مقالات ترجمه شده علوم تربيتی گرایش کلیه گرایش ها

لیست مقالات ترجمه شده علوم تربيتی گرایش کلیه گرایش ها به شرح زیر است؛ همچنین می توانید از بخش جستجوی پیشرفته اقدام به یافتن مقالات ترجمه شده علوم تربيتی گرایش کلیه گرایش ها نمایید.

Relationship between emotional intelligence and aggression: A systematic review
رابطه بین هوش هیجانی و پرخاشگری: یک بررسی نظام مند
Education for Sustainable Development – Training the Young Generation for the Future
آموزش برای توسعه پایدار ــ آموزش نسل جوان برای آینده
Infusing creativity into Eastern classrooms: Evaluations from student perspectives
تزریق خلاقیت در کلاس در کشور های شرقی: ارزیابی هایی از دیدگاه دانش آموز
The economics of education and educational science
اقتصاد آموزش و پرورش به عنوان علوم آموزشی
Views of Elementary Education Students Related To Science and Technology Teaching Process
دیدگاه های دانش آموزان آموزش ابتدایی نسبت به فرایند تدریس علوم و فناوری
The place of the humanities in today’s knowledge society
جایگاه علوم انسانی در جامعه علمی امروز
Using Complexity Theory to Make Sense of the Curriculum
بکارگیری نظریه پیچیدگی برای معناسازی برنامه درسی
Innovative methods of teaching and learning
روش‌های نوین تدریس و یادگیری
Achievement motivation, academic self-concept and academic achievement among high school students
انگیزه پیشرفت، خودانگاره تحصیلی و پیشرفت تحصیلی در بین دانش‌آموزان دبیرستان
COMMUNICATION RE-BRANDING IN E-LEARNING
بازبرند آفرینی(ریبرندینگ) ارتباطات در آموزش الکترونیک
Dynamic Systems Modeling in Educational System Design & Policy
مدل سازی سیستم های پویا در سیستم آموزشی: طراحی و سیاست گذاری
Parent Involvement and Children's Academic and Social Development in Elementary School
مشارکت والدین و توسعه ی علمی و اجتماعی کودکان در مدارس ابتدایی
Leadership in Higher Education
رهبري در آموزش عالي
Emotional Disorders in Learning Disabled Adolescents
اختلالات هیجانی در نوجوانان دارای مشکلات یادگیری
The Development of Social Interaction of Children with Autism in Inclusive Classrooms
رشد تعامل اجتماعی در کودکان مبتلا به اوتیسم در کلاس های فراگیر
An Overview of Grounded Theory Design in Educational Research
بررسی اجمالی فرآیند نظریه پردازی بنیادی (داده بنیاد) در پژوهش آموزشی
Sample game applications in social studies teaching
برنامه‌هاي بازي نمونه در تدريس مطالعات اجتماعي
A Review on Massive E-Learning (MOOC) Design, Delivery and Assessment
مروری بر ارائه و ارزیابی طرح یادگیری الکترونیکی کلان (MOOC)
Classroom Management and National Professional Standards for Teachers: A Review of the Literature on Theory and Practice
مدیریت کلاس درس و استانداردهای حرفه ای ملی برای معلمان: بررسی ادبیات در نظریه و کاربرد
Internet Addiction in adolescence: Neurobiological, psychosocial and clinical issues
اعتیاد به اینترنت در نوجوانان: مسائل عصب زیست شناختی، روانشناختی و بالینی

Skip Navigation Links