مقالات ترجمه شده زیست شناسی (صفحه 2)

دانلود جدیدترین مقالات ترجمه شده 2022 زیست شناسی (و سالهای پیشین )

دانلود مقاله ترجمه شده 2022 زیست شناسی و سالهای پیشین در این قسمت از پورتال پویان میسر شده است. اگر در جستجوی مقاله 2022 زیست شناسی و یا مقالات قدیمی تر زیست شناسی هستید، لیست مقالات ترجمه شده زیست شناسی را در ادامه مشاهده نمایید. تعدادی از این مقالات مربوط به کنفرانس های زیست شناسی بوده و تعدادی هم مربوط به مجلات ISI زیست شناسی هستند.
ابتدا مقاله انگلیسی زیست شناسی را به صورت رایگان دانلود و بررسی نمایید. همچنین ترجمه فارسی بخش چکیده برای بررسی کیفیت مقاله ترجمه شده زیست شناسی ارائه شده است. در صورت تمایل می توانید ترجمه فارسی را به صورت فوری دانلود نمایید. فایل ترجمه فارسی به صورت Word و تایپ شده است.

Introduction to Animal Cell Culture
مقدمه ای بر کشت سلول حیوانی
THE REMOVAL OF HEAVY-METAL IONS BY SEAWEEDS AND THEIR DERIVATIVES
حذف یونهای فلزات سنگین توسط جلبک‌های دریایی و مشتقات آنها
How purple photosynthetic bacteria harvest solar energy
چگونگی برداشت انرژی نورانی توسط باکتری های ارغوانی فتوسنتزی
Optimization of photosynthetic light energy utilization by microalgae
بهینه سازی بکارگیری انرژی نور فتوسنتزی توسط ریز جلبک ها
Antitumor Peptides from Marine Organisms
پپتیدهای ضد توموری ناشی از ارگانیسم های (موجودات زنده ی) دریایی
Cold resistance in plants: A mystery unresolved
مقاومت به سرما در گياهان: يك راز حل نشده
Culture and the fertility transition in India
فرهنگ و تحولات مربوط به باروری (زادو ولد) در هند
Cold Acclimation and Freezing Tolerance in Plants
سازگاري با سرما و تحمل انجماد در گياهان
Understanding fertilization through intracytoplasmic sperm injection
درک عمل لقاح از طریق تزریق داخل سیتوپلاسمی اسپرم
Cytoskeleton and plant salt stress tolerance
اسکلت سلولی و تحمل تنش شوری گیاهان
Iron deficiency affects nitrogen metabolism in cucumber (Cucumis sativus L.) plants
تأثیر فقر آهن در متابولیسم نیتروژن گیاهان تیره کدوئیان (خیار Cucumis sativus L.)
Cyclopia maculata (honeybush tea) stimulates lipolysis in 3T3-L1 adipocytes
Cyclopia macutala (honeybush tea)؛ محرک لیپولیز در آدیپوسیت های 3T3-L1
Brassinosteroids Counteract Abscisic Acid in Germination and Growth of Arabidopsis
براسينوستروئيدها اسيد آبسزيك را در جوانه‌زني و رشد آرابيدوپسيس خنثي مي‌كنند
METABOLITES IN PLANTS AND ITS CLASSIFICATION
متابولیت ها در گیاهان و طبقه بندی آن
Behavioural and physiological responses of birds to environmentally relevant concentrations of an antidepressant
پاسخ هاي رفتاري و فيزيولوژيك پرندگان به غلظت هاي سازگار با محيط يك داروي ضد افسردگي
LHCII is an antenna of both photosystems after long-term acclimation
LHCII به عنوان آنتن در هر دو فتوسیستم بعد از سازگاری بلند مدت
Interaction of photosynthetic bacterium, Rhodopseudomonas Palustris, with montmorillonite clay
برهمکنش بین باکتری فتوسنتزی Rhodopseudominase Palustris با کانی رسی monrmorillonite
ذهن کلاغ ها: تکامل همگرای هوش در کلاغیان (corvids) و ape ها (کَپی)
Root apex transition zone: a signalling– response nexus in the root
منطقه‌ی انتقالی رأس ریشه: شبکه پاسخ سیگنالینگ در ریشه
THE EFFECT OF GIBBERELLIC ACID AND BENZYLADENINE ON GROWTH AND ESSENTIAL OILS OF GERMAN CHAMOMILE
بررسی اثر جیبرلیک اسید و بنزی لادنین بر رشد و اسانس های بابونه آلمانی
Anti-obesity effect of Morus bombycis root extract: Anti-lipase activity and lipolytic effect
خاصیت ضدچاقی عصاره ریشه گیاه Morus bombycis : فعالیت ضد لیپاز و تاثیر لیپولیتیک

سایر مقالات ترجمه شده زیست شناسی

Skip Navigation Links
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید