مقالات ترجمه شده مدیریت اجرایی (صفحه 1)

The place of the humanities in today’s knowledge society pdf
جایگاه علوم انسانی در جامعه علمی امروز word
The Effect of Islamic Work Ethics on Organizational Commitment pdf
اثر اخلاق کار اسلامی بر تعهد سازمانی word
Introducing branded communities in sport for building strong brand relations in social media pdf
معرفی انجمن های برند شده در حوزه ورزش برای ایجاد ارتباطات برندی قوی در محیط های اجتماعی word
Comparative Study of ERP Implementation Strategies pdf
مطالعه تطبیقی استراتژی های اجرای ERP word
Leadership in Crisis Management: Separation of Leadership and Executive Concepts pdf
رهبری در مدیریت بحران : جدایی رهبری از مفاهیم اجرایی word
تاثیرات کنترل بر عملکرد پروژه های سیستم های اطلاعات: نقش تعدیل کننده خطر پیچیدگی word
ANTI-CORRUPTION IN PUBLIC PROCUREMENT IN NIGERIA: CHALLENGES AND COMPETENCY STRATEGIES pdf
مبارزه با فساد در خریدهای عمومی در نیجریه چالش ها و راهکارهای مبتنی بر صلاحیت word
Ideology and the Discourse of Strategic Management: A Critical Research Framework pdf
ایدئولوژی و گفتمان مدیریت استراتژیک: چارچوب پژوهش انتقادی word
The effects of Project Management Information Systems on decision making in a multi project environment pdf
اثرات سیستم های اطلاعاتی مدیریت پروژه بر تصمیم گیری در یک محیط چند پروژه ای word
Risk management and workers’ safety behavior control in coal mine pdf
مدیریت ریسک و کنترل رفتار ایمنی کارگر در معدن زغال سنگ word
Application of AHP in the Design of a Strategy Map pdf
کاربرد AHP در طراحی نقشه استراتژی word
Comprehensive rule-based compliance checking and risk management with process mining pdf
سنجش سازگاری قانون مند جامع و مدیریت ریسک با فرایندکاوی word
Strategic Management of Uncertainty pdf
مدیریت استراتژیک عدم اطمینان word
Perspectives on leadership in business schools pdf
چشم اندازهایی درباره رهبری در مدارس کسب و کار word
ایجاد جامعه دانشی پروژه ای کلان نگر از طریق آموزش مدیریت پروژه در تحقیق و توسعه (R&D) word
Modelling of the Strategic Recruitment Process by Axiomatic Design Principles pdf
مدل سازی یک روند استخدام استراتژیک توسط اصول طراحی بدیهیات word
An investigation on critical success factors for knowledge management using structural equation modeling pdf
بررسی عوامل حیاتی موفقیت برای مدیریت دانش با استفاده از مدلسازی معادلات ساختاری word
Strategic Management and the Internal Organization of Food Marketing Firms pdf
مدیریت استراتژیک و سازمان داخلی شرکتهای بازاریاب غذا word
The future of strategic management research: Assessing the quality of theory borrowing pdf
آینده تحقیقات مدیریت استراتژیک: ارزیابی کیفیت استقراض تئوری ها word
Determinants of top management’s capability to identify core employees pdf
عوامل موثر بر قابلیت مدیریت ارشد برای شناسایی کارمندان کلیدی word
DYNAMIC CAPABILITIES AND STRATEGIC MANAGEMENT pdf
مدیریت استراتژیک و توانایی های دینامیک word
Strategic knowledge management, innovation and performance pdf
مدیریت استراتژیک اطلاعات، نوآوری و عملکرد word

سایر مقالات ترجمه شده مدیریت اجرایی

Skip Navigation Linksصفحه اصلی > دپارتمان ها > دپارتمان علوم انسانی > مدیریت اجرایی > مقاله های مدیریت اجرایی و ترجمه فارسی آنها
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید