مقالات ترجمه شده مهندسی عمران و نقشه برداری (صفحه 1)

Operational field monitoring of interactive vortex-induced vibrations between two parallel cable-stayed bridges pdf
بررسی میدانی ارتعاشات گردابی بین دو پل موازی کابلی word
Effects of the Last Planner System on Social Networks among Construction Trade Crews pdf
اثرات سیستم برنامه ریزان نهایی بر شبکه های اجتماعی در بین گروه های شغلی صنعت ساختمان word
Seismic response of PP-band and FRP retrofitted house models under shake table testing pdf
پاسخ لرزه ای مدل های خانه مقاوم شده با نوار PP و FRP تحت آزمایش میز لرزان word
Rethinking project management and exploring virtual design and construction as a potential solution pdf
بازاندیشی مدیریت پروژه و بررسی طراحی و ساخت مجازی به عنوان یک راهکار بالقوه word
The HoekeBrown failure criterion and GSI- 2018 edition pdf
معیار شکست هوک-براون و شاخص مقاومت زمین‌شناسی (GSI)- ویرایش 2018 word
تأثیر نانو آهک بر آبپوشی، مقاومت مکانیکی، و جمع شدگی خودبخودی بتن فوق العاده کارآمد word
Pile-Soil Interaction and Settlement Effects Induced by Deep Excavations pdf
اندرکنش شمع و خاک و اثرات نشست ناشی از حفاری عمیق word
Damages on reinforced concrete buildings due to consecutive earthquakes in Van pdf
خسارات حاصل از زمین‌لرزه‌های متوالی در شهر وان بر ساختمان‌های بتن مسلح word
Extracting the bridge frequencies indirectly from a passing vehicle: Parametric study pdf
استخراج فرکانس های پل به صورت غیرمستقیم هنگام عبور وسایل نقلیه : مطالعه پارامتریک word
Could magnetic properties be used to image a grouted rock volume pdf
آیا می‌توان از خصوصیات مغناطیسی برای تصویرکردن حجم سنگ گروت‌‌‌شده استفاده کرد؟ word
Flash Flood Hazard Mapping Using Satellite Images and GIS Tools: A case study of Najran City, Kingdom of Saudi Arabia pdf
پهنه بندی خطر تند سیل با استفاده از تصاویر ماهواره ای و ابزارGIS : مطالعه موردی در شهر نجران عربستان سعودی word
Minimizing Fluctuation of the Maintenance, Repair, and Rehabilitation Cost Profile of a Building pdf
به حداقل رساندن نوسان پروفایل هزینه نگهداری، تعمیر و ترمیم یک ساختمان word
Use of geosynthetics to improve seismic performance of earth structures pdf
کاربرد ژئوسنتتیک در بهبود عملکرد لرزه ای سازه های خاکی word
Latest progress of soft rock mechanics and engineering in China pdf
آخرین پیشرفت ها در مهندسی مکانیک توده سنگ نرم در چین word
Experimental verification of an active mass driver system on a five-storey model using a fuzzy controller pdf
اعتبارسنجی تجربی یک سیستم محرک جرمی فعال بر روی یک مدل 5 طبقه با استفاده از یک کنترلر فازی word
ADECO full-face tunnel excavation of two 260 m2 tubes in clays with sub-horizontal jet-grouting under minimal urban cover pdf
حفاری کامل مقطع تونل ADECO دو تونل 260 m2 زیرزمینی در خاک رس دوغاب ریزی شده، تحت پوشش حداقلی شهر word
Impact of weathering on slope stability in soft rock mass pdf
اثر هوازدگی بر پایداری شیب در توده سنگ نرم word
بررسی دال بتنی با عملکرد فوق‌العاده بالا و دال بتنی با مقاومت نرمال تحت انفجار تماسی word
Effect of elevated temperature on strain-hardening engineered cementitious composites pdf
اثر دمای زیاد بر کامپوزیت های سیمانی مهندسی شده با سخت شوندگی کرنشی word

سایر مقالات ترجمه شده مهندسی عمران و نقشه برداری

Skip Navigation Links
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید