مقالات ترجمه شده مهندسی پليمر (صفحه 4)

Extraction and characterization of chitin and chitosan from local sources pdf
استخراج و شناخت خواص چیتین و چیتوسان از منابع محلی word
پيوند انيدريدمالئيک روي پلي اتيلن در محيط همگن و در حضور آغازگرهاي راديکالي word
Effects of additives on PVC plastics surface and the natural flotability pdf
تاثیر افزودنی ها بر روی سطح پلاستیک های PVC و شناوری طبیعی word
Dynamic rheological behavior and mechanical properties and of PVC/ASA blends pdf
Static and dynamic behaviour of recycled tyre rubber-filled concrete pdf
رفتار استاتیکی و دینامیکی بتن پر شده با لاستیک چرخ بازیافت شده word
The Effect of SiO2 Shell on the Suppression of Photocatalytic Activity of TiO2 and ZnO Nanoparticles pdf
اثر پوستة SiO2 بر کاهش فعالیت فتوکاتالیستی نانوذرات TiO2 و ZnO word
A sustainable approach: Utilization of waste PVC in asphalting of roads pdf
استفاده از ضایعات pvc در آسفالت جاده ها word
New lubricants offer higher effi ciency in PVC extrusion pdf
روان کننده جدید عملکرد بالایی در اکستروژن pvc ارائه می دهد word
Flame Retardation Modification of Paper-Based PVC Wallcoverings pdf
اصلاحات مربوط به بازدارندگی شعله در دیوارپوش های PVC مبتنی بر کاغذ word
Heat transfer of a generalized stretching/shrinking wall problem with convective boundary conditions pdf
مساله ی انتقال گرمای دیواره ی منبسط و منقبض شونده با شرایط مرزی همرفتی word
Synergy of CMC and modified chitosan on strength properties of cellulosic fiber network pdf
تأثیر هم افزایی CMC و کیتوسان اصلاح شده روی خواص استحکام شبکة الیاف سلولزی word
EVALUATION OF EARTHQUAKE DAMAGE OF PVC PIPES FOR WATER DISTRIBUTION IN JAPAN pdf
ارزیابی آسیب لوله های pvc ناشی از زلزله ی ژاپن word
Single polymer composites: a review pdf
کامپوزیت های پلیمری منحصر به فرد word
Lifetime prediction of a blue PE100 water pipe pdf
پیش بینی طول عمر یک لوله آب PE100 آبی رنگ word
Effects of additives on PVC plastics surface and the natural flotability pdf
اثرات مواد افزودنی بر روی سطح پلاستیک‌های PVC و قابلیت شناوری ذاتی آن‌ها word
Neck propagation pdf
اشاعه گلویی word
Chitin extraction from shrimp shell waste using Bacillus bacteria pdf
استخراج کیتن از پس ماند پوسته میگو با استفاده از باکتری باسیل word
Conversion Of Waste PVC Into Liquid Fuel pdf
تبدیل PVC بازیافتی به سوخت مایع word
Modeling of diffusion controlled drug delivery pdf
مدلسازی دارورسانی با پخش کنترل شده word
Structural colors from TiO2/SiO2 multilayer flakes prepared by solegel process pdf
رنگ های ساختاری از ورقه های چند لایه TiO2/SiO2 آماده شده توسط فرآیند سل ژل word
THE EFFECT OF DENDRIMER ON COTTON DYEABILITY WITH DIRECT DYES pdf
اثر درخت سان ها (دندریمرها) بر خاصیت رنگ پذیری پنبه با رنگ مستقیم word

سایر مقالات ترجمه شده مهندسی پليمر

Skip Navigation Links
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید