مقالات ترجمه شده مهندسی صنايع (صفحه 2)

Virtualisation of floricultural supply chains: A review from an Internet of Things perspective pdf
مجازی سازی زنجیره های تأمین وابسته به گل کاری: مروری از یک چشم انداز اینترنت اشیاء word
Fuzzy arithmetic on LR fuzzy numbers with applications to fuzzy programming pdf
منطق فازی در مورد اعداد فازی LR همراه با کاربرد در برنامه نویسی فازی word
Reflections on the Foundations of System Dynamics and Systems Thinking pdf
تأملاتی در مبانی سیستم دینامیک و تفکر سیستمی word
A new probabilistic coverage model for ambulances deployment with hypercube queuing approach pdf
یک مدل پوشش دهی احتمالاتی جدید برای اعزام آمبولانس به کمک روش صف بندی ابرمکعبی word
Order acceptance and scheduling problems in two-machine flow shops: New mixed integer programming formulations pdf
مسائل پذیرش سفارش و زمانبندی در flow shop دو ماشینه: فرمولاسیون جدید در برنامه‌نویسیِ اعداد صحیح مختلط word
Anthropometry of the Singaporean and Indonesian populations pdf
آنتروپومتری مردم سنگاپور و اندونزی word
یک رویکرد ترکیبی با تلفیق استخراج ویژگی مبتنی بر موجک با MARS و SVR برای پیش بینی شاخص سهام word
Cloud manufacturing: Strategic vision and state-of-the-art pdf
تولید ابري : دیدگاه استراتژیک و بالاترين سطح توسعه word
An empirical comparison of MRPII and Demand-Driven MRP pdf
یک مقایسه‌ی تجربی MRPII و MRI تقاضا-محور word
A data envelopment analysis approach to evaluate sustainability in supply chain networks pdf
یک روش تحلیل پوششی داده ها برای ارزیابی پایداری در شبکه های زنجیره تامین word
هماهنگي زنجيره تأمين با استفاده از قراردادهاي سهيم در درآمد وابسته به سود word
Strategic planning in Iranian educational organizations pdf
برنامه ریزی استراتژیک در سازمان های آموزشی ایران word
PuLSaR: preference-based cloud service selection for cloud service brokers pdf
PuLSaR: انتخاب سرویس ابری بر اساس سلیقه های فردی برای دلال های سرویس های ابری word
Parallel machine scheduling with flexible resources pdf
زمان بندی ماشین موازی با منابع منعطف word
Information Quality Improvement Model on Hospital Information System using Six Sigma pdf
مدل بهبود یافته ی کیفیت داده ها در سیستم داده های بیمارستان با استفاده از روش Six Sigma word
Efficient exact optimization of multi-objective redundancy allocation problems in series-parallel systems pdf
بهینه سازی دقیق مسائل تخصیص افزونگی چند هدفه، در سیستم های موازی-سری به صورت کارآمد word
A Simulation-Based Multi-objective Optimization Study of the Fleet Sizing Problem in the Offshore Industry pdf
بهینه سازی چند هدفه مبتنی بر شبیه‌سازی مسئله اندازه بندی ناوگان در صنایع فراساحلی word
Lean machine manufacturing at Munjal Showa limited pdf
تولید دستگاه ارزان در محدوده مونجال شوا word
Multiobjective project portfolio selection with fuzzy constraints pdf
حل مساله چندهدفه انتخاب پورتفولیوی پروژه با استفاده از قیود فازی word

سایر مقالات ترجمه شده مهندسی صنايع

Skip Navigation Links
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید