مقالات ترجمه شده مهندسی برق (صفحه 2)

استراتژیهای سویچ ولتاژ کاسکود تفاضلی (DCVS ) برای تکنولوژی CNTFET برای منطق سه گانه word
State-Space Modelling of Variable-Speed Wind Turbines: A Systematic Approach pdf
مدل كردن فضاي حالت توربين بادي سرعت متغير : يك روش اصولي word
An Improved Model Predictive Current Control of Permanent Magnet Synchronous Motor Drives pdf
Modified p-q Theory Based Control of Solar PV Integrated UPQC-S pdf
تئوری اصلاح شده پی – کیو برای کنترل PV خورشیدی ادغام شده با UPQC-S word
ارزیابی عملکرد فیلتر مرکب در بهبود کیفیت توان کوره قوس شبکه توزیع word
Design of two Low-Power full adder cells using GDI structure and hybrid CMOS logic style pdf
طراحی دو سلول تمام جمع کننده توان پایین با استفاده از ساختار GDI و سبک منطق ترکیبی CMOS word
مدلسازی و کنترل یک توربین گازی سیکل ترکیبی به هم پیوسته با استفاده از کنترل کننده های فازی و ANFIS word
الگوریتم رمزنگاری، ادغام و فشرده سازی تصویر به طور همزمان بر اساس سنجش فشرده و بی نظمی word
Mitosis Detection in Breast Cancer Histology Images with Deep Neural Networks pdf
تشخیص تقسیم میتوز در تصاویر بافت شناسی سرطان سینه با استفاده از شبکه های عصبی عمیق word
Overcurrent protection for distribution feeders with renewable generation pdf
حفاظت در مقابل اضافه جریان برای فیدرهای توزیع با تولید تجدید پذیر word
Analysis of a Fall-Back Transverse Flux Permanent Magnet Generator pdf
تحلیل یک ژنراتور مغناطیس دائم شار عرضی برگشتی word
Management of microgrids in market environment pdf
مدیریت ریزشبکه ها در بازار محیطی word
Explaining the behavior of Romanian household electricity consumers on a changing market pdf
توضیح رفتار مصرف کنندگان برق خانگی رومانیایی در بازار متغیر word
Solar energy in Iran: Current state and outlook pdf
انرژی خورشیدی در ایران: وضعیت کنونی و دورنمای آینده word
Low lattice thermal conductivity of stanene pdf
هدایت گرمایی شبکه‌ای پایین در استانن word
Modeling and robust control of a twin wind turbines structure pdf
مدل‌سازی و کنترل مقاوم یک ساختار توربین بادی دوقلو word
A survey on access technologies for broadband optical and wireless networks pdf
پژوهشی برروی تکنولوژی های دسترسی برای شبکه های پهن باند نوری و بی سیم word
Variable Structure Control for Three-Phase LCL-Filtered Inverters using a Reduced Converter Model pdf
Personal Authentication Using Finger Knuckle Surface pdf
احراز هویت اشخاص با استفاده از تشخیص برجستگی های سطح بند انگشت word
Reactive power estimation based control of self supported dynamic voltage restorer (DVR) pdf
کنترل بازیاب دینامیکی ولتاژ خود ایستا براساس تخمین توان راکتیو word
The Cellulose Nanofibers for Optoelectronic Conversion and Energy Storage pdf
نانوفیبرهای سلولزی برای تبدیل اپتو الکترونیک و ذخیره انرژی word
Suitable Single-phase to Three-phase AC-DC-AC Power Conversion System pdf
مبدل توان تکفاز به سه فاز AC-DC-AC word
Single Channel Single Trial P300 Detection Using Extreme Learning Machine pdf
Control strategies of selective harmonic current shunt active filter pdf
راهبردهای کنترل فیلتر اکتیو موازی جریان هارمونیکی گزینشی word
Automatic Optical-to-SAR Image Registration by Iterative Line Extraction and Voronoi Integrated Spectral Point Matching pdf
ثبت تصویر نوری به SAR خودکار بوسیله استخراج خط تکراری و تطبیق نقطه طیفی مجتمع ورونوی word

سایر مقالات ترجمه شده مهندسی برق

Skip Navigation Links
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید