مقالات ترجمه شده مهندسی کامپیوتر و IT گرایش فناوری اطلاعات

لیست مقالات ترجمه شده مهندسی کامپیوتر و IT گرایش فناوری اطلاعات به شرح زیر است؛ همچنین می توانید از بخش جستجوی پیشرفته اقدام به یافتن مقالات ترجمه شده مهندسی کامپیوتر و IT گرایش فناوری اطلاعات نمایید.

Trade-offs Between Mobility and Density for Coverage in Wireless Sensor Networks
موازنه بین تحرک و تراکم برای پوشش در شبکه های حسگر بی سیم
A New Multi-objective Evolutionary Framework for Community Mining in Dynamic Social Networks
چارچوب تکاملی چند منظوره جدید برای جامعه کاوی در شبکه های اجتماعی پویا
Internet of Things: A Survey on Enabling Technologies, Protocols and Applications
اینترنت اشیاء: مطالعه و بررسی فناوری های توانمندسازی، پروتکل ها و برنامه های کاربردی
A Secure Authentication and Key Management Scheme for Wireless Sensor Networks
یک روش احراز هویت امن و مدیریت کلید در شبکه های حسگر بی سیم
A Highly Scalable Key Pre-Distribution Scheme for Wireless Sensor Networks
طرح پیش توزیع کلید بسیار مقیاس پذیر برای شبکه های حسگر بی سیم
Street Lighting Control System Based On LargeScale WSN: A Step Towards A Smart City
سیستم کنترل روشنایی خیابان مبتنی بر WSN با مقیاس بزرگ: گامی به سوی یک شهر هوشمند
Hybrid resource provisioning for minimizing data center SLA violations and power consumption
تهیه ی منابع ترکیبی برای مینیمم کردن مصرف انرژی و خطا های SLA مراکز داده
Spectrum Mobility Games
بازی های پویایی طیفی
Network reliability analysis based on percolation theory
تجزیه و تحلیل قابلیت اطمینان شبکه بر اساس نظریه نفوذ(پرکولاسیون)
Fuzzy Topological Spaces
فضاهای توپولوژیکی فازی
Online fuzzy based decision support system for human resource performance appraisal
سیستم پشتیبانی از تصمیم مبتنی بر فازی آنلاین برای ارزیابی عملکرد منابع انسانی
Cloud-based Demand Response for Smart Grid: Architecture and Distributed Algorithms
پاسخ به تقاضای مبتنی بر ابر برای شبکه هوشمند معماری و الگوریتم های توزیع شده
User privacy-enhanced security architecture for home area network of Smartgrid
معماری امنیت افزایش حریم خصوصی کاربر برای شبکه ی خانگی هوشمند
IT2FS-based Ontology with Soft-Computing Mechanism for Malware Behavior Analysis
آنالیز رفتار بدافزارتوسط آنتولوژی برپایه IT2FS بامکانیسم محاسبات کامپیوتری
Formulating Human Mobility Model in a Form of Continuous Time Markov Chain
تدوین مدل تحرک بشر در فرم پیوسته ی زمانی زنجیره ای مارکوف
Decision support system for product variety management
سیستم پشتیبان تصمیم گیری برای مدیریت تنوع محصول
A Distributed Trust Evaluation Model and Its Application Scenarios for Medical Sensor Networks
یک مدل ارزیابی اعتماد توزیع شده و سناریوهای کاربردی آن برای شبکه های حسگر پزشکی
Explicit rough–fuzzy pattern classification model
ارائه مدلی صریح برای دسته بندی الگو به کمک تئوری مجموعه های راف – فازی
3.1–10.6 GHz ultra-wideband LNA design using dual-resonant broadband matching technique
طراحی LNA فوق پهن باند 3.1–10.6 GHz با استفاده از تکنیک تطبیق پهن باند دو تشدیدی
Multi-focus image fusion for visual sensor networks in DCT domain
تلفیق تصویر چندکانونه برای شبکه‌های حسگر تصویری در حوزه DCT
A Survey on Security Threats and Detection Techniques in Cognitive Radio Networks
بررسی تهدیدهای امنیتی و روشهای شناسایی آنها در شبکه های رادیو شناختی
Resource discovery mechanisms in grid systems: A survey
بررسی و مطالعه ی : مکانیزم های یافتن منبع در سیستم های گرید
Adaptive Opportunistic Routing Protocol for Energy Harvesting Wireless Sensor Networks
پروتکل مسیریابی تطبیقی فرصت طلب برای شبکه های حسگر بی سیم حاصل از انرژی
A Scheduling Strategy on Load Balancing of Virtual Machine Resources in Cloud Computing Environment
استراتژی برنامه‌ریزی در توزیع بار منابع ماشین مجازی در محیط محاسبات ابری
Review on Network Security and Cryptography
مروری بر امنیت شبکه و رمزنگاری

Skip Navigation Links