مقالات ترجمه شده زیست شناسی (صفحه 1)

به کارگیری نانوذرات برای تحویل کارآمد در سیستم CRISPR/Cas9 word
Benefit of Oleuropein Aglycone for Alzheimer’s Disease by Promoting Autophagy pdf
مزایای اولئوروپین آگلیکون برای بیماری آلزایمر با افزایش اتوفاژی word
Value of Organoids from Comparative Epithelia Models pdf
ارزش ارگانوئید های به دست آمده از مدل های اپیتلیال تطبیقی word
Functions and Regulation of Programmed Cell Death in Plant Development pdf
اعمال و تنظیم مرگ برنامه‌ریزی‌شده‌ی سلول در تکوین گیاهی word
Understanding fertilization through intracytoplasmic sperm injection pdf
درک عمل لقاح از طریق تزریق داخل سیتوپلاسمی اسپرم word
Cancer genes and the pathways they control pdf
ژن های سرطانی و مسیرهای کنترل کننده آن ها word
Karyological studies of 10 Cirsium sect. Epitrachys (Asteraceae) species from Turkey pdf
Centralization of the Deuterostome Nervous System Predates Chordates pdf
مرکزگرایی سیستم عصبی Deuterostome در chordate (جانوران دارای ستون فقرات) word
یک روش ترکیبی برای ارزیابی میکروبی آلودگی نسخه خطی (Palimpsest) ارشمیدس word
Bioinformatics and Intellectual Property Protection pdf
بیوانفورماتیک و حمایت از مالکیت فکری word
Heart targeted nanoliposomal/nanoparticles drug delivery: An updated review pdf
Role of green fluorescent proteins and their variants in development of FRET-based sensors pdf
"نقش پروتئین های فلوئورسنت سبز و مشتقات آن ها در گسترش حسگرهای مبتنی بر FRET" word
ریزمحیط هپاتیت C مزمن کبد: نقش اثر متقابل /Th17 Treg مربوط به فیبروژنیک word
Identification and expression of PBAN/diapause hormone and GPCRs from Aedes aegypti pdf
شناسایی و بیان هورمون PBAN/diapause و GPCR های Aedes aegypti word
The Epigenetic Regulator SMCHD1 in Development and Disease pdf
نقش تنظیم گر اپی‌ژنتیک SMCHD1 در رشد و نمو و بیماری word
The cellular and molecular biology of conifer embryogenesis pdf
زیست شناسی سلولی و مولکولی امبریوژنز در کاج word

سایر مقالات ترجمه شده زیست شناسی

Skip Navigation Linksصفحه اصلی > دپارتمان ها > دپارتمان علوم پايه > زیست شناسی > مقاله های زیست شناسی و ترجمه فارسی آنها
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید