دانلود مقاله ترجمه شده مهندسی سطح انرژی در نقاط کوانتومی InxGa1-xAs/GaAs قابل کاربرد در لیزرهای نقطه کوانتومی توسط تغییر درصد استوکیومتری


چطور این مقاله فیزیک را دانلود کنم؟

فایل انگلیسی این مقاله با شناسه 2005860 رایگان است. ترجمه چکیده این مقاله فیزیک در همین صفحه قابل مشاهده است. شما می توانید پس از بررسی این دو مورد نسبت به خرید و دانلود مقاله ترجمه شده اقدام نمایید

قیمت :
880,000 ریال
شناسه محصول :
2005860
سال انتشار:
2016
حجم فایل انگلیسی :
1 Mb
حجم فایل فارسی :
1 مگا بایت
نوع فایل های ضمیمه :
Pdf+Word
کلمه عبور همه فایلها :
www.daneshgahi.com

عنوان فارسي

مهندسی سطح انرژی در نقاط کوانتومی InxGa1-xAs/GaAs قابل کاربرد در لیزرهای نقطه کوانتومی توسط تغییر درصد استوکیومتری

عنوان انگليسي

Energy Level Engineering in InxGa1−xAs/GaAs Quantum Dots Applicable to Quantum Dot-Lasers by Changing the Stoichiometric Percentage

نویسنده/ناشر/نام مجله

Journal of Nanoelectronics and Optoelectronics

این مقاله چند صفحه است؟

این مقاله ترجمه شده فیزیک شامل 8 صفحه انگلیسی به صورت پی دی اف و 21 صفحه متن فارسی به صورت ورد تایپ شده است

چکیده فارسی

چکیده

لبه نوار و سطوح انرژی نقاط کوانتومی هرمی برش خورده InxGa1-xAs/GaAs (001) به وسیله روش جرم مؤثر تک نواری مطالعه شده و وابستگی به درصد استوکیومتری تأیید شده است. نشان داده شده است که مشابه تحقیقاتی در مورد نمونه های حجمی، افزایش درصد ایندیم در ساختارهای نقطه کوانتومی گاف نواری و بازترکیب انرژی الکترون ها و حفره ها را کاهش می دهد. نتیجه اصلی ما این است که کاهش بازترکیب انرژی و گاف نواری غیرخطی بوده و شیب برای گاف نواری و برای انرژی بازترکیب الکترون-حفره متفاوت است. به علاوه ثابت شده است که تانسور کرنش در راستای محور Z قطری است و قدر مطلق عناصرش با افزایش مقدار ایندیم بزرگ تر می شود. به نظر می رسد نتایج ما توافق خوبی با مطالعات مشابه داشته باشند.

1-مقدمه

مهندسی نانوساختارها ما را قادر می سازد تا اثرات کرنش آنها، گاف انرژی، سطوح انرژی، ساختار نواری و ... را کنترل کنیم. بهینه سازی این متغیرها منجر به کارایی بهینه دستگاه های نیمرسانا مانند انواع بسیاری از لیزرها می شود. نانوساختارهای نیمرسانا شامل چاه ها، سیم ها و نقاط کوانتومی می شوند که در آنها حامل ها به ترتیب در یک، دو و سه بعد محدود شده اند. نیمرساناهای کوانتومی محدودشده به دلیل خواص اپتیکی ناشی از محدودیت کوانتومی الکترون ها و حفره ها، موضوع مطالعات بسیاری بوده اند...

نقطه کوانتومی ساختار نواری تانسور کرنش نیمرسانا درصد ایندیم :کلمات کلیدی

چکیده انگلیسی

Abstract

Band edge and energy levels of truncated pyramidal In x Ga1– x As/GaAs (001) quantum dots are studied by single-band effective mass approach, and the dependence to stoichiometric percentages is investigated. It is shown that similar to studies on bulk samples, enhancement of indium percentage in quantum dot nanostructures decreases the band gap and the recombination energy of electrons and holes. Our principal result is that decrease of recombination energy and band gap is nonlinear, and the slopes are different for band gap and e–h recombination energy. In addition, it is proved that strain tensor is diagonal along z-axis and the absolute value of the components gets larger by more indium inclusion. Our results appear to be in very good consonance with similar studies

Keywords: Quantum Dot Band Structure Strain Tensor Indium Percentage
Skip Navigation Linksصفحه اصلی > دپارتمان ها > دپارتمان علوم پايه > فیزیک > مقاله های فیزیک و ترجمه فارسی آنها > مهندسی سطح انرژی در نقاط کوانتومی InxGa1-xAs/GaAs قابل کاربرد در لیزرهای نقطه کوانتومی توسط تغییر درصد استوکیومتری
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید