مقالات ترجمه شده مهندسی کامپیوتر و IT گرایش سخت ‌افزار

لیست مقالات ترجمه شده مهندسی کامپیوتر و IT گرایش سخت ‌افزار به شرح زیر است؛ همچنین می توانید از بخش جستجوی پیشرفته اقدام به یافتن مقالات ترجمه شده مهندسی کامپیوتر و IT گرایش سخت ‌افزار نمایید.

Design of two Low-Power full adder cells using GDI structure and hybrid CMOS logic style
Tunnel FET technology: A reliability perspective
تکنولوژی تونل FET: دیدگاهی از قابلیت اطمینان
R2P: An open source hardware and software modular approach to robot prototyping
R2P، یک روش ماژولی نرم افزاری و سخت افزاری متن باز برای نمونه برداری ربات
An edge-based color-aided method for license plate detection
یک روش تشخیص پلاک بر اساس لبه و با کمک رنگ
A high performance fingerprint matching system for large databases based on GPU
سیستم تطبیق اثر انگشت با کارائی بالا، برای پایگاه داده های بزرگ بر مبنای GPU
Parallel Real-Time Scheduling of DAGs
یک روش ‌زمان‌بندی بلادرنگ موازی بر روی گراف های جهت‌دار غیر مدور(GAD)
استراتژیهای سویچ ولتاژ کاسکود تفاضلی (DCVS ) برای تکنولوژی CNTFET برای منطق سه گانه
BSIRT: A Block-Iterative SIRT Parallel Algorithm Using Curvilinear Projection Model
BSIRT: یگ الگوریتم موازی SIRT بلوک-تکراری با استفاده از مدل نگاشت منحنی‌الخط
Design of SHA-1 Algorithm based on FPGA
طراحی الکوریتم SHA-1 بر مبنای FPGA
Very Low Power Microprocessor Cell: Design, Fabrication and Test
سلول های بسیار کم مصرف در ریزپردازنده ها: طراحی، تولید و تست
Efficient Parallel Scan Algorithms for GPUs
الگوریتم های کارآمد اسکن موازی برای GPU ها
RFID Based Vehicle Identification During Co
شناسایی وسیله نقلیه مبتنی بر RFID هنگام تصادفات
ACCURACY ANALYSIS OF KINECT DEPTH DATA
آنالیز دقت و صحتِ داده های عمقی Kinect
3D with Kinect
سنجش سه بعدی (3D) با Kinect
A Novel Low-voltage Low-power SAR ADC for biomedical applications
یک مبدل آنالوگ به دیجیتال SAR ولتاژ پایین و توان پایین جدید برای کاربردهای بیومدیکال
Using Fuzzy Logic to Build a Heterogeneous Multiagent System for the Robotics Soccer Problem
استفاده از منطق فازی برای ساخت یک سیستم چندعاملی ناهمگن برای مسئله فوتبال رباتیک
An Algorithm for Traffic Analysis Using RFID Technology
الگوریتمی برای تحلیل ترافیک، با استفاده از تکنولوژی RFID
Multi-class Fruit Classification using RGB-D Data for Indoor Robots
Implementation of cellular learning automata on reconfigurable computing systems
پیاده سازی اتوماتای یادگیری سلولی در سیستم های محاسبات قابل تنظیم
Adaptive security management of real-time storage applications over NAND based storage systems
مدیریت ایمنی انطباقی کاربرد های ذخیره سازی زمان حقیقی در سیستم های ذخیره سازی بر مبنای NAND
Energy Analysis of MIMO Techniques in Wireless Sensor Networks
تحلیل مصرف انرژیِ تکنیک های MIMI در شبکه های حسگر بی سیم
FCKPT:A fine-grained incremental checkpoint for PCM
FCKPT : یک نقطه بررسی افزایشی زیردانه برای PCM
Optoelectronic studies on heterocyclic bases of deoxyribonucleic acid for DNA photonics
Implementation of Ternary Logic Gates using CNTFET
پیاده سازی گیت های منطق سه گانه با استفاده از CNTFET ها
Graphics processing unit (GPU) programming strategies and trends in GPU computing
استراتژی های برنامه نویسی واحد های پردازش گرافیکی و روندها در محاسبات GPU
Virtualization Technology and its Impact on Computer Hardware Architecture
تکنولوژی مجازی سازی و تاثیر آن در معماری سخت افزار کامپیوتر
An Analytical Model for a GPU Architecture with Memory-level and Thread-level Parallelism Awareness
یک مدل تحلیلی برای یک معماری GPU با آگاهی موازیِ سطح حافظه و سطح نخ
Fast Configurable-Cache Tuning with a Unified Second- Level Cache
تنظیم سریع کش قابل تنظیم با استفاده از کش سطح دوم یکدست

Skip Navigation Links