مقالات ترجمه شده فیزیک (صفحه 4)

Size Effect of Nanoparticle Diffusion in a Polymer Melt pdf
اثر اندازه پخش نانوذره بر یک ماده مذاب پلیمری word
ایروژل های بلوری نانو متخلخل پلی (6،2- دی متیل-4،1- فنیلن) اکسید (PPO) word
Graphene-based photonic nanostructures for linear and nonlinear devices pdf
نانوساختارهای فوتونی گرافنی برای دستگاه های خطی و غیرخطی word
Graphene-based optical absorbers pdf
جاذب های اپتیکی گرافنی word
Advances in Computational Modeling of Electronic Devices Based on Graphene pdf
پیشرفت های مدلسازی محاسباتی دستگاه های الکترونیکی پایه گرافینی word
حسگر فشار با دقت تفکیک بالا و محدوده دینامیکی گسترده بر مبنای کریستال فوتونی دو بعدی word
Calculation of the internet tunneling in inhomogeneous field pdf
محاسبه اثر تونل زنی درون باندی در میدان های غیریکنواخت word
Single Chip Gas Sensor Array for Air Quality Monitoring pdf
آرایه سنسور گاز تک چیپی برای مانیتورینگ کیفیت هوا word
Electro-Optical Tracking Systems Considerations pdf
بررسی سیستم های ردیابی الکترواپتیکی word
MHD mixed convection and entropy generation in a 3-D microchannel using Al2O3–water nanofluid pdf
همرفت ترکیبی MHD و تولید آنتروپی در یک میکروکانال سه بُعدی با استفاده از نانوسیال آب-Al2O3 word
Intermodal stimulated Raman scattering in hydrogen-filled hollow-core photonic crystal fiber pdf
The Growth and Properties of the Ultrathin Gate Oxide and Nitride Films on Si(100) Substrate pdf
رشد و ویژگی های اکسید گیت فوق نازک و نوارهای نیتریدی روی بدنه Si(100) word
Numerical simulation of thin film solar cells: practical exercises with SCAPS pdf
شبیه‌سازی عددی سلول‌های خورشیدی لایه‌ی نازک: تمرین‌های عملی با SCAPS word
Application of Microplasma for NOx Removal pdf
کاربرد میکروپلاسما برای حذف NOx word
Influence of rotations on the critical state of soil mechanics pdf
اثر دوران ها بر حالت های بحرانی مکانیک خاک word
A Perspective on Symmetric Lateral Bipolar Transistors on SOI as a Complementary Bipolar Logic Technology pdf
A computational study on electrical characteristics of a novel band-to-band tunneling graphene nanoribbon FET pdf
یک مطالعه مقایسه ای پیرامون مشخصه های الکتریکی یک FET نانو روبان گرافینی تونلی باند به باند word
Novel carbon nanotube field effect transistor with graded double halo channel pdf
ترانزیستور اثر میدان جدید از نوع نانولوله کربنی با کانال حلقه‌ای مدرج دوبل word
پوشش فیلم ضد انعکاس دولایه SiOx(C)/SiNx برای بهبود راندمان سلول خورشیدی word
Silicon photonic crystal all-optical logic gates pdf
گیت های منطقی تمام نوری کریستال فوتونیک سیلیکون word
High efficiency thin-film crystalline Si/Ge tandem solar cell pdf
سلول خورشیدی با ساختار کریستال های متوالی سیلیکون/ژرمانیوم پوسته نازک با راندمان بالا word
Majority and Minority Network Synthesis With Application to QCA-, SET-, and TPL-Based Nanotechnologies pdf
تلفیق(سنتز) شبکه‌ی اقلیت و اکثریت با بکار گیری نانو فناوری‌های مبتنی بر SET،TPL و QCA word
Optical filter based on photonic crystal pdf
فيلتر نوري بر اساس بلور فتونی word

سایر مقالات ترجمه شده فیزیک

Skip Navigation Links
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید