مقالات ترجمه شده فیزیک گرایش فیزیک حالت‌ جامد

لیست مقالات ترجمه شده فیزیک گرایش فیزیک حالت‌ جامد به شرح زیر است؛ همچنین می توانید از بخش جستجوی پیشرفته اقدام به یافتن مقالات ترجمه شده فیزیک گرایش فیزیک حالت‌ جامد نمایید.

Nanowire transistors without junctions
ترانزيستورهاي نانوسيم بدون اتصال
Nanocomposites as Advanced Materials for Aerospace Industry
نانوکامپوزیت ها به عنوان مواد پیشرفته برای صنعت هوا و فضا
پایدارسازی انباشته های چیتوسانی در مقیاس نانو در اسید کربنیک
polymer solar cells
سلول‌های خورشیدی پلیمری
From Nanotechnology to Nanomedicine: Applications to Cancer Research
از فناوری نانو تا نانودارو : برنامه های کاربردی برای تحقیقات سرطانی
review on fundamentals and applications of electrophoretic deposition (EPD)
مروری بر اصول و کاربردهای رسوب گیری الکتروفورزي (EPD)
Tuning Physical and Optical Properties of ZnO Nanowire Arrays Grown on Cotton Fibers
تنظیم خواص فیزیکی و نوری آرایه های نانو سیمی ZnO رشد یافته بر روی الیاف پنبه
Nanoparticle Diffusion in Methycellulose Thermoreversible Association Polymer
نفوذ نانو ذرات در تجمع پلیمر برگشت پذیر گرمایی متیل سلولز
Nanotechnology Based Drug Delivery at Cellular Level: a Review
دارورساني بر اساس فن آوري نانو در سطح سلولي: مقاله مروري
مواد نانوفاز سنتز شده به روش‌های هیدروترمال، هیدروترمال ریزموج و سلووترمال ریزموج
Fabrication of Ni1−xZnxFe2O4 (x = 0, 0.5 and 1) nanoparticles gas sensor for some reducing gases
تهیه نانوذرات Ni1-x ZnxFe2O4(x=0,0.5,1) حسگر گاز برای برخی گازهای احیاگر
Compact core model for Symmetric Double-Gate Junctionless Transistors
مدل هسته کامپکت (کم حجم) ترانزیستورهای بدون پیوند دوگیتی متقارن
Microstructure and mechanical properties of Al/SiO2 composite produced by CAR process
خواص مکانیکی و ریزساختار ترکیب Al/SiO2 ساخته شده به روش فرآیند CAR
Carbon Nanotubes: Synthesis, Integration, and Properties
نانولوله های کربنی: سنتز، یکپارچه سازی، و خواص
Microstructure and thermal expansion behavior of spray-deposited Al–50Si
میکروساختار و رفتار انبساط گرمایی Al-50Si رسوب داده شده بوسیله پاشش
Non-Fourier heat conductions in nanomaterials
انتقال حرارت غیر فوریه ای در نانو مواد
نانوتکنولوژی در دارورسانی و مهندسی بافت: از اکتشاف تا کاربرد
Transparent MgF2-films by sol–gel coating: Synthesis and optical properties
لایه‌های شفاف MgF2 به وجود آمده با سل-ژل: خواص ترکیبی و نوری
Carbon-Nanotube Based Electrochemical Biosensors: A Review
حسگرهای زیستی الکتروشیمیایی مبتنی بر نانولوله کربن: یک مقاله مروری
Characteristics of Electrospun PVA-Aloe vera Nanofibres Produced via Electrospinning
ویژگی نانوفیبرهای PVA آلوئه ورای الکتروریسی شده که توسط فرایند الکتروریسی تولید می شوند
هترواپیتاکسی سه بعدی : مسیری جدید برای ترکیب یکپارچه مواد نامتناسب با سیلیکون
Phytosynthesis of silver nanoparticles by Cissus quadrangularis: influence of physicochemical factors
فیتوسنتز نانوذرات نقره توسط Cissus quadrangularis : تاثیر عوامل فیزیکوشیمیایی

Skip Navigation Links