مقالات ترجمه شده مهندسی برق (صفحه 55)

Prosumer based energy management and sharing in smart grid pdf
مدیریت انرژی مبتنی بر مصرف کننده ی آینده نگر و اشتراک گذاریِ انرژی در شبکه ی هوشمند word
Analysis of Reliability and Resilience for Smart Grids pdf
تحلیل قابلیت اطمینان و ارتجاعی برای شبکه های هوشمند word
ارزیابی عملکرد فیلتر مرکب در بهبود کیفیت توان کوره قوس شبکه توزیع word
Quantitative Risk Management by Demand Response in Distribution Networks pdf
مدیریت کمّی ریسک توسط پاسخ تقاضا در شبکه های توزیع word
Downside Risk Constrained Probabilistic Optimal Power Flow With Wind Power Integrated pdf
پخش بار بهینه احتمالاتی مقید به ریسک پایین دست در حضور منابع بادی تجمیع شده word
Design & Implementation of Smart House Control Using LabVIEW pdf
A New Strategy for Solving Unit Commitment Problem by PSO algorithm pdf
یک استراتژی جدید برای حل مسئله تعهد واحد با استفاده از الگوریتم PSO word
Speed Sensorless Vector Controlled Induction Motor Drive Using Single Current Sensor pdf
درایو موتور القایی کنترل شده ی برداری بدون سنسور سرعت با استفاده از سنسور جریان تکی word
Unit Commitment Solution Methodology Using Genetic Algorithm pdf
روش حل مسئلۀ مشارکت واحدها با استفاده از الگوریتم ژنتیک word
مبدل DC-DC سه پورتی دو جهته با جریان ورودی بدون ریپل و کلیدزنی نرم word
The reliability of solar energy generating system with inverters in series under common cause failure pdf
قابلیت اطمینان سیستم تولید انرژی خورشیدی با اینورترهای سری تحت خرابی علت مشترک word
Artificial Intelligence Combined with Hybrid FEM-BE Techniques for Global Transformer Optimization pdf
ترکیب هوش مصنوعی با روش های ترکیبی FEM-BE برای بهینه سازی کلی ترانسفورماتور word
تحلیل مصرف انرژی شبکه حسگر چندرسانه‌ای بی‌سیم چندلایه‌ای با کیفیت بالا word
A Novel Load-Flow Analysis for Stable and Optimized Microgrid Operation pdf
روش تحلیل پخش بار جدیدی برای دستیابی به عملکرد پایدار و بهینه در ریزشبکه word
Reliability payments to generation capacity in electricity markets pdf
پرداخت‌های قابل اطمینان برای ظرفیت تولید در بازارهای برق word
Optimal Coordination of Overcurrent Relays using Gravitational Search Algorithm with DG Penetration pdf
هماهنگی بهینه رله‌های اضافه جریان با استفاده از الگوریتم جستجوی گرانشی با نفوذ DG word
Chaotic Control of Lü System via Three Methods pdf
کنترل آشوب سیستم لو به کمک سه روش word
Plasmonics for improved photovoltaic devices pdf
پلاسمونیک ها برای تجهیزات فتوولتائیک پیشرفته word
Simultaneous distribution system reconfiguration and DG sizing algorithm without load flow solution pdf
A 10-Bit 800-MHz 19-mW CMOS ADC pdf
یک مبدل آنالوگ به دیجیتال (ADC) ی CMOS ی 10 بیتی 800 MHz و 19 mW word
Flexible gas sensor array with an embedded heater based on metal decorated carbon nanofibres pdf
Single Channel Single Trial P300 Detection Using Extreme Learning Machine pdf
Modeling and robust control of a twin wind turbines structure pdf
مدل‌سازی و کنترل مقاوم یک ساختار توربین بادی دوقلو word
Peak operation of hydropower system with parallel technique and progressive optimality algorithm pdf
بهره‌برداری پیک از سیستم برقابی با روش الگوریتم بهینگی تدریجی موازی word

سایر مقالات ترجمه شده مهندسی برق

Skip Navigation Links
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید