مقالات ترجمه شده مدیریت اجرایی گرایش کلیه گرایش ها

لیست مقالات ترجمه شده مدیریت اجرایی گرایش کلیه گرایش ها به شرح زیر است؛ همچنین می توانید از بخش جستجوی پیشرفته اقدام به یافتن مقالات ترجمه شده مدیریت اجرایی گرایش کلیه گرایش ها نمایید.

Constructs in Strategic Management
سازه‌ها در مدیریت استراتژیک
Determinants of top management’s capability to identify core employees
عوامل موثر بر قابلیت مدیریت ارشد برای شناسایی کارمندان کلیدی
Strategic knowledge management, innovation and performance
مدیریت استراتژیک اطلاعات، نوآوری و عملکرد
مدیریت توسعه: تئوری ها، روش ها و کاربردها در کارآفرینی، نوآوری و برخورد معقول
A Model of Strategic Entrepreneurship: The Construct and its Dimensions
مدلی از کارآفرینی استراتژیک (راهبردی): ساختار و ابعاد آن
Strategic Operations Management: Investigating the Factors Impacting Communication Effectiveness and Job Satisfaction
عملکرد مدیریت استراتژیک:بررسی عوامل موثر بر اثربخشی ارتباط و رضایت مندی شغلی
DYNAMIC CAPABILITIES AND STRATEGIC MANAGEMENT
مدیریت استراتژیک و توانایی های دینامیک
Implementing a technology strategy in developing countries The experience of the Indonesian rolling stock industry
اجرای استراتژی فناوری در کشور های در حال توسعه -تجربه صنعت ترن های خط آهن اندونزی
Technological management: expanding the perspective of management of technology
مدیریت حرفه ای : توسعه چشم انداز مدیریت فناوری
The future of strategic management research: Assessing the quality of theory borrowing
آینده تحقیقات مدیریت استراتژیک: ارزیابی کیفیت استقراض تئوری ها
An investigation on critical success factors for knowledge management using structural equation modeling
بررسی عوامل حیاتی موفقیت برای مدیریت دانش با استفاده از مدلسازی معادلات ساختاری
Modes of Network Governance: Structure, Management, and Effectiveness
شیوه های حاکمیت شبکه ای: ساختار، مدیریت و اثر بخشی
Technological management: expanding the perspective of management of technology
مدیریت حرفه ای(فناورانه ) : توسعه چشم انداز مدیریت فناوری
Strategic Management and the Internal Organization of Food Marketing Firms
مدیریت استراتژیک و سازمان داخلی شرکتهای بازاریاب غذا
Modelling of the Strategic Recruitment Process by Axiomatic Design Principles
مدل سازی یک روند استخدام استراتژیک توسط اصول طراحی بدیهیات
Strategic Management of Uncertainty
مدیریت استراتژیک عدم اطمینان
ایجاد جامعه دانشی پروژه ای کلان نگر از طریق آموزش مدیریت پروژه در تحقیق و توسعه (R&D)
Perspectives on leadership in business schools
چشم اندازهایی درباره رهبری در مدارس کسب و کار
Application of AHP in the Design of a Strategy Map
کاربرد AHP در طراحی نقشه استراتژی

Skip Navigation Links