مقالات ترجمه شده فیزیک (صفحه 3)

Synthesis of Silver Nanoparticles Using Silybum Marianum Seed Extract pdf
سنتز نانوذرات نقره با استفاده از دانه استخراج شده Silybum Marianum word
Modeling and optimization study of industrial n-type high-efficiency back-contact back-junction silicon solar cells pdf
مدلسازی و بهینه سازی سلول های خورشیدی سیلیکونی اتصال پشت تماس پشت پر بازده نوع n صنعتی word
Distributed strain and temperature sensing over 50 km of SMF with 1 m spatial resolution employing BOTDA and optical pulse coding pdf
حسگر توزیعی دما و کشش در طول 50 km از SMF با رزولوشن مکانی 1 m با استفاده از BODTA و کدگذاری پالس نوری word
Magnetic field sensor based on asymmetric optical fiber taper and magnetic fluid pdf
سنسور میدان مغناطیسی مبتنی بر سیال مغناطیسی و باریک‌کننده فیبر نوری نامتقارن word
Modeling of Mid-Infrared Quantum Cascade Laser by Means of Nonequilibrium Green’s Functions pdf
مدل سازی لیزر سری کوانتمی مادون قرمز با استفاده از توابع گرین غیر تعادلی word
Numerical simulation of a DFB - fiber laser sensor (part 1) pdf
شبیه سازی عددی یک سنسور لیزری DFB- فیبری word
مدلسازی و ارزیابی عملکرد سنسورهای فیبر نوری با توزیع بریلوئن word
Analytical Discussion of Single Electron Transistor pdf
بحث تحلیلی در مورد ترانزیستور تک الکترونی word
Lasers pdf
Lasers word
FIBER BRAGG GRATING-BASED LOAD SENSOR WITHOUT TEMPERATURE DEPENDENCE pdf
سنسور فشاری مبتنی بر توری براگ فیبری بدون بستگی دما word
EVALUATION OF RING LASER AND FIBER OPTIC GYROSCOPE TECHNOLOGY pdf
سنجش حلقه‏ ی لیزری و تکنولوژی ژیرسکوپ فیبرنوری word
تحلیل تئوری و تجربی یک سنسور جریان اپتیکی برای سیستم های توان بالا word
Hydrophobic ZnO-TiO2 Nanocomposite with Photocatalytic Promoting Self-Cleaning Surface pdf
نانوکامپوزیت آبگریز ZnO-TiO2 با فتوکاتالیست و بهبود خودتمیزشوندگی سطح word
From High to Low Enriched Uranium Fuel in Research Reactors pdf
از سوخت اورانیوم غنی شده زیاد تا کم در راکتورهای تحقیقاتی word
Measurement of electron number density and electron temperature of laser-induced silver plasma pdf
اندازه گیری چگالی عددی الکترون و دمای الکترون برای پلاسمای نقره القایی به وسیله لیزر word
Single Walled CNT Chirality Dependence for Electrical Device Applications pdf
تاثیر کایرالیته نانولوله تک دیواره برای کاربرد های ابزار الکتریکی word
The Mechanism of Spark Discharge in Air at Atmospheric Pressure I,III pdf
مکانیزم تخلیه جرقه در هوا در فشار اتمسفر2,1 word
Photonic crystal fiber sensor array based on modes overlapping pdf
آرایه سنسور فیبری کریستال فوتونیکی بر اساس هم پوشانی مدها word
A theoretical description of diffusion and migration of 137Cs in soil pdf
یک توصیف نظری از پخش و مهاجرت 137Cs به خاک word
Synthesis and characterization of manganese ferrite nanoparticles by thermal treatment method pdf
سنتز و شناسایی نانو ذرات فریت منگنز با استفاده از روش عملیات حرارتی word
High intensity laser-plasma sources of ions—physics and future applications pdf
منابع یونی لیزر-پلاسما با شدت زیاد -فیزیک و کاربردهای آینده word
Mapping Temperature in OLED Displays Using CCD Thermoreflectance pdf
نگاشت دمایی در نمایشگرهای OLED با استفاده از بازتاب حرارتی CCD word
Review on natural dye sensitized solar cells: Operation, materials and methods pdf
مروری بر سلول‌های خورشیدی حساس شده با رنگدانه‌های طبیعی: ساخت، مواد و روش‌ها word

سایر مقالات ترجمه شده فیزیک

Skip Navigation Links
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید