مقالات ترجمه شده مهندسی برق (صفحه 2)

Management of microgrids in market environment pdf
مدیریت ریزشبکه ها در بازار محیطی word
Wavelet Transform Theory and its Application in EMG Signal Processing pdf
نظریه تبدیل موج پالسی و کاربرد آن در پردازش سیگنال EMG word
Automated EEG analysis of epilepsy: A review pdf
تجزیه و تحلیل خودکارEEG صرع: یک مرور کلی word
A new image encryption method: parallel sub-image encryption with hyper chaos pdf
یک روش جدید رمزگذاری تصویر: رمزگذاری موازی زیرتصویر با hyper chaos word
Safety Torque Generation in HTS Propulsion Motor for General Aviation Aircraft pdf
ایجاد گشتاور پیچشی ایمن در موتور پیشران HTS برای هواپیمای عمومی word
Measurement and evaluation of surface roughness based on optic system using image processing and artificial neural network pdf
Cost-benefit analysis of electric taxi systems for aircraft pdf
بررسی هزینه و سود سیستمهای تاکسی الکتریک(خودرو الکتریکی)هواپیما word
State-Space Modelling of Variable-Speed Wind Turbines: A Systematic Approach pdf
مدل كردن فضاي حالت توربين بادي سرعت متغير : يك روش اصولي word
The benefits of modular brain-machine interface system design pdf
مزایای طراحی پیمانه ای سیستم رابط مغز-ماشین word
Brain-machine interfaces in rat motor cortex: Neuronal operant conditioning to perform a sensory detection task pdf
رابط های مغز-ماشین در کورتکس حرکتی موش: شرطی سازی کنش گر نورونی برای انجام عمل تشخیص حسی word
Tunnel FET technology: A reliability perspective pdf
تکنولوژی تونل FET: دیدگاهی از قابلیت اطمینان word
Brain-machine interfaces in rat motor cortex: implications of adaptive decoding algorithms pdf
رابط های مغز-ماشین در کورتکس حرکتی موش: مفاهیم الگوریتم های کد گشایی وفقی word
Transition Frequencies and Negative Resistance of Inductively Terminated CMOS Buffer Cell and Application inMMWLC VCO pdf
فرکانس های انتقال و مقاومت منفی سلول میانگیر CMOS با پایانه قیاسی و کاربرد در MMW LC VCO word
Active Power Control of Photovoltaic Power Systems pdf
کنترل توان اکتیوِ سیستم‌های قدرتِ فوتوولتائیک word
Explaining the behavior of Romanian household electricity consumers on a changing market pdf
توضیح رفتار مصرف کنندگان برق خانگی رومانیایی در بازار متغیر word
مدل‌سازی پاسخِ تقاضا با لحاظ کردن بارهای قابل توقف/قطع و برنامه‌های بازار ظرفیت word
Dynamic Control of Three-Link SCARA Manipulator using Adaptive Neuro Fuzzy Inference System pdf
کنترل دینامیکی بازوی 3 لینکی SCARA به روش تطبیق –فازی- عصبی word
Spectrum Mobility Games pdf
بازی های پویایی طیفی word
A Survey on Smart Grid Communication Infrastructures: Motivations, Requirements and Challenges pdf
بررسی زیرساختهاي ارتباطي شبکه هوشمند: انگیزه ها، الزامات و چالشها word
Quantum Dot Lasers pdf
لیزرهای نقاط کوانتومی word
Hybrid Energy Storage System with Unique Power Electronic Interface for Microgrids pdf
سیستم هیبریدی ذخیره ساز انرژی با واسط منحصربفرد الکترونیکی قدرت برای میکروشبکه ها word
DESIGN OF LYAPUNOV BASED FUZZY LOGIC CONTROLLER FOR PUMA-560 ROBOT MANIPULATOR pdf
طراحی کنترل کننده لیاپانوف بر اساس منطق فازی word
A 0.3-V power supply 2.4-GHz-band Class-C VCO IC with amplitude feedback loop in 65-nm CMOS pdf
منبع تغذیه 0.3 V با پهنای باند 2.4GHz کلاس C VCO IC با حلقه فیدبک دامنه در 65 nm CMOS word
Real Time Face Detection Using Neural Networks pdf
تشخیص چهره بلادرنگ با استفاده از شبکه های عصبی word
Optimal reactive power rescheduling based on EPSDE algorithm to enhance static voltage stability pdf
Multi-Zone Digital Crosstalk Reduction by Image Processing in 3D Display pdf
کاهش تداخل دیجیتالی چند-منطقه ای به وسیله تصویرپردازی در نمایش سه بعدی word
In vivo magnetic resonance microscopy of Drosophilae at 9.4 T pdf
میکروسکوپی تشدید مغناطیسی بافت زنده در دروسوفیلاها در 9,4 تسلا word
A Multivariable Design Methodology for Voltage Control of a Single-DG-Unit Microgrid pdf
یک روش شناسی طراحی چند متغیره برای کنترل ولتاژ یک ریزشبکه با یک واحد DG word

سایر مقالات ترجمه شده مهندسی برق

Skip Navigation Links
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید