مقالات ترجمه شده مهندسی کامپیوتر و IT (صفحه 9)

Secure and QoS-aware Communications for Smart Home Services pdf
ارتباطات امن و آگاه از QoS برای سرویس های خانه هوشمند word
RETRIEVING FINANCIAL INFORMATION IN XBRL ON THE NEXT-GENERATION EDGAR pdf
تأثير به كارگيري دولت الكترونيك بر كاهش فساد مديريتي در حوزه بخش دولتي كويت word
Honey bee behavior inspired load balancing of tasks in cloud computing environments pdf
تعادل بار وظایف الهام گرفته از رفتار زنبور عسل در محیط محاسبات ابری word
Application of Internet of Things in Smart Grid Power Transmission pdf
کاربرد اینترنت اشیا در انتقال توان شبکه هوشمند word
Architectural support for efficient message passing on shared memory multi-cores pdf
The Use of Residue Number System in the design of the Optimal All-pole IIR Digital Filters pdf
افزایش طول عمر شبکه های ادهاک در معرض حمله طوفان با استفاده از روش کاهش مصرف توان word
Task scheduling algorithms for multi-cloud systems: allocation-aware approach pdf
الگوریتم‌های زمانبندی کار برای سیستم‌های چند ابری: رویکردی تخصیص-آگاه word
Mobility-Aware Modeling and Analysis of Dense Cellular Networks with C-plane/U-plane Split Architecture pdf
مدل سازی و تحلیل شبکه های سلولی متراکم با معماری تفکیک سطحC/سطحU، با توجه به تحرک word
A Secure Authentication and Key Management Scheme for Wireless Sensor Networks pdf
یک روش احراز هویت امن و مدیریت کلید در شبکه های حسگر بی سیم word
New demand response architecture for stabilization of power quality in smart grid pdf
ساختار پاسخ تقاضای جدید برای پایدار سازی کیفیت توان در شبکه هوشمند word
Traffic sign detection and recognition based on pyramidal convolutional networks pdf
تشخیص و شناسایی ترافیک بر اساس شبکه‌های پیچشی هرمی word
ACCRS: autonomic based cloud computing resource scaling pdf
پلت فرم ACCRS: مقیاس بندی منبع رایانش ابری مبتنی بر روش خود مختاری word
Impact of Interference on Coverage in Wireless Sensor Networks pdf
عنوان مقاله : تاثیر تداخل روی پوشش در شبکه های حسگر بی سیم word
Performance Model of MapReduce Iterative Applications for Hybrid Cloud Bursting pdf
مدل کارایی برنامه های تکراری مپ ردیوس برای انفجار ابر هیبریدی word
Hybrid Clouds brokering: Business opportunities, QoS and energy-saving issues pdf
کارگزاری ابرهای ترکیبی: فرصت های شغلی، مسائل مربوط به QOS و صرفه جویی در انرژی word
A biological inspired fuzzy adaptive window median filter (FAWMF) for enhancing DNA signal processing pdf
یک فیلتر میانه پنجره تطبیقی فازی برای بهبود پردازش سیگنال DNA word
A review of Internet of Things for smart home: challenges and solutions pdf
بررسی اینترنت اشیاء برای خانه های هوشمند: چالش ها و راه حل ها word
Choice function based hyper-heuristics for multi-objective optimization pdf
User privacy-enhanced security architecture for home area network of Smartgrid pdf
معماری امنیت افزایش حریم خصوصی کاربر برای شبکه ی خانگی هوشمند word
A survey of mobile cloud computing: architecture, applications, and approaches pdf
بررسی محاسبه ابری موبایل: معماری: کاربردها، و روش ها word
Dynamic energy-aware cloudlet-based mobile cloud computing model for green computing pdf
مدل پردازش ابری متحرک، مبتنی بر ابرکوچک، آگاه از انرژی و پویا برای پردازش سبز word
Intelligent Management of Highways Congestion based Sensor Networks pdf
مدیریت هوشمندانه‌ی ازدحام در بزرگراه‌ها، بر مبنای شبکه‌های حسگر word
A robust method for underwater wireless sensor joint localization and synchronization pdf
روشی قوی برای محلی سازی و هماهنگ سازی اتصالات حسگر بی سیم زیر آب word

سایر مقالات ترجمه شده مهندسی کامپیوتر و IT

Skip Navigation Links
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید