مقالات ترجمه شده مهندسی عمران و نقشه برداری گرایش مهندسی عمران ـ عمران

لیست مقالات ترجمه شده مهندسی عمران و نقشه برداری گرایش مهندسی عمران ـ عمران به شرح زیر است؛ همچنین می توانید از بخش جستجوی پیشرفته اقدام به یافتن مقالات ترجمه شده مهندسی عمران و نقشه برداری گرایش مهندسی عمران ـ عمران نمایید.

Operational field monitoring of interactive vortex-induced vibrations between two parallel cable-stayed bridges
بررسی میدانی ارتعاشات گردابی بین دو پل موازی کابلی
Rethinking project management and exploring virtual design and construction as a potential solution
بازاندیشی مدیریت پروژه و بررسی طراحی و ساخت مجازی به عنوان یک راهکار بالقوه
تأثیر نانو آهک بر آبپوشی، مقاومت مکانیکی، و جمع شدگی خودبخودی بتن فوق العاده کارآمد
Pile-Soil Interaction and Settlement Effects Induced by Deep Excavations
اندرکنش شمع و خاک و اثرات نشست ناشی از حفاری عمیق
Damages on reinforced concrete buildings due to consecutive earthquakes in Van
خسارات حاصل از زمین‌لرزه‌های متوالی در شهر وان بر ساختمان‌های بتن مسلح
Extracting the bridge frequencies indirectly from a passing vehicle: Parametric study
استخراج فرکانس های پل به صورت غیرمستقیم هنگام عبور وسایل نقلیه : مطالعه پارامتریک
Latest progress of soft rock mechanics and engineering in China
آخرین پیشرفت ها در مهندسی مکانیک توده سنگ نرم در چین
Experimental verification of an active mass driver system on a five-storey model using a fuzzy controller
اعتبارسنجی تجربی یک سیستم محرک جرمی فعال بر روی یک مدل 5 طبقه با استفاده از یک کنترلر فازی
ADECO full-face tunnel excavation of two 260 m2 tubes in clays with sub-horizontal jet-grouting under minimal urban cover
حفاری کامل مقطع تونل ADECO دو تونل 260 m2 زیرزمینی در خاک رس دوغاب ریزی شده، تحت پوشش حداقلی شهر
Impact of weathering on slope stability in soft rock mass
اثر هوازدگی بر پایداری شیب در توده سنگ نرم
بررسی دال بتنی با عملکرد فوق‌العاده بالا و دال بتنی با مقاومت نرمال تحت انفجار تماسی
Effect of elevated temperature on strain-hardening engineered cementitious composites
اثر دمای زیاد بر کامپوزیت های سیمانی مهندسی شده با سخت شوندگی کرنشی
INELASTIC BEHAVIOUR OF REINFORCED CONCRETE MEMBERS WITH CYCLIC LOADING
رفتار غیرالاستیک قطعات بتن مسلح با بارگذاری دوره ای
Renovation works of Harmony Tower for World Expo Shanghai 2010
کارهای نوسازی برج هارمونی برای نمایشگاه جهانی شانگهای ۲۰۱۰
نظارت بر سلامت سازه ای پل های بتنی پیش تنیده ی پیوسته با استفاده از پاسخ های حرارتی محیط
Geostatistical modeling of spatial variability of SPT data for a borax stockpile site
مدل سازی زمین آماری تغییرپذیری مکانی داده های SPT برای یک سایت ذخیره ی بوراکس
Experimental and analytical studies on different configurations of cold-formed steel structures
پژوهش‌های تحلیلی و آزمایشگاهی درپیکربندی مختلف سازه‌های فولادی سرد
Shallow tunnelling method (STM) for subway station construction in soft ground
روش تونل زنی سطحی (STM ) جهت احداث ایستگاه مترو در زمینی با خاک نرم
Shallow tunnelling method (STM) for subway station construction in soft ground
روش تونل سازی کم عمق (STM) برای اجرای ایستگاه راه زیرزمینی در زمین نرم
Heating effects of asphalt pavement during hot in-place recycling using DEM
اثرات گرمایش روسازی آسفالتی در طول بازیافت گرم درجا با استفاده از روش اجزای منفصل (DEM)
Microstructural characterisation of dry mixed rubberised asphalt mixtures
بررسی خصوصیات میکروسکوپی مخلوط های آسفالتی لاستیکی خشک
تخمین احتمالی دریفت پسماند مطلوب برای ارزیابی لرزه ای ساختمان های چندطبقه با سیستم قاب

Skip Navigation Links