مقالات ترجمه شده مجموعه مهندسی كشاورزی (صفحه 1)

Characterization of a New Virulent Phage (MLC-A) of Lactobacillus paracasei pdf
توصیف یک فاژ بیماریزای جدید (MLC-A) لاکتوباسیل paracasei word
Cell polarity and tissue patterning in plants pdf
قطبيت سلولي و الگودهي بافت در گياهان word
Prebiotics in aquaculture: a review pdf
پربیوتیک ها در آبزی پروری: مقاله مروری word
Effects of different salts and mannitol on seed imbibition, germination and ion content of Crithmum maritimum L pdf
Genetically Modified Foods and Social Concerns pdf
غذاهای اصلاح شده از نظر ژنتیکی و نگرانی های اجتماعی word
Iron Cofactor Assembly in Plants pdf
تشکیل کوفاکتور آهن در گیاهان word
STAIRS: a new genetic resource for functional genomic studies of Arabidopsis pdf
STAIRS: یک منبع ژنتیکی جدید برای مطالعات ژنومیک کارکردی Arabidopsis word
رفتار محیطی و اکو سمی بودن نانوذرات ساخته شده برای جلبک ها، گیاهان و قارچ ها word
Chemical analysis of olive and palm pollen: Antioxidant and antimicrobial activation properties pdf
آنالیز شیمیایی گرده زیتون و خرما؛ بررسی خاصیت آنتی اکسیدانی و آنتی میکروبی word
Management of Drought pdf
مدیریت خشکسالی word
Halophytes: Biology and Economic Potentials pdf
هالوفیت ها: زیست شناسی و پتانسیل های اقتصادی word
Nutritional assessment and antioxidant analysis of 22 date palm (Phoenix dactylifera) varieties growing in Sultanate of Oman pdf
ارزیابی تغذیه ای و آنالیز آنتی اکسیدانی 22 نوع خرما (Phoenix dactylifera) درحال رشد در عمان word
Promoter diversity in multigene transformation pdf
تنوع پروموتر (ارتقاء دهنده) در تحول چند ژنی word
The in vitro antioxidant activity of different types of palm dates (Phoenix dactylifera) syrups pdf
فعالیت آنتی اکسیدانی آزمایشگاهی انواع مختلف شربت های خرما (Phoenix dactylifera) word
Conservation tillage and depth stratification of porosity and soil organic matter pdf
زراعت(كشاورزي، خاكورزي) حفاظتي و قشر بندي عميق تخلخل و ماده آلي خاك word
Environmental eco-physiology and economical potential of the halophyte Crithmum maritimum L pdf
اکوفیزیولوژی محیطی و ماهیت اقتصادی هالوفیت Crithmum maritimumt word
Stevia (Stevia rebaudiana) a bio-sweetener: a review pdf
استویا (Stevia rebaudiana) یک شیرین کننده طبیعی است: یک مقاله مروری word
Impact Assessment of Air Pollution Stress on Plant Species through Biochemical Estimations pdf
ارزیابی تأثیر آلودگی هوا بر گونه‌های گیاهی از طریق بر آورد شیمیایی word
Irrigation control system using distributed embedded system pdf
سیستم کنترل آبیاری با استفاده از سیستم های جاسازی شده گسترده word
IN VITRO FLOWERING IN ROSA INDICA L pdf
گلدهی گیاه ROSA INDICA L. در شرایط IN VITRO word
Functional Meat Products: A Review pdf
محصولات گوشت کاربردی: نقد و بررسی word

سایر مقالات ترجمه شده مجموعه مهندسی كشاورزی

Skip Navigation Linksصفحه اصلی > دپارتمان ها > دپارتمان کشاورزی > مجموعه مهندسی كشاورزی > مقاله های مجموعه مهندسی كشاورزی و ترجمه فارسی آنها
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید