مقالات ترجمه شده مديريت (صفحه 5)

Supply chain cost management and value-based pricing pdf
مدیریت هزینه زنجیره عرضه و قیمت گذاری ارزش محور word
The Potential of E-commerce for SMEs in a Globalizing Business Environment pdf
پتانسیل تجارت الکترونیک شرکت های کوچک و متوسط در یک محیط کسب و کار در حال جهانی شدن word
آنالیز مفاهیم فناوری IT در مورد خطرات شغلی : ساختار محاسبات ابری word
THE INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN EARNINGS MANAGEMENT AND CONSERVATISM IN ACCOUNTING SYSTEM OF IRAN pdf
بررسی رابطه مدیریت سود و محافظه کاری در سیستم حسابداری ایران word
Technology marketing: a new core competence of technology-intensive enterprises pdf
بازاریابی تکنولوژی: یک شایستگی جدید از موسسات تکنولوژی محور word
MicroPort: A general simulation platform for seaport container terminals pdf
میکرو پورت: یک پلت فرم شبیه سازی کلی برای پایانه های کانتینری بنادر دریایی word
ACCOUNTANTS’JOB SATISFACTION: A PATH ANALYSIS pdf
روشی برای تحلیل رضایت شغلی حسابداران: روش آماری تحلیل مسیر word
The interdependency between strategic management and strategic knowledge management pdf
وابستگی متقابل بین مدیریت استراتژیک و مدیریت دانش استراتژیک word
Configuration and coordination of international marketing activities pdf
پیکربندی و هماهنگ سازی فعالیت های بازاریابی بین المللی word
Performance Analysis of a Flexible Manufacturing System (FMS) pdf
تحلیل عملکرد یک سیستم تولیدی انعطاف پذیر(FMS) word
Does Performance Appraisal Contribute to Heightened Levels of Employee Burnout pdf
آیا ارزیابی عملکرد در افزایش دلزدگی کارکنان نقش دارد؟ word
Auditors’ Role in Financial Contracting: Evidence from SFAS 141(R) pdf
نقش حسابرسین در قرار داد های مالی: بر اساس مدارک بدست آمده از SFAS 141(R) word
Determinants of top management’s capability to identify core employees pdf
عوامل موثر بر قابلیت مدیریت ارشد برای شناسایی کارمندان کلیدی word
Key Aspects of the Project Manager’s Personal and Social Competences pdf
جنبه های کلیدی شایستگی های اجتماعی و شخصی مدیران پروژه word
Strategic cost management and performance: The case of environmental costs pdf
مدیریت هزینه استراتژیک و عملکرد: مورد مربوط به هزینه های زیست محیطی word
Social responsibility and financial performance: The role of good corporate governance pdf
مسئولیت اجتماعی شرکتها و کارایی انجام امور مالی word
Relationship between management information systems and corporate performance pdf
رابطه بین سیستم های اطلاعاتی مدیریت و عملکرد شرکت word
Data and Analytics - Data-Driven Business Models: A Blueprint for Innovation pdf
داده ها و تجزیه و تحلیل مدل های کسب و کار داده محور: طرحی برای نوآوری word
Organization human resources development connection to business performance pdf
ارتباط توسعه منابع انسانی سازمان با عملکرد کسب و کار word
Towards a prioritization of needs to support decision making in organizational change processes pdf
پیش به سوی اولویت بندی نیاز ها برای پشتیبانی از تصمیم گیری در فرآیند تغییر سازمانی word
A Targeted Approach to Viral Marketing pdf
رویکردی هدفمند برای بازاریابی ویروسی word

سایر مقالات ترجمه شده مديريت

Skip Navigation Links
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید