مقالات ترجمه شده مهندسی کامپیوتر و IT (صفحه 2)

A cloud based and Android supported scalable home automation system pdf
یک سیستم اتوماسیون خانگی مقیاس پذیر و مبتنی بر سرویس ابری، با قابلیت پشتیبانی از سیستم عامل اندروید word
A robust chaotic algorithm for digital image steganography pdf
یک الگوریتم آشوب گونه پایدار برای پنهان نگاری تصاویر رقمی word
Bioinformatics and Intellectual Property Protection pdf
بیوانفورماتیک و حمایت از مالکیت فکری word
Tunnel FET technology: A reliability perspective pdf
تکنولوژی تونل FET: دیدگاهی از قابلیت اطمینان word
The Internet of Things: A survey pdf
اینترنت همه چیز : مطالعه جامع word
Identifying the signs of fraudulent accounts using data mining techniques pdf
تشخیص حساب‌های بانکی جعلی با استفاده از تکنیک‌های داده‌کاوی word
Spectrum Mobility Games pdf
بازی های پویایی طیفی word
Disjoint path covers in cubes of connected graphs pdf
پوشش های مسیر مجزا در مکعب هایی از گراف متصل word
Data mining in Cloud Computing pdf
داده کاوی در رایانش ابری word
A process approach to distribution channel re-engineering pdf
رویکرد فرایندی به مهندسی مجدد کانال های توزیع word
Improving Safety Assessment of Complex Systems: An industrial case study pdf
بهبود ارزیابی ایمنی سیستم های پیچیده:یک مطالعه موردی صنعتی word
A Survey on Data Mining Techniques for Customer Relationship Management pdf
یک بررسی درباره ی تکنیک های استخراج داده برای مدیریت ارتباط با مشتری word
Real Time Face Detection Using Neural Networks pdf
تشخیص چهره بلادرنگ با استفاده از شبکه های عصبی word
Social Cloud Computing Using Social Network pdf
رایانش ابری اجتماعی(سوشیال کلود کامپیوتینگ) با استفاده از شبکه‌ی اجتماعی word
Multi-Zone Digital Crosstalk Reduction by Image Processing in 3D Display pdf
کاهش تداخل دیجیتالی چند-منطقه ای به وسیله تصویرپردازی در نمایش سه بعدی word
Cloud Computing Security: Fine-grained analysis and Security approaches pdf
امنیت رایانش ابری: یک تجزیه‌ و تحلیل راهبردی و روش‌های امنیتی word
Adaptive Opportunistic Routing Protocol for Energy Harvesting Wireless Sensor Networks pdf
پروتکل مسیریابی فرصت طلبانه تطبیقی برای شبکه های حسگر بی سیم برداشت انرژی word
Application of Data Mining Methods and Techniques for Diabetes Diagnosis pdf
کاربرد روشها و تکنیکهای داده کاوی در تشخیص دیابت word
Enhanced Data Security Model for Cloud Computing pdf
مدل امنيت داده‌ پيشرفته براي رایانش ابری word
Wireless body area networks: status and opportunities pdf
وضعیت و فرصت های موجود در شبکه های بدنی بی سیم word
An Approach to Protect the Privacy of Cloud Data from Data Mining Based Attacks pdf
روشی برای حفاظت از حریم داده های ابری، در مقابل حملاتِ بر مبنای داده کاوی word
Agent-based social simulation: dealing with complexity pdf
شبیه سازی عامل بنیان: بررسی پیچیدگی word
Expert Cloud: A Cloud-based framework to share the knowledge and skills of human resources pdf
ابر خبره: یک چارچوب مبتنی بر مفاهیم ابری برای تسهیم دانش و مهارت های منابع انسانی word
Prediction and control of bursty cloud workloads: a fractal framework pdf
پیش‌بینی و نظارت بر حجم‌کارهای ابری پیاپی چهارچوبی فراکتال word
Energy Efficient Load-Balanced Clustering Algorithm for Wireless Sensor Networks pdf
الگوریتم خوشه بندی با تعادل بار و راندمان انرژی بالا برای شبکه های حسگر بی سیم word
A Location Selection Policy of Live Virtual Machine Migration for Power Saving and Load Balancing pdf
سیاست انتخاب مکان مهاجرت زنده ماشین مجازی برای ذخیره توان و تعادل بار word

سایر مقالات ترجمه شده مهندسی کامپیوتر و IT

Skip Navigation Links
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید