مقالات ترجمه شده مهندسی کامپیوتر و IT گرایش نرم افزار

لیست مقالات ترجمه شده مهندسی کامپیوتر و IT گرایش نرم افزار به شرح زیر است؛ همچنین می توانید از بخش جستجوی پیشرفته اقدام به یافتن مقالات ترجمه شده مهندسی کامپیوتر و IT گرایش نرم افزار نمایید.

Depth Image Processing and Operator Imitation Using a Custom Made Semi Humanoid
پردازش تصویر و تقلید اپراتور با استفاده از یک ربات نیمه انسان نمای سفارشی
Security in cloud computing: Opportunities and challenges
امنیت در رایانش ابری: فرصت ها و چالش ها
A Comparative Study of Supervised Machine Learning Techniques for Spam E-Mail Filtering
یک مقایسه تحقیقاتی از تکنیک های یادگیری ماشین نظارت شده برای فیلتر ایمیل اسپم
Cloud-based Demand Response for Smart Grid: Architecture and Distributed Algorithms
پاسخ به تقاضای مبتنی بر ابر برای شبکه هوشمند معماری و الگوریتم های توزیع شده
Using PSO for a walk of a biped robot
Agent-based Cloud service composition
ترکیب سرویس های ابری مبتنی بر عامل
Face recognition based on Kinect
تشخیص چهره بر اساس Kinect
A cloud computing platform for ERP applications
یک پلتفرم رایانش ابری برای برنامه‌های کاربردی در زمینه برنامه ریزی منابع سازمانی (ERP)
Face detection based on skin color likelihood
تشخیص چهره براساس احتمال رنگ پوست
Entropy on intuitionistic fuzzy soft sets and on interval-valued fuzzy soft sets
انتروپي مجموعه‌هاي نرم فازي شهودي و مجموعه‌هاي نرم فازي فاصله ارزش‌گذاري شده
An improved method for edge detection based on interval type-2 fuzzy logic
تشخیص لبه به روش الگوریتم فازی فاصله ای نوع 2
Fuzzy Topological Spaces
فضاهای توپولوژیکی فازی
Fuzzy rough sets, fuzzy preorders and fuzzy topologies
مجموعه‌هاي سخت فازي، پيش‌ترتيب‌هاي فازي و توپولوژي‌هاي فازي
Energy-aware Combinatorial Scheduling in Cloud Datacenter
زمابندی ترکیبی آگاه از انرژی، در دیتاسنتر ابری
Automated EEG analysis of epilepsy: A review
تجزیه و تحلیل خودکارEEG صرع: یک مرور کلی
A new image encryption method: parallel sub-image encryption with hyper chaos
یک روش جدید رمزگذاری تصویر: رمزگذاری موازی زیرتصویر با hyper chaos
A cloud based and Android supported scalable home automation system
یک سیستم اتوماسیون خانگی مقیاس پذیر و مبتنی بر سرویس ابری، با قابلیت پشتیبانی از سیستم عامل اندروید
A robust chaotic algorithm for digital image steganography
یک الگوریتم آشوب گونه پایدار برای پنهان نگاری تصاویر رقمی
Identifying the signs of fraudulent accounts using data mining techniques
تشخیص حساب‌های بانکی جعلی با استفاده از تکنیک‌های داده‌کاوی
Disjoint path covers in cubes of connected graphs
پوشش های مسیر مجزا در مکعب هایی از گراف متصل
Data mining in Cloud Computing
داده کاوی در رایانش ابری
Improving Safety Assessment of Complex Systems: An industrial case study
بهبود ارزیابی ایمنی سیستم های پیچیده:یک مطالعه موردی صنعتی
Real Time Face Detection Using Neural Networks
تشخیص چهره بلادرنگ با استفاده از شبکه های عصبی
Social Cloud Computing Using Social Network
رایانش ابری اجتماعی(سوشیال کلود کامپیوتینگ) با استفاده از شبکه‌ی اجتماعی
Multi-Zone Digital Crosstalk Reduction by Image Processing in 3D Display
کاهش تداخل دیجیتالی چند-منطقه ای به وسیله تصویرپردازی در نمایش سه بعدی
Application of Data Mining Methods and Techniques for Diabetes Diagnosis
کاربرد روشها و تکنیکهای داده کاوی در تشخیص دیابت
Enhanced Data Security Model for Cloud Computing
مدل امنيت داده‌ پيشرفته براي رایانش ابری
An Approach to Protect the Privacy of Cloud Data from Data Mining Based Attacks
روشی برای حفاظت از حریم داده های ابری، در مقابل حملاتِ بر مبنای داده کاوی

Skip Navigation Links