دانلود مقاله ترجمه شده یوبیکوئیتین دسته بندی و ارسال پروتئین های غشای پلاسمایی و گلژی به مسیر تخریب واکوئلی را راه اندازی می کند


چطور این مقاله زیست شناسی را دانلود کنم؟

فایل انگلیسی این مقاله با شناسه 2002486 رایگان است. ترجمه چکیده این مقاله زیست شناسی در همین صفحه قابل مشاهده است. شما می توانید پس از بررسی این دو مورد نسبت به خرید و دانلود مقاله ترجمه شده اقدام نمایید

قیمت :
1,160,000 ریال
شناسه محصول :
2002486
سال انتشار:
2012
حجم فایل انگلیسی :
5 Mb
حجم فایل فارسی :
58 کیلو بایت
نوع فایل های ضمیمه :
Pdf+Word
کلمه عبور همه فایلها :
www.daneshgahi.com

عنوان فارسي

یوبیکوئیتین دسته بندی و ارسال پروتئین های غشای پلاسمایی و گلژی به مسیر تخریب واکوئلی را راه اندازی می کند

عنوان انگليسي

Ubiquitin initiates sorting of Golgi and plasma membrane proteins into the vacuolar degradation pathway

نویسنده/ناشر/نام مجله

BMC Plant Biology

این مقاله چند صفحه است؟

این مقاله ترجمه شده زیست شناسی شامل 17 صفحه انگلیسی به صورت پی دی اف و 30 صفحه متن فارسی به صورت ورد تایپ شده است

چکیده فارسی

چکیده

پیش زمینه: در مخمر و پستاندارن، بسیاری از پروتئین های غشای پلاسمایی (PM)، مقرر شده به تخریب، با یوبیکوئیتین نشان دار می شوند. این پروتئین های یوبیکوئیتینه به درون وزیکول های پوشش دار شده با کلاترین درونی سازی می شوند و به اندامک های اندوزوم های اولیه انتقال داده می شوند. در آن جا، پروتئین های یوبیکوئیتینه شده توسط ماشین کمپلکس دسته بندی و ارسال اندوزومی مورد نیاز برای انتقال (ESCRT) به وزیکول های درون لومنی اندوزوم های چندواکوئلی، دسته بندی و ارسال می شوند. تخریب این پروتئین ها پس از اینکه اندوزوم ها به واکوئل های لیتیک/لیزوزوم برای رهایش محتوای آن ها به درون لومن، همجوش شدند، اتفاق می افتد. در گیاهان، کشف شده است که برخی از پروتئین های PM که بین غشای پلاسمایی و اندامک های اندوزوم ها می چرخند، یوبیکوئیتینه می شوند، اما مشخص نیست که آیا یوبیکوئیتین برای وساطت درونی سازی و بنابراین عمل به عنوان سیگنال دسته بندی اولیه برای مسیر درون سلولی کافی باشد. برای آزمودن اینکه آیا گیاه از یوبیکوئیتین به عنوان یک سیگنال برای تخریب پروتئین های غشایی استفاده می کند، ما به طور ترجمه ای یوبیکوئیتین را به گزارشگرهای فلوئورسنت متفاوت برای غشای پلاسمایی جوش دادیم و انتقال آن ها را تجزیه و تحلیل کردیم.

نتایج: گزارشگرهای غشای پلاسمایی نشاندار شده با یوبیکوئیتین به اندوزوم ها و به لومن واکوئل لیتیک در پروتوپلاست های مزوفیل تنباکو و در سلول های اپیدرم تنباکو، قرار گرفته اند. اگراندوسیتوز به واسطه کلاترین توسط هم-بیانی یک جهش یافته زنجیره سنگین کلاترین ، مرکز کلاترین، مهار شود، درونی سازی این گزارشگرها به طور قابل ملاحظه ای کاهش می یابد. به طور جالبی، یک گزارشگر نشاندار شده برای گلژی نیز در درون لومن واکوئل گزارش شد. تحویل دهی واکوئلی گزارشگرها به دنبال مهار ماشین ESCRT پایان می یابد، که بیانگر این است که تحویل دهی واکوئلی این گزارشگرها از طریق مسیر انتقال درون سلولی رخ می دهد.

