مقالات ترجمه شده حسابداری (صفحه 8)

A selective critical review of financial accounting research pdf
گزیده ای از نقد پژوهش های حسابداری مالی word
Human capital convergences in intellectual capital and sustainability reports pdf
وضعيت سرمايه انساني در سرمايه فكري و گزارش هاي مربوطه word
Positive Accounting Theory and Science pdf
تئوری اثباتی حسابداری و علم word
Evaluating The Factor Of Cost And Benefit Of Internal Audit pdf
ارزیابی فاکتورهای هزینه و مزایای حسابرسی داخلی word
Financial crises in efficient markets: How fundamentalists fuel volatility pdf
سقوط در بازارهای مالی کارا، نقش فاندامنتال ها در ایجاد نوسانات word
Internet Financial Reporting in Malaysia: Preparers’ and Users’ Perceptions pdf
گزارش گری مالی اینترنتی در مالزی: برداشت تهیه کنندگان و استفاده کنندگان word
Improving accounting education through the use of action research pdf
بهبود آموزش حسابداری از طریق استفاده از اقدام پژوهی word
Analysis of the aggregate financial behaviour of customers using the transtheoretical model of change pdf
تجزیه و تحلیل رفتار کلی مالی مشتریان با استفاده از الگوی فرانظری تغییر word
oes Fair Value Reporting Affect Risk Management? International Survey Evidence pdf
آیا گزارش ارزش منصفانه بر مدیریت ریسک اثر می‌گذارد؟ شواهدی از بررسی بین‌المللی word
BALANCED SCORECARD ATTRIBUTES: KEY DETERMINANT AND PERCEIVED BENEFITS pdf
مشخصه های کارت ارزیابی متوازن : مزیت های کلیدی تعیین کننده و مشاهده شده word
AHP- and simulation-based budget determination procedure for public building construction projects pdf
روش تعیین بودجه مبتنی بر AHP و شبیه سازی برای پروژه های ساخت و ساز عمومی word
The political economy of International Accounting Standards pdf
اقتصاد سیاسی استاندارد های حسابداری بین المللی word
Perspectives on experimental research in managerial accounting pdf
دیدگاه هایی در مورد تحقیقات تجربی در حسابداری مدیریتی word
Knowing the unknowable and contested terrains in accounting pdf
آگاهی از چارچوب های ناشناخته و مورد بحث در حسابداری word
The impact of product market competition on earnings quality pdf
تاثیر رقابت در بازار محصول بر کیفیت سود word
BUDGET ADEQUACY AND ORGANIZATIONAL COMMITMENT: THEIR ROLE IN THE RELATIONSHIP BETWEEN BUDGET PARTICIPATION AND MANAGERIAL PERFORMANCE pdf
The relationship between academic accounting research and professional practice pdf
رابطه بین تحقیق حسابداری دانشگاهی و شیوه حرفه ای word
ARGUMENTS FOR INTRODUCING ACCRUAL BASED ACCOUNTING IN THE PUBLIC SECTOR pdf
بکارگیری حسابداری تعهدی در بخش عمومی word
Aspects of Obstacles for Applying Activity Based Costing (ABC) System in Egyptian Firms pdf
جنبه هاي موانع براي كاربرد سيستم هزينه يابي مبتني بر فعاليت (ABC)1 درشركت هاي مصري word
A note on accounting conservatism in residual income and abnormal earnings growth equity Valuation pdf
Earnings Volatility and Earnings Prediction: Analysis and UK Evidence pdf
Performance and Volatility of Oil and Gas Stocks: A Comparative Study on Selected O&G Companies pdf
عملکرد و نوسانات سهام نفت و گاز: مطالعه تطبیقی در شرکت های منتخب O & G word
حسابداری ذهنی و مجزاسازی علامت و بزرگی نسبی وضعیت درآمد word
Water management accounting: A framework for corporate practice pdf
حسابداری مدیریت آب: چارچوبی برای اقدام شرکت word

سایر مقالات ترجمه شده حسابداری

Skip Navigation Links
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید