مقالات ترجمه شده مهندسی کامپیوتر و IT گرایش کلیه گرایش ها

لیست مقالات ترجمه شده مهندسی کامپیوتر و IT گرایش کلیه گرایش ها به شرح زیر است؛ همچنین می توانید از بخش جستجوی پیشرفته اقدام به یافتن مقالات ترجمه شده مهندسی کامپیوتر و IT گرایش کلیه گرایش ها نمایید.

A Minimum Makespan Grid Workflow Scheduling Algorithm
الگوریتم زمان بندیِ رویۀ کاریِ شبکه، با کمترین زمان کل
A green energy-efficient scheduling algorithm using the DVFS technique for cloud datacenters
الگوریتم زمانبندی با انرژی کارآمد سبز با استفاده از روش DVFS برای مراکز داده ابر
Energy and Delay Tradeoff for Application Offloading in Mobile Cloud Computing
توازن انرژی و تاخیر برای انتقال برنامه در رایانش ابری موبایل
An analysis of images using fuzzy contrast enhancement techniques
آنالیز تصاویر با استفاده از روش های فازی برای بهبود کنتراست
Intelligent control in smart home based on adaptive neuro fuzzy inference system
کنترل هوشمند در خانه هوشمند متکی بر سیستم استنتاج فازی-عصبی تطبیقی
Benefits and Challenges of Three Cloud Computing Service Models
مزایا و چالش‌های پیش رو در سه مدل سرویس رایانش ابری
The Case for Energy-Proportional Computing
رویکردی موردی بر رایانش متناسب با انرژی
On implementing motion-based Region of Interest detection on multi-core CELL
The development of an automated PIV image processing software SmartPIV
توسعه یک نرم افزار پردازش تصویر PIV خودکار – SmartPIV
Partitioning time series sensor data for activity recognition
پارتیشن بندی داده های حسگر سری زمانی برای تشخیص فعالیت
Big Data Analytics as a Service for Affective Humanoid Service Robots
تجزیه و تحلیل کلان داده‌ها، به عنوان سرویسی برای ربات‌های خدمتکارِ انسان‌نمای عاطفی
Use of chaotic sequences in a biologically inspired algorithm for engineering design optimization
Adaptive Fuzzy Control of Thermal Comfort in Smart Houses
کنترل فازی-تطبیقی راحتی حرارتی در خانه‏ های هوشمند
Unraveling Travelling Salesman Problem by genetic algorithm using m-crossover operator
A survey on resource allocation in high performance distributed computing systems
بررسی تخصیص منابع در سیستم های محاسباتی توزیع شده کارا
An Efficient Network-on-Chip Yield Estimation Approach Based on Gibbs Sampling
Aster x: Load-Balancing as a Network Primitive
Aster x: متعادل سازی بار به عنوان یکی از اصول شبکه
Multi-Modal Cooperative Intelligent Transport Systems to Improve Safety
سامانه‌های ترابری هوشمندِ مشارکتی و چند مدله، به منظور بهبود ایمنی
Software Defined Networking Supported by IEEE 802.1Q
شبکه ی مبتنی بر نرم افزار تحت پشتیبانی IEEE 802.1Q
A novel family of weighted average voters for faulttolerant computer control systems
یک خانواده جدید از رای دهندگان میانگین وزن دار برای سیستم های کنترل کامپیوتری تحمل خطا
Evaluation Methods for Topic Models
روش های ارزیابی برای مدل های موضوعی
Using Mobile Phones to Write in Air
استفاده از گوشی‌های موبایل برای نوشتن در هوا
Intelligent Management of Highways Congestion based Sensor Networks
مدیریت هوشمندانه‌ی ازدحام در بزرگراه‌ها، بر مبنای شبکه‌های حسگر
Microsoft Windows Azure: Developing Applications for Highly Available Storage of Cloud Service
A Theoretical and Practical Implementation Tutorial on Topic Modeling and Gibbs Sampling
آموزشی بر پیاده‌سازی نظری و عملیِ مدل‌سازی موضوعی و نمونه‌گیری گیبس
Development of a Distributed Bearing Health Monitoring and Assessing System
توسعه مانيتورينگ توزيع شده سلامت بردگاه (ياطاقان) و سيستم ارزياب

Skip Navigation Links