استنتاج ها: یوبیکوئیتین به عنوان یک سیگنال دسته بندی و ارسال در اندامک های متفاوت در سیستم های درون غشایی برای هدف گیری پروتئین های غشایی به مسیرهای تخریب واکوئلی عمل می کند. اگر در غشای پلاسمایی قرار گیرد، یوبیکوئیتین درونی سازی گزارشگرها را به درون مسیر انتقال درون سلولی را راه اندازی می کند؛ و اگر در گلژی قرار گیرد تحویل دهی واکوئلی را نیز وساطت می کند. در هر دو مرود، پروتئین های نشاندار شده با یوبیکوئیتین از طریق اندوزوم  های اولیه و اجسام چندوزیکولی به واکوئل لیتیک سفر می کنند. این ها پیشنهاد می دهد که تخریب واکوئلی پروتئین های یوبیکوئیتینه شده به پروتئین های غشایی پلاسمایی محدود نیست و ممکن است میزان بازگشتی پروتئین های غشایی را در مسیر ترشحی اولیه نیز تسهیل کند.

غشای پلاسمایی یوبیکوئیتین :کلمات کلیدی

چکیده انگلیسی


Abstract

Background: In yeast and mammals, many plasma membrane (PM) proteins destined for degradation are tagged with ubiquitin. These ubiquitinated proteins are internalized into clathrin-coated vesicles and are transported to early endosomal compartments. There, ubiquitinated proteins are sorted by the endosomal sorting complex required for transport (ESCRT) machinery into the intraluminal vesicles of multivesicular endosomes. Degradation of these proteins occurs after endosomes fuse with lysosomes/lytic vacuoles to release their content into the lumen. In plants, some PM proteins, which cycle between the PM and endosomal compartments, have been found to be ubiquitinated, but it is unclear whether ubiquitin is sufficient to mediate internalization and thus acts as a primary sorting signal for the endocytic pathway. To test whether plants use ubiquitin as a signal for the degradation of membrane proteins, we have translationally fused ubiquitin to different fluorescent reporters for the plasma membrane and analyzed their transport

Results: Ubiquitin-tagged PM reporters localized to endosomes and to the lumen of the lytic vacuole in tobacco mesophyll protoplasts and in tobacco epidermal cells. The internalization of these reporters was significantly reduced if clathrin-mediated endocytosis was inhibited by the coexpression of a mutant of the clathrin heavy chain, the clathrin hub. Surprisingly, a ubiquitin-tagged reporter for the Golgi was also transported into the lumen of the vacuole. Vacuolar delivery of the reporters was abolished upon inhibition of the ESCRT machinery, indicating that the vacuolar delivery of these reporters occurs via the endocytic transport route

Conclusions: Ubiquitin acts as a sorting signal at different compartments in the endomembrane system to target membrane proteins into the vacuolar degradation pathway: If displayed at the PM, ubiquitin triggers internalization of PM reporters into the endocytic transport route, but it also mediates vacuolar delivery if displayed at the Golgi. In both cases, ubiquitin-tagged proteins travel via early endosomes and multivesicular bodies to the lytic vacuole. This suggests that vacuolar degradation of ubiquitinated proteins is not restricted to PM proteins but might also facilitate the turnover of membrane proteins in the early secretory pathway

Keywords: plasma membrane ubiquitin
این برای گرایش های: علوم گیاهی، کاربرد دارد. سایر ، را ببینید. همچنین این در گرایش های: گیاه پزشکی، می تواند کاربرد داشته باشد. سایر ، را ببینید. [ برچسب: ]
 مقاله زیست شناسی با ترجمه
Skip Navigation Linksصفحه اصلی > دپارتمان ها > دپارتمان علوم پايه > زیست شناسی > مقاله های زیست شناسی و ترجمه فارسی آنها > یوبیکوئیتین دسته بندی و ارسال پروتئین های غشای پلاسمایی و گلژی به مسیر تخریب واکوئلی را راه اندازی می کند
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید