مقالات ترجمه شده فیزیک (صفحه 1)

دانلود جدیدترین مقالات ترجمه شده 2022 فیزیک (و سالهای پیشین )

دانلود مقاله ترجمه شده 2022 فیزیک و سالهای پیشین در این قسمت از پورتال پویان میسر شده است. اگر در جستجوی مقاله 2022 فیزیک و یا مقالات قدیمی تر فیزیک هستید، لیست مقالات ترجمه شده فیزیک را در ادامه مشاهده نمایید. تعدادی از این مقالات مربوط به کنفرانس های فیزیک بوده و تعدادی هم مربوط به مجلات ISI فیزیک هستند.
ابتدا مقاله انگلیسی فیزیک را به صورت رایگان دانلود و بررسی نمایید. همچنین ترجمه فارسی بخش چکیده برای بررسی کیفیت مقاله ترجمه شده فیزیک ارائه شده است. در صورت تمایل می توانید ترجمه فارسی را به صورت فوری دانلود نمایید. فایل ترجمه فارسی به صورت Word و تایپ شده است.

تاریخچه مختصری از فلورسانس و فسفرسانس پیش از ظهور نظریه کوانتوم
Microlenses focal length measurement using Z-scan and parallel moiré deflectometry
Nonlinear refraction measurements of materials using the moire deflectometry
اندازه‌گیری ضریب شکست غیرخطی مواد با استفاده از روش انحراف‌سنجی ماره‌
Low lattice thermal conductivity of stanene
هدایت گرمایی شبکه‌ای پایین در استانن
The Systematic Structure-Change into the Molecule-like Structures in the Self-Conjugate 4n Nuclei
تغییر ساختار سیستماتیک به ساختارهای مولکول مانند در هسته های 4n خودالحاقی
Double-centre oscillator and its application to fission
نوسانگر دو مرکزی و کاربرد آن در شکافت
The two –center shell model
مدل لایه ای دو مرکزی
انتگرال های تبادلی در فریت شش‌ضلعی مغناطوالکتریکی (SrCo2Ti2Fe8O19): مطالعه ی تابع چگالی
Density functional calculations of the Mössbauer parameters in hexagonal ferrite SrFe12O19
محاسبات تابعی چگالی پارامترهای موسبائر در فریت شش وجهی SrFe12O19
Oxygen Vacancies as Active Sites for Water Dissociation on Rutile TiO2(110)
تهی جاهای اکسیژن به عنوان سایت های فعال برای تجزیه آب روی سطح TiO2 روتایل (110)
Nano-TiNb2O7/carbon nanotubes composite anode for enhanced lithium-ion storage
آند کامپوزیتی نانو-TiNb2O7/نانولوله کربن برای اصلاح ذخیره سازی یون لیتیم
Effect of first-stage temperature on the hydrothermal synthesis of flower-like lithium iron phosphate
تأثیر دمای مرحله اول بر سنتز هیدروترمال لیتیم آهن فسفات گل¬گونه
Magnetic nanoparticles for local drug delivery using magnetic implants
نانوذرات مغناطیسی برای دارو رسانی موضعی با استفاده از ایمپلنت‌های مغناطیسی
Projection of North Atlantic Oscillation and its effect on tracer transport
پیش‌بینی نوسانات اقیانوس اطلس شمالی و تاثیر آن روی انتقال ردیاب
Generation of CMB B-mode Polarization from Circular Polarization
تولید قطبش مد B برای CMB از قطبش دایره‌ای
The structure of rotational bands in alpha-cluster nuclei
ساختار نوارهای چرخشی در هسته های خوشه آلفا
Algebraic treatment of alpha-cluster nuclei
بررسی جبری هسته های خوشه آلفا
Superasymmetric two-center shell model for spontaneous heavy-ion emission
مدل لایه ای دو مرکزی ابرنامتقارن برای گسیل خود به خودی یون سنگین
Status of space-based gamma-ray astronomy
وضعیت اخترشناسی پرتو گاما در فضا
An efficient numerical method for solving Abel integral equation
یک روش عددی کارآمد برای حل معادلات انتگرال آبل
Mathematical modelling for trajectories of magnetic nanoparticles in a blood vessel under magnetic field
مدلسازی ریاضی برای مسیرهای حرکت نانوذرات مغناطیسی در یک رگ خونی تحت میدان مغناطیسی

سایر مقالات ترجمه شده فیزیک

Skip Navigation Links
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید