مقالات ترجمه شده مهندسی عمران و نقشه برداری گرایش کلیه گرایش ها

لیست مقالات ترجمه شده مهندسی عمران و نقشه برداری گرایش کلیه گرایش ها به شرح زیر است؛ همچنین می توانید از بخش جستجوی پیشرفته اقدام به یافتن مقالات ترجمه شده مهندسی عمران و نقشه برداری گرایش کلیه گرایش ها نمایید.

Effects of the Last Planner System on Social Networks among Construction Trade Crews
اثرات سیستم برنامه ریزان نهایی بر شبکه های اجتماعی در بین گروه های شغلی صنعت ساختمان
Seismic response of PP-band and FRP retrofitted house models under shake table testing
پاسخ لرزه ای مدل های خانه مقاوم شده با نوار PP و FRP تحت آزمایش میز لرزان
The HoekeBrown failure criterion and GSI- 2018 edition
معیار شکست هوک-براون و شاخص مقاومت زمین‌شناسی (GSI)- ویرایش 2018
Could magnetic properties be used to image a grouted rock volume
آیا می‌توان از خصوصیات مغناطیسی برای تصویرکردن حجم سنگ گروت‌‌‌شده استفاده کرد؟
Minimizing Fluctuation of the Maintenance, Repair, and Rehabilitation Cost Profile of a Building
به حداقل رساندن نوسان پروفایل هزینه نگهداری، تعمیر و ترمیم یک ساختمان
Use of geosynthetics to improve seismic performance of earth structures
کاربرد ژئوسنتتیک در بهبود عملکرد لرزه ای سازه های خاکی
Behavior of Gilsonite-Modified Hot Mix Asphalt by Wet and Dry Processes
رفتار مخلوط آسفالت گرم اصلاح شده با گیلسونیت به واسطه فرآیندهای مرطوب و خشک
FE analysis of circular CFT columns considering bond-slip effect: Evaluation of ultimate strength
Effects of bonding in short-span rectangular concrete filled GFRP tubes
اثرات چسبندگی در لوله های کوتاه مستطیلی از جنس GFRP و پر شده با بتن
Experimental studies in Ultrasonic Pulse Velocity of roller compacted concrete pavement containing fly ash and M-sand
A novel true triaxial test system for microwave-induced fracturing of hard rocks
یک سیستم آزمایش سه محوری واقعی جدید برای گسیختگی سنگ‌های سخت ناشی از مایکروویو
Interaction of plastic hinges in prestressed concrete bridges with corrugated steel webs
اندرکنش مفصلهای پلاستیکی در پل های بتنی پیش تنیده حاوی جانهای فولادی موجدار
Seismic behavior of double steel plate–HSC composite walls
رفتار لرزه ای دیوارهای کامپوزیت HSC با ورق فولادی دو جداره
3-Dimensional numerical modelling of geocell reinforced sand beds
مدل‌سازی عددی سه بعدی بسترهای ماسه‌ای مسلح شده با ژئوسل
Cyclic behaviour, deformability and rigidity of stiffened steel shear panels
رفتار تناوبی، تغییر شکل پذیری و صلبیت پنل‌های برشی فولادی تقویت شده
Full-scale experimental assessment of the dynamic horizontal behavior of micropiles in alluvial silty soils
Reducing the seismic damage of reinforced concrete frames using FRP confinement
کاهش آسیب زلزله در قاب های بتن آرمه با بهره گیری از محصورکنندگی FRP
Construction scheduling using Genetic Algorithm based on Building Information Model
زمان بندی ساخت با استفاده از الگوریتم ژنتیک برمبنای مدل اطلاعات ساختمان
Numerical modeling of post-flood water flow in pavement structures
مدلسازی عددی حرکت جریان آب ناشی از سیل بر روی روسازی

Skip Navigation Links