقیقات گرایشی بخوبی انجام شده است. تئوری گرایش (Attitude) می تواند بنیانی را برای درک SOP بصورت روابط آگاهانه، موثر و ارادی با محیط های انسانی به دست دهد. در این تحقیق، معنای مکان بصورت یک ساختار چندبعدی تعریف شد که شامل موارد زیر می شود: 1) باورهایی درباره رابطه بین خود و مکان؛ 2) احساسات نسبت به مکان؛ 3) انحصارطلبی رفتاری نسبت به مکان در رابطه با جایگزین های دیگر. یک معیار SOP 12 قسمتی (سازگار با یک نسخه تئوری چندبعدی) ایجاد شد و سپس در این زمینه با نمونه ای از صاحبان خانه ساحلی در ویسکونزین شمالی مورد آزمایش قرار گرفت (n= 282). تعدادی از مدلهای ارزیابی مبتنی بر ساختار گرایش، بصورت برون یابی پتانسیل اعتبار ساختار این معیار مطرح شدند. نتایج نشان دادند که معیار SOP، یک بعد عمومی و کلی از احساس نسبت به مکان را می سنجد که در افکار، احساسات و الزامات رفتاری صاحب ملک در مورد مشخصات خانه ساحلی آنها، تجلی می یابد. این بعد ارزیابی کننده کلی، بیشتر نمایانگر واکنش های مشاهده شده بود تا اینکه سه بعد تک متغیری باشد که  تفسیرهایی مرتبط با هویت مکانی، دلبستگی مکانی و بستگی مکانی دارند. غلبه فاکتور SOP بر ابعاد محدودتر در سه مدل مختلف ارزیابی، متداول بود که هر دو فاکتور کلی و خاص را درنظر می گرفت. تحقیقات بعدی در این باره، به جای اینکه حول محدوده "معنای مکان" سازماندهی گردد (همانطور که در مقالات اینگونه است)، می تواند در جهت انعکاس دقیق تر دامنه های این گرایش باشد.

1-مقدمه

مفاهیم بسیاری وجود دارند که رابطه بین مردم و فضای محیط را توصیف می کنند، ولی معنای مکان (احساس نسبت به مکان) (SOP) شاید کلی ترین مفهوم باشد. تحقیقات ما از یک چارچوب گرایشی استفاده می کند تا ارزیابی نماید که آیا SOP مفاهیم مکان را که معمولا در روانشناسی محیطی به آن پرداخته می شود، در بر دارد یا خیر: دلبستگی ، هویت و وابستگی. سودمند است تا معنای مکان را بعنوان یک گرایش نسبت به فضای یک محیط درنظر بگیریم، بخصوص چون ساختارهای اشاره شده در بالا شباهت زیادی را به ترتیب نسبت به مولفه های موثر، ادراکی، و ارادی یک گرایش نشان می دهند. یک رهیافت گرایشی، مزیت هایی را در تحقیقات مربوط به مکان مطرح می کند: 1) سازمان دهی ساختارهای نسبتا سازمان نیافته، 2) ارتباط با مقالات منتشرشده، 3) روشهای تحقیقاتی بوجود آمده.

احساس نسبت به مکان به یک مفهوم اصلی بر می گردد که شامل دیگر مفاهیم توصیف کننده روابط بین انسان و فضای محیط می شود. بطور کلی، SOP مفهومی مرتبط با فضای یک محیط از سوی یک شخص یا یک گروه است. تووان (1979) تعریفی را ارائه می دهد که بیان می کند یک مکان، مرکز مفهوم میدان توجهی است که احساسات و روابط انسان را برجسته می نماید. ریدن (1993) اضافه نمود که: " یک مکان ... چیزی بسیار بیشتر از یک نقطه در فضا است ... بلکه شامل مفهومی می شود که مردم در فرآیند زندگی کردن در آن، به آن منظره اختصاص می دهند." برطبق آن، SOP نه تنها در تنظیمات فیزیکی تجلی می یابد، بلکه در تفسیر و تعبیرهای انسان از این فضا و تنظیمات نیز وجود دارد.

برای نظریه پردازانی مانند کانتر (1991) ، مکان ها نمایانگر تلاقی ادراک ها، عواطف و کردار سازماندهی شده در اطراف انسان هستند. در این دیدگاه، کانتر تشخیص داد که مکان ها را می توان بصورت سیستم بهم پیوسته ای تصور کرد که از سه دامنه گرایش تشکیل می شوند. او بعدها مبادرت به ایجاد درکی از فرآیندهای دخیل در تلفیق این دامنه ها کرد که همدوسی تئوریک قوی تری را بین تهدیدات مختلف در تئوری روانشناسی محیطی (مثلا ادراک محیطی و ارزیابی محیطی) امکان پذیر می سازد. بطور مشابه (با درنظرگرفتن آنها در یک چارچوب سه بخشی متشکل از فرآیندهای ادراکی، موثر (محرک) و ارادی)، همدوسی و وابستگی بیشتری را می توان در بین ساختارهای مختلف مکانی به دست آورد...

احساس نسبت به مکان SOP :کلمات کلیدی

چکیده انگلیسی


Abstarct

Existing attempts to measure Sense of Place (SOP) are open to a number of different interpretations, some of which are well established in attitude research. Attitude theory can provide a basis for conceiving of SOP as cognitive, affective and conative relationships with human environments. In this study, Sense of Place was defined as a multidimensional construct comprising: (1) beliefs about the relationship between self and place; (2) feelings toward the place; and (3) the behavioral exclusivity of the place in relation to alternatives. A 12- item SOP scale, consistent with a multidimensional theoretical prescription, was developed and subsequently tested in the field with a sample of lakeshore property owners in northern Wisconsin (n= 282). A number of measurement models based on attitude structure were posed as potential explanations of the scale's construct validity. Results suggested that the SOP scale measured a general Sense of Place dimension that gained expression in property owners' thoughts, feelings and behavioral commitments for their lakeshore properties. This general evaluative dimension was more explanatory of observed responses than were the three univariate dimensions having interpretations consistent with place identity, place attachment, and place dependence. The dominance of the SOP factor over the narrower dimensions was prevalent in three different measurement models that posited both general and specific factors. Future research in this vein could be oriented towards reflecting the domains of attitude more closely, rather than being organized around the domains of sense of place as described in the literature

 
Keywords: Sense of Place
Skip Navigation Linksصفحه اصلی > دپارتمان ها > دپارتمان علوم انسانی > روانشناسی > مقاله های روانشناسی و ترجمه فارسی آنها > معنا و مفهوم مکان بعنوان یک گرایش: گرایش خانوارهای ساحلی نسبت به ملک خود
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید