مقالات ترجمه شده مهندسی کامپیوتر و IT گرایش فناوری اطلاعات

لیست مقالات ترجمه شده مهندسی کامپیوتر و IT گرایش فناوری اطلاعات به شرح زیر است؛ همچنین می توانید از بخش جستجوی پیشرفته اقدام به یافتن مقالات ترجمه شده مهندسی کامپیوتر و IT گرایش فناوری اطلاعات نمایید.

The Inevitable Application of Big Data to Health Care
کاربرد اجتناب ناپذیر داده بزرگ برای مراقبت بهداشتی
Local information services in Medellin: Technology, institutions, communities and power
خدمات اطلاعات محلی در شهر مِدِلین: فناوری، مؤسسات، جوامع و قدرت ها
The design of B2B system user interface for mobile systems
طراحی رابط کاربریِ مدل تجارتِ بنگاه به بنگاه برای سیستم های قابل حمل
What Can I Do Here? IoT Service Discovery in Smart Cities
چه کاری می توانم انجام دهم؟ کشف سرویس اینترنت اشیاء در شهرهای هوشمند
Exploring Major Challenges and Benefits Of M-learning Adoption
بررسی چالش های اصلی و مزایای اقتباس از یادگیری موبایل
Benchmark for Verification of Fault-Tolerant Clock Synchronization Algorithms
معیاری برای تائید تحمل پذیری خطا در الگوریتم‌های همگام سازی ساعت
LTE idle mode optimization improving end user experiences
بهبود تجارب کاربران نهایی با بهینه‌سازی حالت آماده‌به‌کار LTE
Perception layer security in Internet of Things
امنیت لایه‌ی حسی (ادراک) در اینترنت اشیاء
Beyond Multimedia Adaptation: Quality of Experience-Aware Multi-Sensorial Media Delivery
فراتر از انطباق چندرسانه‌ای: توزیع رسانه چند حسی آگاه از کیفیت تجربه
Kite: A Mobility Support Scheme for NDN
کایت: یک طرح پشتیبان از تحرک در NDN
Survey on Security Methods in Publish/Subscribe System
بررسی برروی روش‌های امنیتی در سیستم انتشار/اشتراک
Blockchain Challenges and Opportunities: A Survey
مرور کلی بر چالش ها و فرصت های زنجیره ی بلوکی (بلاکچین)
User Profiling for Energy Optimisation in Mobile Cloud Computing
پروفایل کاربران برای بهینه سازی انرژی در پردازش ابریِ متحرک
Asynchronism-based principal component analysis for time series data mining
تحلیل مؤلفه‌ی اساسی مبتنی بر غیر هم زمانی، برای داده‌کاوی سری‌های زمانی
Rapid processing of remote sensing images based on cloud computing
پردازش سریع تصاویر سنجش از راه دور بر اساس محاسبات ابری
Survey over VANET Routing Protocols for Vehicle to Vehicle Communication
بررسی پروتکل‌های مسیریابی VANET برای ارتباطات خودرو با خودرو
Security Analysis of Electronic Payment Protocols Based on Quantum Cryptography
تحلیل امنیتیِ پروتکل‌های پرداخت الکترونیکیِ مبتنی بر رمزنگاری کوانتومی
Met4ITIL: A Process Management and Simulation-based Method for Implementing ITIL
Met4ITIL: مدیریت فرآیند و روش مبتنی بر شبیه‌سازی برای پیاده‌سازی ITIL
Internet of Things: information security challenges and solutions
اینترنت اشیاء: چالش ها و راه کارهای امنیت اطلاعات
Current research on Internet of Things (IoT) security: A survey
مطالعه ای بر تحقیقات صورت گرفته بر روی امنیت اینترنت اشیاء (IoT)
A game theory based energy efficient clustering routing protocol for WSNs
یک نظریه بازی مبتنی بر پروتکل مسیریابی خوشه‌ای انرژی-کارآمد برای شبکه‌های حسگر بی‌سیم
IoT software infrastructure for Energy Management and Simulation in Smart Cities
زیرساخت های نرم افزاری اینترنت اشیاء برای مدیریت انرژی و شبیه سازی در شهرهای هوشمند
Server consolidation for heterogeneous computer clusters using Colored Petri Nets and CPN Tools
تثبیت سرور برای خوشه های کامپیوتری ناهمگن با استفاده از شبکه های پتری رنگی و ابزارهای CPN
The Application Research on Web Log Mining in E-Marketing
پژوهش کاربردی در مورد وب لاگ کاوی در بازاریابی الکترونیکی
Secure and QoS-aware Communications for Smart Home Services
ارتباطات امن و آگاه از QoS برای سرویس های خانه هوشمند
A survey on access technologies for broadband optical and wireless networks
مروری بر فناوری‌های دسترسی برای شبکه‌های بی‌سیم و نوری پهن باند

Skip Navigation Links