مقالات ترجمه شده مهندسی مکانیک (صفحه 3)

Another approach to a hybrid particle-finite element algorithm for high-velocity impact pdf
رویکرد دیگر با یک الگوریتم المان محدود ذره مرکب برای ضربه با سرعت بالا word
Concept for a self-correcting sheet metal bending operation pdf
روشی برای عملیات خمش فلز ورقه ای خود – تصحیح شونده word
Effects of heat treatment on mechanical properties of modified cast AISI D3 tool steel pdf
تأثیر عملیات حرارتی بر خواص مکانیکی فولاد ابزار اصلاح و ریخته گری شده AISI D3 word
Diagnosis of combined faults in Rotary Machinery by Non-Naive Bayesian approach pdf
استفاده از یک روش غیر نایو بیز برای شناسایی اشکالات ترکیبی در ماشین آلات روتاری (دوار) word
Effect of Natural Fillers on Mechanical Properties of GFRP Composites pdf
اثر پرکننده های طبیعی بر خواص مکانیکی کامپوزیت های GFRP word
Creep feed grinding of a gamma titanium aluminide intermetallic alloy using SiC abrasives pdf
سنگ زنی تغذیه خزش آلیاژ فلزی آلومینید تیتانیوم گاما با استفاده از ساینده های SiC word
Thermo-mechanical characterization of banana particulate reinforced PVC composite as piping material pdf
خصوصیات حرارتی مکانیکی کامپوزیت pvc تقویت شده با ذرات موز به عنوان مواد لوله کشی word
The development of microstructural damage during high temperature creep–fatigue of a nickel alloy pdf
توسعه آسیب ریز ساختاری در طول خستگی خزشی( خزش-خستگی) دما بالای یک آلیاژ نیکل word
تاثیر سختی پرتابه بر روی تغییر شکل و رفتار شکست در آزمایش ضربه تیلور word
Condition Number Regularized Covariance Estimation pdf
براورد هم واریانس مرتب شده با عدد شرطی word
Energy and exergy analysis of a rotary kiln used for plaster production pdf
آنالیز انرژی و اکسرژی یک کوره گردان مورد استفاده برای تولید گچ word
High Temperature Fatigue Behavior of Eutectic Al-Si-Alloys used for Piston Production pdf
رفتار خستگی آلیاژهای AL-Si یوتکتیک در دمای بالا مورد استفاده برای تولید پیستون word
Numerical simulation of the breakup of a round liquid jet by a coaxial flow of gas with a subgrid Lagrangian breakup model pdf
A Comprehensive Study on EMG Feature Extraction and Classifiers pdf
بررسی جامع استخراج ویژگی الکترومیوگرافی و دسته‌بندی کننده word
Cross-Wedge Rolling of Shafts With an Eccentric Step pdf
رولینگ گوه ای متقاطع شفت ها با یک گام خارج از مرکز word
Experimental and numerical analysis of helical-wedge rolling process for producing steel balls pdf
تحلیل تجربی و عددی فرایند نورد گوه-مارپیچ برای تولید گلوله های فولادی word
Development of a chaotic nonlinear tuned mass damper for optimal vibration response pdf
توسعه یک میراگر جرمی تنظیم شونده غیرخطی آشفته برای پاسخ بهینه ارتعاشات word
Microstructure and mechanical properties of Al/SiO2 composite produced by CAR process pdf
خواص مکانیکی و ریزساختار ترکیب Al/SiO2 ساخته شده به روش فرآیند CAR word
Natural convection of power law fluids in inclined cavities pdf
انتقال جابجایی طبیعی سیالات پاور لاو در حفره های شیبدار word
Defects in extrusion process and their impact on product quality pdf
نقایص در فرایند اکستروژن و تاثیر بر کیفیت محصول word
Effects of friction model on forging process of Ti-6Al-4V turbine blade considering the influence of sliding velocity pdf
The relation between liquation and solidification cracks in pulsed laser welding of 2024 aluminium alloy pdf
رابطه میان ترک های ذوب و انجماد در جوشکاری پالس لیزری آلیاژ آلومینیوم 2024 word

سایر مقالات ترجمه شده مهندسی مکانیک

Skip Navigation Links
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید