مقالات ترجمه شده حسابداری گرایش حسابداری

لیست مقالات ترجمه شده حسابداری گرایش حسابداری به شرح زیر است؛ همچنین می توانید از بخش جستجوی پیشرفته اقدام به یافتن مقالات ترجمه شده حسابداری گرایش حسابداری نمایید.

Analytical Modeling of Cost in Management Accounting Research
مدلسازي تحليلي هزينه در تحقيقات حسابداري مديريت
Market Implied Ratings and Financing Constraints: Evidence from US Firms
رتبه بندی های ضمنی بازار و محدودیت های مالی: شواهدی از شرکت های آمریکایی
THE INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN EARNINGS MANAGEMENT AND CONSERVATISM IN ACCOUNTING SYSTEM OF IRAN
بررسی رابطه مدیریت سود و محافظه کاری در سیستم حسابداری ایران
Earnings quality and stress levels of Chinese listed companies
کیفیت درآمد و سطح استرس (فشار) شرکت های ثبت شده چینی
Internal control quality and information asymmetry in the secondary loan market
کیفیت کنترل داخلی و عدم تقارن اطلاعات در بازار دست دوم وام
Uncertainty, market structure, and liquidity
عدم اطمینان، ساختار بازار و نقدینگی
Risk and return spillovers among the G10 currencies
ريسك و سرريز بازده در ميان ارزهاي G10
Testing the Weak form of Efficient Market Hypothesis: Empirical Evidence from Asia-Pacific Markets
آزمون شکل ضعیف فرضیه بازار کارا: شاهد تجربی از بازارهای آسیا و اقیانوسیه
Agency Cost, Dividend Policy and Growth: The Special Case of REITs
هزينه نمايندگي، سياست سود سهام و رشد: مورد ويژه REITها
The Earnings Quality Information Content of Dividend Policies and Audit Pricing
بررسی محتوای اطلاعاتی کیفیت سود و سیاست تقسیم سود و قیمت گذاری حسابرسی
Fair value disclosure, liquidity risk and stock returns
افشای ارزش متعارف، ریسک نقدینگی و بازدهی سهام
Residual income risk, intrinsic values, and share prices
ريسك سود مازاد، ارزش‌هاي ذاتي و قيمت‌هاي سهام
Financial liberalization and stock markets efficiency: New evidence from emerging economies
آزاد کردن مالی و راندمان بازار های سهام : سند جدید از اقتصاد های در حال ظهور
Public Disclosure of Audit Fees and Bargaining Power between the Client and Auditor: Evidence from China
افشاء عمومي هزينه حسابرسي و قدرت چانه‌زني مابين مشتري و حسابرس: شواهدي از چين
Banking Deregulation and Corporate Tax Avoidance
مقررات زدایی بانک ها و اجتناب از مالیات شرکتی
Impact of Management Accounting Techniques on Achieve Competitive Advantage
تاثیر تکنیک های حسابداری مدیریت بر روی کسب مزیت رقابتی
RETRIEVING FINANCIAL INFORMATION IN XBRL ON THE NEXT-GENERATION EDGAR
Tax Incentives in Cambodia, Lao PDR, and Vietnam Prepared
تشویق های مالیاتی در کامبوج ، لائو پی دی آرو ویتنام
Career concerns and accounting performance measures in nonprofit organizations
مسائل شغلی و معیارهای عملکرد حسابداری در سازمان های غیر انتفاعی
The Basel III net stable funding ratio adjustment speed and systemic risk
سرعت اصلاحات نسبت تامین مالی ثابت خالص بازل 3 و ریسک سیستماتیک
Dominant Owners and Performance of Continental European Firms
مالکان برتر و عملکرد شرکت های اروپایی قاره ای
Accounting Choice and the Fair Value Option
انتخاب حسابداري و گزينه ارزش منصفانه
Accounting information system versus management information system
سیستم های اطلاعات حسابداری در مقابل سیستم های اطلاعات مدیریت

Skip Navigation Links