مقالات ترجمه شده مهندسی کامپیوتر و IT گرایش سخت ‌افزار

لیست مقالات ترجمه شده مهندسی کامپیوتر و IT گرایش سخت ‌افزار به شرح زیر است؛ همچنین می توانید از بخش جستجوی پیشرفته اقدام به یافتن مقالات ترجمه شده مهندسی کامپیوتر و IT گرایش سخت ‌افزار نمایید.

A high performance fingerprint matching system for large databases based on GPU
سیستم تطبیق اثر انگشت با کارائی بالا، برای پایگاه داده های بزرگ بر مبنای GPU
Tunnel FET technology: A reliability perspective
تکنولوژی تونل FET: دیدگاهی از قابلیت اطمینان
استراتژیهای سویچ ولتاژ کاسکود تفاضلی (DCVS ) برای تکنولوژی CNTFET برای منطق سه گانه
Design of two Low-Power full adder cells using GDI structure and hybrid CMOS logic style
Coordinating Garbage Collection for Arrays of Solid-State Drives
هماهنگی در جمع آوری زباله برای آرایه های درایوهای حالت جامد(سخت)
Implementation of cellular learning automata on reconfigurable computing systems
پیاده سازی اتوماتای یادگیری سلولی در سیستم های محاسبات قابل تنظیم
A high performance 5-staged pipelined architecture for the H.264/AVC deblocking filter
یک معماری خط لوله ی 5 مرحله ای با کارایی بالا برای فیلتر بلاک شکنی H.264/AVC
Multi-class Fruit Classification using RGB-D Data for Indoor Robots
BSIRT: A Block-Iterative SIRT Parallel Algorithm Using Curvilinear Projection Model
BSIRT: یگ الگوریتم موازی SIRT بلوک-تکراری با استفاده از مدل نگاشت منحنی‌الخط
Buffer Optimization in Network-on-Chip Through Flow Regulation
بهینه‌سازی بافر در شبکه‌ی روی تراشه، با استفاده از تنظیم جریان
Efficient Parallel Scan Algorithms for GPUs
الگوریتم های کارآمد اسکن موازی برای GPU ها
Architectural support for efficient message passing on shared memory multi-cores
The Use of Residue Number System in the design of the Optimal All-pole IIR Digital Filters
A 0.7 V, 40 nW Compact, Current-Mode Neural Spike Detector in 65 nm CMOS
یک آشکارساز ضربه عصبی حالت- جریان فشرده 0.7 ولتی 40 نانو واتی در CMOS، 65 نانومتری
A Test Generation Framework for Quantum Cellular Automata Circuits
یک چارچوب ایجاد آزمون برای مدارهای آتوماتای سلولی کوانتومی
R2P: An open source hardware and software modular approach to robot prototyping
R2P، یک روش ماژولی نرم افزاری و سخت افزاری متن باز برای نمونه برداری ربات
Adaptive security management of real-time storage applications over NAND based storage systems
مدیریت ایمنی انطباقی کاربرد های ذخیره سازی زمان حقیقی در سیستم های ذخیره سازی بر مبنای NAND
An Overview of Reconfigurable Hardware in Embedded Systems
بررسی اجمالی پیکربندی مجدد سخت افزار سیستم های جاسازی شده
Low latency complex event processing on parallel hardware
پردازش رویداد پیچیده با تاخیر اندک در سخت افزار موازی
An edge-based color-aided method for license plate detection
یک روش تشخیص پلاک بر اساس لبه و با کمک رنگ
Variation-Aware Task and Communication Mapping for MPSoC Architecture
نگاشت ارتباطی و وظیفه آگاه به تغییرات برای معماری MPSoC
Parallel Real-Time Scheduling of DAGs
یک روش ‌زمان‌بندی بلادرنگ موازی بر روی گراف های جهت‌دار غیر مدور(GAD)
Analytical Fault Tolerance Assessment and Metrics for TSV-based 3D Network-on-Chip
ارزیابی تحلیلی تحمل خطا و معیارهایی برای شبکه روی تراشه ی سه بعدی مبتنی بر TSV
Evolving Authentication Design Considerations for the Internet of Biometric Things (IoBT)
ملاحظات طرح احراز هویت در حال تکامل برای اینترنت اشیا بیومتریک (IoBT)
A Parallel Edge Preserving Algorithm for Salt and Pepper Image Denoising
الگوریتم موازی حفظ لبه برای حذف نویز فلفل نمکی در تصویر
A new quantum-dot cellular automata full-adder
Power Analysis and Optimizations for GPU Architecture Using a Power Simulator
تجزيه و تحليل برق و بهينه سازي‌ براي معماري GPU با استفاده از يك شبيه‌ساز برق

Skip Navigation Links