مقالات ترجمه شده مهندسی صنايع (صفحه 5)

Data management in maintenance outsourcing pdf
مدیریت داده‌ها در فرآیند برون‌ سپاری فعالیت‌های نگهداری word
City bus routing model for minimal energy consumption pdf
مدل مسيريابي اتوبوس شهري جهت كمينه‌سازي مصرف انرژي word
Asymmetric supply chain models implementable with a mechanism design pdf
مدل‌های زنجیره‌ی تامین نامتقارن، با قابلیت پیاده‌ سازی به وسیله‌ی طراحی مکانیسم word
Lean Manufacturing Towards Sustainability A Grey Relational Framework pdf
تولید ناب به سمت پایداری: یک چارچوب رابطه ای خاکستری word
مداخلات فعال در تغییر رفتار ایمنی در صنعت ساختمان : یک مطالعه مروری سیستماتیک word
Strategic planning of layout of the distribution center: an approach for fruits and vegetables hall pdf
برنامه ریزی استراتژیک طراحی مرکز توزیع: رویکردی برای میادین توزیع میوه و سبزیجات word
Performance measurement of sustainable supply chains : A literature review and a research agenda pdf
اندازه گیری عملکرد زنجیره های تامین پایدار: بررسی مبانی نظری و برنامه کار تحقیق word
Critical issues for knowledge management implementation at a national level pdf
مسائل مهم در پیاده سازی مدیریت مبتنی بر دانش در سطح ملی word
A heuristic-based genetic algorithm for the two-machine flowshop scheduling with learning consideration pdf
الگوریتم ژنتیکی مبتنی بر ابتکار برای زمانبندی گردش کار دو ماشینی با ملاحظات یادگیری word
Exact formulations and algorithm for the train timetabling problem with dynamic demand pdf
Relationships Between Leadership and Success in Different Types of Project Complexities pdf
روابط میان رهبری و موفقیت در گونه های مختلف پیچیدگی های پروژه word
Supply chain management in the Brazilian automobile industry: bottlenecks for steadier growth pdf
مدیریت زنجیره تامین در صنعت خودروسازی برزیل: تنگناهای موجود برای رشد پایدارتر word
The Revival of Vertical Integration: Strategic Choice and Performance Influences pdf
احیای ادغام عمودی: انتخاب استراتژیک و تأثیرات عملکرد word
A new probabilistic coverage model for ambulances deployment with hypercube queuing approach pdf
یک مدل پوشش دهی احتمالاتی جدید برای اعزام آمبولانس به کمک روش صف بندی ابرمکعبی word
A framework for intelligent reliability centered maintenance analysis pdf
چارچوبی برای تجزیه و تحلیل فرآیند نگهداری و تعمیراتِ مبتنی بر قابلیت اطمینان هوشمند word
بررسی رابطه بین خلاقیت و نوآوری: فراتحلیلی از عوامل سازمانی، فرهنگی و محیطی word
Developing a univariate approach to phase-I monitoring of fuzzy quality profiles pdf
توسعه رويكردي يك متغيري براي مرحله I نمايش پروفايل‌هاي كيفيت فازي word
A system dynamics modeling framework for the strategic supply chain management of food chains pdf
پویایی سیستمی برای مدل سازی چارچوب مدیریت استراتژیک زنجیره تامین مواد غذایی word
Six Sigma – A New Direction to Quality and Productivity Management pdf
شش سیگما-یک دستورالعمل جدید برای مدیریت کیفیت و بهره‌وری word
A more efficient production using quality tools and human resources management pdf
تولید کارآمد تر با استفاده از ابزارهای کیفیت و مدیریت منابع انسانی word
Notice of Retraction The trends in services supply chain: Models and frameworks pdf
روندها در زنجیره تأمین خدمات: مدل ها و چارچوب ها word

سایر مقالات ترجمه شده مهندسی صنايع

Skip Navigation Links
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید