مقالات ترجمه شده مهندسی برق (صفحه 1)

Automated EEG analysis of epilepsy: A review pdf
تجزیه و تحلیل خودکارEEG صرع: یک مرور کلی word
Variable Structure Control for Three-Phase LCL-Filtered Inverters using a Reduced Converter Model pdf
Voltage control of the grid connected wind plant using energy storage and FACTS devices pdf
Performance Investigation of Kerr Effects on to WDM Fiber Optical Networks pdf
بررسی عملکرد اثر کر روی شبکه های فیبر نوری WDM word
مدلسازی و کنترل یک توربین گازی سیکل ترکیبی به هم پیوسته با استفاده از کنترل کننده های فازی و ANFIS word
Solar energy in Iran: Current state and outlook pdf
انرژی خورشیدی در ایران: وضعیت کنونی و دورنمای آینده word
Implementation of autonomous distributed V2G to electric vehicle and DC charging system pdf
پیاده سازی سیستم هوشمند توزیع شده V2G در وسیله نقلیه الکتریکی و سیستم شارژ DC word
Heat and fluid flow in high-power LED packaging and applications pdf
گرما و جریان سیال در ساخت LED های توان بالا و کاربردهای آن word
Comparative Evaluation of Three-Phase AC–AC Matrix Converter and Voltage DC-Link Back-to-Back Converter Systems pdf
ارزیابی مقایسه ای مبدل ماتریسیAC–AC سه فازی و سیستم های مبدل متوالی با اتصال DC ولتاژ word
Tunnel FET technology: A reliability perspective pdf
تکنولوژی تونل FET: دیدگاهی از قابلیت اطمینان word
کنترل تطبیقی فیدبک خروجی برای یک کلاس از سیستم های غیر خطی مقیاس بزرگ زمان-تاخیر word
MBPOA-based LQR controller and its application to the double-parallel inverted pendulum system pdf
کنترل کننده های LQR مبتنی بر MBPOA و کاربرد ان در سیستم اونگ بازگشتی موازی دوگانه word
A Multivariable Design Methodology for Voltage Control of a Single-DG-Unit Microgrid pdf
یک روش شناسی طراحی چند متغیره برای کنترل ولتاژ یک ریزشبکه با یک واحد DG word
An improved control method for unified power quality conditioner with unbalanced load pdf
یک روش کنترل بهبود یافته برای بهساز یکپارچه کیفیت توان با بار نا متعادل word
Average Absolute Frequency Deviation Value Based Active Islanding Detection Technique pdf
روش تشخیص جزیرۀ اکتیو مبتنی بر مقدار متوسط انحراف فرکانسی مطلق word
An Advanced Current Control Strategy for Three-Phase Shunt Active Power Filters pdf
یک استراتژی پیشرفته کنترل جریان برای فیلترهای قدرت اکتیو شنت سه فاز word
Balancing and Velocity Control of a Unicycle Robot Based on the Dynamic Model pdf
کنترل تعادل و سرعت روبات تک چرخه ای بر اساس مدل پویا word
An Adaptive Voltage Control Strategy of Three-Phase Inverter for Stand-Alone Distributed Generation Systems pdf
یک استراتژی کنترل ولتاژ اینورتر سه فاز برای سیستم های تولید پراکنده مستقل word
The Essence of Three-Phase PFC Rectifier Systems—Part I pdf
ضرورت سیستم های یکسو کننده ی اصلاح ضریب توان (PFC) سه فاز word
شبیه سازی الکترو ترمومکانیکی مدارات مجتمع در محیط استاندارد CAD word
A new efficient hybrid intelligent method for nonlinear dynamical systems identification: The Wavelet Kernel Fuzzy Neural Network pdf
یک روش هیبرید هوشمند و کارآمد برای شناسایی سیستم‌های دینامیکی غیرخطی: شبکه عصبی فازی کرنال مبتنی بر تبدیل موجک word
An edge-based color-aided method for license plate detection pdf
یک روش تشخیص پلاک بر اساس لبه و با کمک رنگ word
Multi-Zone Digital Crosstalk Reduction by Image Processing in 3D Display pdf
کاهش تداخل دیجیتالی چند-منطقه ای به وسیله تصویرپردازی در نمایش سه بعدی word
Face recognition based on Kinect pdf
تشخیص چهره بر اساس Kinect word

سایر مقالات ترجمه شده مهندسی برق

Skip Navigation Linksصفحه اصلی > دپارتمان ها > دپارتمان فنی و مهندسی > مهندسی برق > مقاله های مهندسی برق و ترجمه فارسی آنها
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید