مقالات ترجمه شده مهندسی مکانیک (صفحه 5)

Improving tool life using cryogenic cooling pdf
بهبود عمر ابزار با استفاده از خنک کننده برودتی word
Plastic deformation characteristics of cross-equal channel angular pressing pdf
تعیین مشخصات تغییر شکل پلاستیک در فرآیند پرس در کانال های زاویه دار همسان صلیبی (CROSS- ECAP) word
Dynamic Analysis of Multi-Body Mechanical Systems with Imperfect Kinematic Joints: A Literature Survey and Review pdf
تحلیل دینامیکی سیستم های مکانیکی چند جسمی به همراه مفاصل حرکتی ناقص : یک بررسی متون و مرور word
Concept for a self-correcting sheet metal bending operation pdf
روشی برای عملیات خمش فلز ورقه ای خود – تصحیح شونده word
Exergy metrication of radiant panel heating and cooling with heat pumps pdf
متریک سازی اکسرژی گرمایش و سرمایش پنل تابشی با پمپ های گرمایی word
Nonlocal behavior in phonon transport pdf
رفتار غیرموضعی در انتقال فونون word
Nonlinear Stabilization of Bicycle Robot Steering Control System pdf
تثبیت غیر خطی سیستم کنترل فرمان ربات دوچرخه word
Workspace and Dynamic Trajectory Tracking of Delta Parallel Robot pdf
فضای کاری و ردیابی مسیر دینامیک ربات موازی دلتا word
On the critical interfacial friction of a two-roll CWR process pdf
مطالعه ای بر اصطکاک سطحی بحرانی فرایند CWR دو غلتکی word
The effect of HfC content on mechanical properties HfC–W composites pdf
تأثیر مقدار HfC بر خواص مکانیکی کامپوزیت های HfC-W word
Principles of exergy analysis in HVAC and evaluation of evaporative cooling schemes pdf
اصول آنالیز اکسرژی در HVAC و ارزیابی طرح های خنک سازی تبخیری word
Comparison of Thermal Performance of Circular and Elliptical Pin Fin Heat Sinks in Assisting Mixed Convection pdf
مقایسه عملکرد چاه های حرارتی پره سوزنی دایروی و بیضوی در جابجایی ترکیبی مساعد word
Damage Monitoring of Ball Bearing pdf
مشاهده و ارزیابی (monitoring) آسیب یاتاقان ساچمه¬ای word
High Temperature Fatigue Behavior of Eutectic Al-Si-Alloys used for Piston Production pdf
رفتار خستگی آلیاژهای AL-Si یوتکتیک در دمای بالا مورد استفاده برای تولید پیستون word
Remote Laser Welding with High Power Fiber Lasers pdf
جوشکاری لیزری از راه دور با استفاده از لیزرهای فیبری پرتوان word
Experimental and numerical analysis of helical-wedge rolling process for producing steel balls pdf
تحلیل تجربی و عددی فرایند نورد گوه-مارپیچ برای تولید گلوله های فولادی word
An optimization technique for the balancing of spatial mechanisms pdf
یک روش برای بهینه سازی ترازش مکانیزم های سه بعدی word
Cross-Wedge Rolling of Shafts With an Eccentric Step pdf
رولینگ گوه ای متقاطع شفت ها با یک گام خارج از مرکز word
مدلسازی فرآیند ماشینکاری جریان ساینده: روش شبکه های عصبی word
Combined simulation–optimization methodology for the design of environmental conscious absorption systems pdf
روش ترکیبی شبیه سازی-بهینه سازی برای طراحی سیستم های جذب محیطی هوشمند word
Simulation Methods for Guided Wave-Based Structural Health Monitoring: A Review pdf
روشهای شبیه سازی برای پایش سلامت سازه ای مبتنی بر هدایت موج: یک بررسی word
Numerical simulation of the cross wedge rolling process including upsetting pdf
شبیه سازی عددی فرآیند نورد شامل واژگونی به وسیله گوه های متقاطع word
Experimental Test on Gfrp-Epoxy Composite Laminate for Mechanical, Chemical & Thermal Properties pdf
A study of cross wedge rolling process pdf
مطالعه ی فرایند رول گوهی متقاطع word
Strain Hardening and Strain-Rate Sensitivity of an Extruded Magnesium Alloy pdf
Equivalent Electrical Simulation of a High -Power Ultrasonic Piezoelectric Transducer by Using Finite Element Analysis pdf
رشد احتمالی ترک ماتریسی مبتنی بر استحکام در لایه‌های کامپوزیت چند جهته word

سایر مقالات ترجمه شده مهندسی مکانیک

Skip Navigation Links
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید