مقالات ترجمه شده مهندسی مکانیک (صفحه 5)

Heat transfer in two-component internal mist cooling: Part I. Experimental investigation pdf
انتقال حرارت در خنک سازی مه ای داخلی دو جزئی: بخش 1. تحقیق تجربی word
Mass transfer from a bubble in a vertical pipe pdf
انتقال جرم از یک حباب درون لوله ای عمودی word
بررسی عملکرد سیستم‌آب گرم ترکیبی پمپ حرارتی خورشیدی word
Interaction of Linear Waves with Oblique Shock Waves pdf
اندرکنش امواج خطی با امواج ضربه ای مایل word
Computational Fluid Dynamic Simulations of Pipe Elbow Flow pdf
شبیه سازی های دینامیک سیالات محاسباتی برای جریان زانوی لوله word
Tabular method of estimating nucleating steam flows pdf
تخمین جریان بخار جوانه زا به کمک روش جدولی word
Activation energy asymptotic analysis and numerical modelling of a strained laminar corner flame pdf
تحلیل مجانبی انرژی فعال سازی و مدل سازی عددی شعله گوشه ای خطی کشیده شده word
Turbulent Primary Breakup of Round and Plane Liquid Jets in Still Air pdf
فروپاشی اولیه آشفته جت‌های مایع مدور و مسطح در هوای ساکن word
Magnetic evaluation of fatigue damage in train axles without artificial excitation pdf
ارزیابی مغناطیسی آسیب خستگی در محورهای قطار بدون تحریک مصنوعی word
Experimental Investigation of Heat Transfer in a High-Pressure Reciprocating Gas Compre pdf
بررسی تجربی انتقال حرارت در یک کمپرسور گاز رفت و برگشتی با فشار بالا word
Combined simulation–optimization methodology for the design of environmental conscious absorption systems pdf
روش ترکیبی شبیه سازی-بهینه سازی برای طراحی سیستم های جذب محیطی هوشمند word
Thermal performance of elliptical pin fin heat sink under combined natural and forced convection pdf
عملکرد گرمایی سینک گرمایی فین سوزنی تحت انتقال حرات ترکیبی طبیعی و اجباری word
Optimal Design of the Delta Robot Based on Dynamics pdf
طراحی بهینه ی ربات دلتا بر مبنای دینامیک word
Safety Torque Generation in HTS Propulsion Motor for General Aviation Aircraft pdf
ایجاد گشتاور پیچشی ایمن در موتور پیشران HTS برای هواپیمای عمومی word
شبیه سازی تغییرشکل ویسکوالاستیک سه بعدی کوپل شده با جریان سیال متخلخل word
Experimental Test on Gfrp-Epoxy Composite Laminate for Mechanical, Chemical & Thermal Properties pdf
Remote Laser Welding with High Power Fiber Lasers pdf
جوشکاری لیزری از راه دور با استفاده از لیزرهای فیبری پرتوان word
Workspace and Dynamic Trajectory Tracking of Delta Parallel Robot pdf
فضای کاری و ردیابی مسیر دینامیک ربات موازی دلتا word
Damage Monitoring of Ball Bearing pdf
مشاهده و ارزیابی (monitoring) آسیب یاتاقان ساچمه¬ای word
Finite element simulation of cross equal channel angular pressing pdf
شبیه سازی اجزا محدود فرآیند پرس در کانال های زاویه دار همسان صلیبی (CROSS-ECAP) word
Mass transfer into a spherical bubble pdf
انتقال جرم در یک حباب کروی word
Push rod failure analysis of a mining heavy dump truck pdf
تحلیل شکست میله فشاری یک کامیون کمپرسی سنگین معدنی word
NONLINEAR VIBRATIONS OF AXIALLY LOADED CYLINDRICAL SHELLS PARTIALLY FILLED WITH FLUID pdf
ارتعاشات غیر خطی پوسته های استوانه ای تا قسمتی پر از سیال تحت بارگذاری محوری word
Simulation Methods for Guided Wave-Based Structural Health Monitoring: A Review pdf
روشهای شبیه سازی برای پایش سلامت سازه ای مبتنی بر هدایت موج: یک بررسی word
Experimental study on fouling in the heat exchangers of surface water heat pumps pdf
مطالعه تجربی بر روی رسوب در مبدل های حرارتی پمپ های آب زمین گرمایی word
Cost-benefit analysis of electric taxi systems for aircraft pdf
بررسی هزینه و سود سیستمهای تاکسی الکتریک(خودرو الکتریکی)هواپیما word
Blade Design and Performance Analysis of Wind Turbine pdf
طراحی پره و آنالیز عملکرد توربین بادی word

سایر مقالات ترجمه شده مهندسی مکانیک

Skip Navigation Links
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید