Skip Navigation Links

 مقاله انگلیسی الکترونیک با ترجمه

مقاله های انگلیسی الکترونیک با ترجمه فارسی در این بخش برای دانشجویان الکترونیک ارائه شده اند و در ادامه صفحه، لیست مقالات الکترونیک با ترجمه فارسی قابل مشاهده است. مقالات انگلیسی الکترونیک به همراه ترجمه فارسی مرتبط با افزاره های میکرو و نانوالکترونیک، سیستم های الکترونیک دیجیتال و مدارهای مجتمع الکترونیک در بین مقالات وجود دارند.

 دانلود رایگان مقاله های انگلیسی الکترونیک میسر بوده و می توانید مقالات انگلیسی الکترونیک را رایگان دانلود نمایید و در صورت تمایل اقدام به خرید ترجمه مقاله انگلیسی الکترونیک مد نظر خود نمایید.
برای مشاهده کیفیت ترجمه، ترجمه عنوان مقاله، ترجمه چکیده مقاله و ترجمه بخشی از مقدمه ی مقاله ارائه شده است و می توانید با کلیک بر روی لینک "دانلود رایگان مقاله انگلیسی" و یا "عنوان مقاله"، کیفیت ترجمه ی مقاله انگلیسی الکترونیک مورد نظر خود  را ملاحظه نمایید.

پس از دانلود رایگان مقاله انگلیسی برق الکترونیک (و یا مقاله کنفرانسی) و بررسی چکیده فارسی و چکیده انگلیسی مقاله برق الکترونیک، می توانید اقدام به خرید مقاله انگلیسی الکترونیک به همراه ترجمه ی مدنظر خود نمایید. برای خرید مقاله ترجمه شده برق الکترونیک روی"خرید ترجمه فارسی و دانلود" کلیک نمایید. با این کار مقاله انگلیسی الکترونیک با ترجمه فارسی مورد نظر شما به سبد خرید اضافه خواهد شد. پس از تکمیل فرایند پرداخت می توانید مقاله ترجمه شده برق الکترونیک مورد نظر خود را دانلود نمایید.

تعداد بازدید : 28347


مقالات ترجمه شده مهندسی برق گرایش مهندسی برق الکترونیک

لیست مقالات ترجمه شده مهندسی برق گرایش مهندسی برق الکترونیک به شرح زیر است؛ همچنین می توانید از بخش جستجوی پیشرفته اقدام به یافتن مقالات ترجمه شده مهندسی برق گرایش مهندسی برق الکترونیک نمایید.

Nanowire transistors without junctions
ترانزيستورهاي نانوسيم بدون اتصال
Design of two Low-Power full adder cells using GDI structure and hybrid CMOS logic style
طراحی دو سلول تمام جمع کننده توان پایین با استفاده از ساختار GDI و سبک منطق ترکیبی CMOS
Depth Image Processing and Operator Imitation Using a Custom Made Semi Humanoid
پردازش تصویر و تقلید اپراتور با استفاده از یک ربات نیمه انسان نمای سفارشی
Face recognition based on Kinect
تشخیص چهره بر اساس Kinect
Compact core model for Symmetric Double-Gate Junctionless Transistors
مدل هسته کامپکت (کم حجم) ترانزیستورهای بدون پیوند دوگیتی متقارن
Face detection based on skin color likelihood
تشخیص چهره براساس احتمال رنگ پوست
COMPUTER AIDED BRAIN TUMOR DETECTION WITH HISTOGRAM EQUALIZATION AND MORPHOLOGICAL IMAGE PROCESSING TECHNIQUES
An improved method for edge detection based on interval type-2 fuzzy logic
تشخیص لبه به روش الگوریتم فازی فاصله ای نوع 2
هترواپیتاکسی سه بعدی : مسیری جدید برای ترکیب یکپارچه مواد نامتناسب با سیلیکون
Wavelet Transform Theory and its Application in EMG Signal Processing
نظریه تبدیل موج پالسی و کاربرد آن در پردازش سیگنال EMG
Automated EEG analysis of epilepsy: A review
تجزیه و تحلیل خودکارEEG صرع: یک مرور کلی
A new image encryption method: parallel sub-image encryption with hyper chaos
یک روش جدید رمزگذاری تصویر: رمزگذاری موازی زیرتصویر با hyper chaos
Measurement and evaluation of surface roughness based on optic system using image processing and artificial neural network
The benefits of modular brain-machine interface system design
مزایای طراحی پیمانه ای سیستم رابط مغز-ماشین
Brain-machine interfaces in rat motor cortex: Neuronal operant conditioning to perform a sensory detection task
رابط های مغز-ماشین در کورتکس حرکتی موش: شرطی سازی کنش گر نورونی برای انجام عمل تشخیص حسی
Tunnel FET technology: A reliability perspective
تکنولوژی تونل FET: دیدگاهی از قابلیت اطمینان
Brain-machine interfaces in rat motor cortex: implications of adaptive decoding algorithms
رابط های مغز-ماشین در کورتکس حرکتی موش: مفاهیم الگوریتم های کد گشایی وفقی
Transition Frequencies and Negative Resistance of Inductively Terminated CMOS Buffer Cell and Application inMMWLC VCO
فرکانس های انتقال و مقاومت منفی سلول میانگیر CMOS با پایانه قیاسی و کاربرد در MMW LC VCO
Dynamic Control of Three-Link SCARA Manipulator using Adaptive Neuro Fuzzy Inference System
کنترل دینامیکی بازوی 3 لینکی SCARA به روش تطبیق –فازی- عصبی
Quantum Dot Lasers
لیزرهای نقاط کوانتومی
A 0.3-V power supply 2.4-GHz-band Class-C VCO IC with amplitude feedback loop in 65-nm CMOS
منبع تغذیه 0.3 V با پهنای باند 2.4GHz کلاس C VCO IC با حلقه فیدبک دامنه در 65 nm CMOS
Real Time Face Detection Using Neural Networks
تشخیص چهره بلادرنگ با استفاده از شبکه های عصبی
In vivo magnetic resonance microscopy of Drosophilae at 9.4 T
میکروسکوپی تشدید مغناطیسی بافت زنده در دروسوفیلاها در 9,4 تسلا
Low Power Full Adder Using MTCMOS Technique
تمام جمع کننده‌ ی توان پایین با استفاده از تکنیک MTCMOS
Analytic Threshold Voltage Model of Recessed Channel MOSFETs
مدل تحلیلی ولتاژ آستانه‌ی ماسفت‌های با کانال گود شده
Neuro-Fuzzy Inference System based controller in 6 DoF in PUMA 560
سیستم استنتاج فازی عصبی مبتنی بر کنترلر در 6DoF در Puma 560
استخراج ویژگی های EEG مبتنی بر تجزیه بسته موجک برای رابط مغز-کامپیوتر

تخمین زمان و هزینه ترجمه، در این قسمت می توانید زمان و هزینه سفارش ترجمه خود را تخمین بزنید

کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید