مقالات ترجمه شده تربيت بدنی و علوم ورزشی (صفحه 2)

Anxiety level and decision-making among Norwegian top-class soccer referees pdf
سطح اضطراب و تصمیم گیری در بین داوران فوتبال سطح بالای نروژ word
The effects of Pilates on metabolic control and physical performance in adolescents with type 1 diabetes mellitus pdf
اثرات پیلاتس بر کنترل متابولیک و عملکرد فیزیکی در نوجوانان با دیابت ملیتوس نوع 1 word
Acute Effects of Static and Dynamic Stretching on Balance, Agility, Reaction Time and Movement Time pdf
تاثیرات حاد کشش ایستا و پویا بر تعادل، چابکی، زمان عکس‌العمل و زمان حرکت word
Kinematic changes during a marathon for fast and slow runners pdf
تغییرات کینماتیکی در طی یک ماراتن برای دوندگان سریع و آهسته word
An Overview of Positive Interaction between Exercise and Mental Health pdf
بررسی تعامل مثبت میان ورزش و سلامت ذهنی word
Water temperature, voluntary drinking and fluid balance in dehydrated Taekwondo athletes pdf
Nutrition in Team Sports pdf
تغذیه در ورزش های تیمی word
The special features of sport: A critical revisit pdf
خصوصيات ويژه ورزش: يك بررسي مجدد انتقادی word
Relational efficacy beliefs and relationship quality within coach–athlete dyads pdf
باورهای کارآمدی نسبت مند و کیفیت ارتباط دو طرفه مربی-ورزشکار word
Success and Failure, Fear of Failure, and Coping Responses of Adolescent Academy Football Players pdf
موفقیت و شکست، ترس از شکست، و پاسخ های مدارای بازیکنان فوتبال آکادمی نوجوانان word
اثرات ورزش ایروبیک هشت هفته ی بر سطح سرم CRP، IL-6 و فیبرینوژن بر زنان میانسال word
The effect of resistance training on thyroid hormones pdf
اثر تمرین مقاومتی بر هورمونهای تیروئید word
Epidemiology of athletic knee injuries: A 10-year study pdf
اپیدمیولوژی آسیب‌های زانوی ورزشکاران: یک مطالعه 10 ساله word
The Mental Benefits of Physical Fitness pdf
مزایای ذهنی آمادگی جسمانی word

سایر مقالات ترجمه شده تربيت بدنی و علوم ورزشی

Skip Navigation Links
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید